Tillgänglighetsutlåtande för nätbanken Nordea Business

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller nätbanken Nordea Business i Finland. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska finanssektorns webbplatser vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlåtande har uppdaterats 21.1.2022. Nordea har självständigt utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nätbanken Nordea Business i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om under första halvåret 2022.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande delar av tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullständigt

Möjligt att uppfatta 

1.4.3 Kontrast (minimum):

  • Kontrasten mellan vissa texter på grå, röd och grön färg på blanketterna är otillräckligt/otillräcklig då de används mot en vit bakgrund. 

Hanterbart

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

  • Vissa knappar med bild saknar namn eller namnet är missvisande.
  • Fokus hoppar över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte markerats som rubriker.

Funktionssäkerhet

4.1.2 Namn, roll och värde:

  • Vissa knappar med bild saknar namn.
  • Vissa knappar med bild har ett missvisande namn.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster