Tillgänglighetsutlåtande för Nordea Investor

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Nordea Investor. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga webbplatser vara tillgängliga. Utlåtandet upprättades den 19 januari 2021 och uppdaterades den 1 november 2023. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nordea Investor uppfyller inte tillgänglighetskraven på grund av oproportionell börda.

Vi håller på att överföra alla digitala spar- och placeringstjänster till Nordeas nya nätbank och mobilbanksapplikation där kunderna i fortsättningen kan använda dem i stället för Nordea Investor. 

Nordea Investor innehåller fortfarande vissa särskilda funktioner som är avsedda för aktiva placerare. Dessa tjänster har ännu inte överförts till den nya nätbanken.

Otillgängligt innehåll

Följande delar av tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven fullständigt.

Möjligt att uppfatta

WCAG-framgångskriterier

1.1.1 Innehåll som inte är text (Nivå A)

 • Ikonerna, graferna och bilderna saknar textmotsvarigheter. 

1.3.1 Information och relationer (Nivå A)   

 • Taggarna på webbplatsen kan innehålla fel som gör att navigeringen på webbplatsen inte är optimal.

1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA)

 • Färgkontrasten för vissa element är inte tillräcklig. Detta gäller de flesta knappar som har vit text på grön bakgrund. Vissa etiketter har även vit text på blå bakgrund och blå text på vit bakgrund. Även vissa gråa hjälptexter för funktionen för att ge respons har otillräcklig kontrast. 

1.4.4 Förändring av textstorlek (Nivå AA) 

 • Kolumner försvinner i tabellerna då man ändrar storleken på dem. Tillgångsfördelningen i portföljen syns inte heller ordentligt då man ändrar textstorleken. Det är svårt att använda sökfunktionen om text förstoras upp till 200 procent.   

1.4.5 Text i form av bild (Nivå AA)

 • Logotypen för Nordea Investor uppe på varje sida saknar textmotsvarighet.

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (Nivå AA)

 • Kontrasten mellan texten och bakgrundsfärgen i inforutorna på webbplatsen är otillräcklig.

1.4.13 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla (Nivå AA) 

 • Då man för muspekaren över en inforuta visas inforutan som kan dölja annat innehåll. Användaren kan inte stänga inforutorna utan att röra musen och se inforutorna genom att använda bara tangentbord.

Hanterbart

WCAG-framgångskriterir

2.1.1 Tangentbord (Nivå A)

 • Markören vid tangentbordsnavigering fungerar inte i alla element som går att klicka på. 

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla (Nivå A)

 • Då ett popupfönster öppnas stannar tangentbordsmarkören bakom popupfönstret som gör det svårt att stänga popupfönstren.  

2.2.2 Paus, stopp, dölj (Nivå A)

 • På vissa sidor uppdateras prisändringar i finansiella instrument kontinuerligt. Dessa uppdateringar går inte att stoppa.

2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (Nivå A) 

 • Det finns inga länkar på sidorna för att hoppa över innehåll.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (Nivå A)

 • Länkikonerna saknar textmotsvarigheter.

2.4.7 Synligt fokus (Nivå AA) 

 • Markören vid tangentbordsnavigering är inte synlig i alla element som går att klicka på.

Begripligt

WCAG-framgångskriterier

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (Nivå A)

 • Datumfälten saknar anvisningar om i vilket format datum ska anges.

Robust

WCAG-framgångskriterier

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (Nivå AA) 

 • Fokus flyttas inte automatiskt till felmeddelanden.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster