Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Nordea Siirto

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Siirto och har publicerats 18.6.2021 och uppdaterats 1.7.2024. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. Nordeas Siirto-tjänst är en mobil betaltjänst som möjliggör betalningar från person till person. Det är också en betalningsmetod som används i webbutiker och -tjänster. Alternativa betalningsmetoder kan erbjudas användarna av webbutikerna och -tjänsterna. Det finns inga alternativa sätt att använda själva Nordea Siirto-tjänsten. Information om Nordeas Siirto-tjänst finns på Nordeas webbsidor. Kunden ser uppgifter om en utförd Siirto-betalning i Nordeas mobil- eller nätbank samt på konto- eller transaktionsutdraget.

Innehåll som inte är tillgängligt

Tjänsten uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Möjligt att uppfatta

1.1.1 Innehåll som inte är text (A), Allt innehåll som inte är text, som presenteras för användaren har ett textalternativ med samma syfte:

  • Textalternativen till bankens logotyper fungerar inte i alla situationer.  

1.3.4 Riktning (A), Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning, med undantag av fall där en viss riktning är väsentlig: 

  • Innehållet visas vertikalt.

1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden (WCAG 2.1) (AA), Syftet med formulärfält för att samla in uppgifter om användaren kan redas ut automatiskt då användningsändamålet har listats i avsnittet för syftet med formulärfält i användargränssnittskomponenter och teknik som möjliggör beskrivning av syftet med formulärelement har använts för att producera innehåll: 

  • Syftet med formulärfälten har inte listats i alla användargränssnittskomponenter.

1.4.3 Kontrast (minimum) (AA), Den visuella presentationen av text och text i form av bild har ett kontrastvärde på minst 4,5:1: 

  • Vissa sidor i tjänsten uppfyller inte detta krav. 

1.4.4 Förändring av textstorlek (AA), Förutom för textbeskrivningar och text i form av bild, så kan text förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent utan att användaren förlorar innehåll eller funktionalitet:

  • Funktionen för att zooma som grundar sig på inställningarna stöds inte.

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (WCAG 2.1) (AA), I den visuella presentationen av följande element ska kontrasten mellan färgen eller färgerna bredvid vara minst 3:1: Användargränssnittskomponenter och grafiska objekt: 

  • Vissa sidor i tjänsten uppfyller inte detta krav.

Begripligt

3.1.2 Språk för del av sida (AA), Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet kan automatiskt tydliggöras:

  • Vissa sidor i tjänsten uppfyller inte detta krav. 

Funktionssäkerhet

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (WCAG 2.1) (AA), I innehåll på märkspråk kan meddelanden som inte är i fokus redas ut automatiskt med hjälp av sådana roller eller egenskaper som gör det möjligt att presentera meddelandet för användaren med hjälp av hjälpmedel utan att fokus flyttas:

  • Vissa sidor i tjänsten uppfyller inte detta krav.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster