Tillgänglighetsutlåtande för tjänsterna Fonder Nytt och Placeringskorgarnas värden

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsterna Fonder Nytt och Placeringskorgarnas värden som används i Finland. Utlåtandet har publicerats den 10 december 2022 och uppdaterats den 28 oktober 2023. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nordeas tjänster Fonder Nytt och Placeringskorgarnas värden som används i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till följande delar:

Möjligt att uppfatta

1.4.3 Kontrast (minimum)

• I vissa fall uppfyller fokuset i menyerna inte konstrastkraven.

Hanterbart

2.1.1 Tangentbord

• Det går inte att stänga vissa menyer som innehåller filter.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

• Vissa knappar som kan användas för att filtrera innehållet på sidan är visuellt annorlunda och fungerar olika. 

• I tabellrubriker ingår ord som avbryts i mitten i stället för att de skulle övergå som fullständiga ord till följande rad.

• Vissa interaktiva element på fondraderna saknar tydliga etiketter som skulle beskriva syftet med dem.

• Vissa sorteringselement är inte tillgängliga med skärmläsaren.

Begripligt

3.2.2 Konsekvent navigering

• Det framgår inte av vissa externa länkar att de öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

• På små skärmar syns den högra kanten inte och det går inte att använda vissa funktioner i tabellen.

• Det är möjligt att välja sådana texter med tangentbordet eller skärmläsaren som saknar interaktiva element. 

3.2.4 Konsekvent identifiering

• Fokus fungerar inte på alla knappar.

• I vissa fall syns det ett streck under länken då man pekar på den med musen, men detta gäller inte alla länkar.

Funktionssäkerhet

4.1.2 Namn, roll och värde

Då användaren väljer en fond visas på skärmen ett element som indikerar att uppgifter laddas ner, men detta berättas inte för användaren.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster