Tillgänglighetsutlåtande för nätbanken Nordea Business

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller nätbanken Nordea Business i Finland. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska finanssektorns webbplatser vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlåtande har uppdaterats 31.10.2022. En tredje part som har specialiserat sig på tillgänglighet har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nätbanken Nordea Business i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande delar av tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullständigt

Möjligt att uppfatta 

1.1.1 Innehåll som inte är text:

 • Skärmläsaren läser upp vissa dekorativa element.

1.3.1 Information och relationer:

 • Det kan hända att skärmläsaren läser upp vissa långa textavsnitt utan avbrott.
 • I vissa fall kan långa informationstexter täcka en betydande av del av skärmen med en liten skärmstorlek.

1.4.1 Användning av färger:

Vissa egenskaper hos element beskrivs endast med färger.

1.4.3 Kontrast (minimum):

 • Kontrasten mellan vissa texter på grå, röd och grön färg på blanketterna är otillräckligt/otillräcklig då de används mot en vit bakgrund. Detta gäller sidorna "Ny betalning" och "Meddelanden".
 • På vissa ställen finns vit text på ljus bakgrund eller tvärtom. Kombinationen ger inte en tillräcklig kontrast.

1.4.4 Ändring av textstorlek:

 • Då man ökar teckenstorleken på webbläsaren kan en del av innehållet försvinna.
1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm:
 • Vissa uppgifter kan försvinna eller så ryms de inte på skärmen då man minskar skärmstorleken på mobila enheter.

1.4.11 Ej-text kontrast

 • Då man använder tjänsten endast med tangentbordet är kontrasten mot bakgrunden inte tillräcklig på vissa ställen av skärmen. 
 • Den ljusblåa färgen på menyerna som indikerar vald status har inte en tillräcklig kontrast mot den vita bakgrunden.
 • Vissa knappar, länkar och aktivitetselement har inte en tillräcklig kontrast mot bakgrunden och de omgivande elementen.

1.4.13 Innehåll vid pekning eller fokus:
 • En del av den ytterligare informationen visas bara när användaren för över muspekaren på informationsikonen. Användaren får inte tydlig information om denna funktion.

Hanterbart

2.2.1 Justerbar tidsgräns:

 • Notiserna försvinner snabbt från skärmen trots att de har stäng-knappar.

2.4.3 Fokusordning:

 • Vissa element är inte tillgängliga med tangentbordet.
 • I vissa fall går markören genom texten då man använder tangentbordet.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter:

 • Vissa knappar med bild saknar namn eller namnet är missvisande.
 • Fokus hoppar över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte markerats som rubriker.
 • På vissa sidor hoppar man över rubriknivåer.
 • Vissa texter ryms inte in i sina element.

2.4.7 Synligt fokus:

 • Det går inte ha fokus på vissa interaktiva element.

Begripligt

3.2.4 Konsekvent identifiering:

 • Länkar, knappar, rubriker och normal text kan beskrivas i stilar som gör det svårt att identifiera typen av elementet i fråga.
 • Vissa element har markerats som knappar trots att de är länkar.
 • Webbplatsen har ett onödigt antal olika nyckel- och elementstilar.
 • Ikonerna som används i meddelanden är inte alltid konsekventa.
 • Webbplatsen använder två olika flikstilar.
 • Det finns flera sätt att ange filtypen på webbplatsen (t.ex. pdf).
 • Pilarna som används för att beskriva att det finns mer innehåll före eller efter vyn följer inte alltid samma logik.
 • Genom att välja informationsikonen kan man antingen öppna ett popup-fönster eller så kan samma innehåll öppnas med bara muspekaren.
 • Länkarna i innehållet om vanliga frågor är ibland inkonsekventa.
 • De funktioner som används för att filtrera vyn och söka information är ibland inkonsekventa.
 • Tabeller med liknande innehåll har olika layout och funktioner.

Innehållet i sidfoten varierar mellan olika sidor.

Innehållet i liknande tabeller kan läsas upp i olika ordning.

Funktionssäkerhet

4.1.2 Namn, roll och värde:

 • Vissa knappar med bild saknar namn.
 • Vissa knappar med bild har ett missvisande namn.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster