Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen nordea.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen nordea.fi. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga webbplatser vara tillgängliga. Utlåtandet upprättades den 18 december 2020 och uppdaterades 10.11.2023.

En extern expertorganisation har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi strävar efter att åtgärda de upptäckta bristerna. Tillgänglighetsutlåtandet uppdateras årligen. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullständigt till följande delar:

Möjligt att uppfatta

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text (Nivå A)

 • Skärmläsaren förklarar eller läser inte viss information i infograferna rätt.
 • Vissa bilder och ikoner har inte markerats som dekorativa.

WCAG 1.3.1 Information och relationer (Nivå A)

 • Vissa listor, tabeller och länkstrukturer har inte markerats rätt.
 • Vissa textfält, rullgardinsmenyer, balkar för att skrolla och sökfält saknar etikett.
 • Vissa rubriker saknas, de har inte markerats eller så har de markerats fel.
 • Vissa navigeringssteg är svåra att förstå eller är i oväntad ordning.
 • I vissa fall kan den viktigaste informationen finnas först i slutet av avsnittet.
 • Den använda layouttabellen.
 • Det förminskade chattfönstret kan dölja andra komponenter och antalet meddelanden i fönstret kan vara felaktigt. Det kan hända att skärmläsaren börjar läsa chattmeddelanden från det allra första meddelandet, inte det nyaste.
 • Skärmläsaren kan läsa namnet på fel knapp, minimi- och maximibeloppet med kommatecken eller numret på glidbalken på dålig finska eller så kan den inte alls läsa de olika stegen.
 • I vissa fall är skärmläsaren tyst efter att man har valt huvudobjektet i rullgardinsmenyn.
 • I vissa fall läser skärmläsaren länken två gånger eller information som man redan har granskat.
 • När anslutningen till Nova bryts fungerar chatten fortfarande ett tag, men skärmläsaren informerar inte om det.

WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning (Nivå A)

 • En del tabeller har inte markerats rätt och i vissa fall kan layouttabellen användas.
 • I vissa fall läser skärmläsaren först bilderna med tummar och efter det knappen eller texten.

WCAG 1.4.1 Användning av färger (Nivå A)

 • Vissa externa och interna länkar har inte markerats rätt.
 • Vissa ankarlänkar har markerats som länkar.

WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA)

 • Färgkontrasten är ställvis bristfällig (t.ex. i fråga om texter, knappar, ikoner och länkar).

WCAG 1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (Nivå AA)

 • En del av de responsiva elementen på webbplatsen fungerar inte på en liten skärm, till exempel på mobila enheter.

WCAG 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (Nivå AA)

 • I vissa fall syns inte fokus på knappar, menyer, glidbalkar, flikar och fält som fylls i.
 • Vissa sidor har inte markerats rätt.
 • I vissa fall är konstrasten mellan fokuset, sidan och texten otillräcklig.
 • I vissa fall ser den förminskade chattknappen inte ut som knapp.

WCAG 1.4.12 Textavstånd (Nivå AA)

 • När man använder textavstånd eller förstoring kan texten eller länkarna delvis vara dolda i vissa rullgardinsmenyer.

Hanterbart

WCAG 2.1.1 Tangentbord (Nivå A)

 • Navigeringen kan gå via den övre menyn även då den inte är synlig.

WCAG 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla (Nivå A)

 • I vissa fall läser skärmläsaren hela menyn på andra nivån då rullgardinsmenyn öppnas.

WCAG 2.4.3 Fokusordning (Nivå A)

 • I vissa fall syns fokus inte på det första eller förväntade objektet och kan hoppa över vissa valknappar, valrutor och länkar.
 • I vissa fall läser skärmläsaren inte felmeddelandet eller det korrekta fokuset.
 • I vissa fall läser skärmläsaren dold eller fel information.

WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (Nivå A)

 • Vissa interna och externa länkar har inte markerats rätt.
 • Rubrikerna på vissa länkar är inte beskrivande eller innehåller inte samma information som länktexten.
 • Vissa ankarlänkar har markerats som länkar.
 • I vissa fall anger skärmläsaren inte att länken öppnas i ett nytt fönster.

WCAG 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter (Nivå AA)

 • Vissa rullgardinsmenyer, balkar för att skrolla och sök- eller textfälten saknar etikett.
 • Vissa rubriker är tomma eller har inte markerats rätt och kan finnas på fel nivå.

WCAG 2.4.7 Synligt fokus (Nivå AA)

 • I vissa fall är fokuskontrasten otillräcklig.
 • I vissa fall syns inte fokus på knappar, menyer, glidbalkar, flikar och fält som fylls i.
 • I vissa fall följer det synliga fokuset inte det faktiska fokuset.

WCAG 2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter (Nivå A)

 • I vissa fall är etiketterna inte desamma som namnen.

Begripligt

WCAG 3.1.2 Språk för del av sida (Nivå AA)

 • Vissa namn på steg, länkar och knappar samt textdelar är på finska på den engelskspråkiga sidan.
 • Texterna på främmande språk på sidan har inte markerats rätt.
 • Skärmläsaren kan läsa texterna på finska på engelskspråkiga sidor eller extra information då rullgardinsmenyn öppnas.
 • Det kan hända att språkkoden har markerats fel.

WCAG 3.2.2 Vid inmatning (Nivå A)

 • Uppgifterna om kundbeteendet kan vara otillräckliga innan kunden använder lånekalkylatorn.

WCAG 3.2.4 Konsekvent identifiering (Nivå AA)

 • Vissa ankarlänkar har inte markerats som länkar.
 • Viss information i infograferna förklaras inte.
 • Vissa bilder eller ikoner har inte markerats som dekorativa och skärmläsaren kan läsa dem inkonsekvent.
 • Vissa länkar ser ut som knappar och de har inte markerats rätt i rullgardinsmenyerna eller så saknar de dekorativa bilder.

WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (Nivå A)

 • Vissa fel rapporteras inte tydligt och instruktionerna kan saknas.

WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (Nivå A)

 • Anvisningar om nödvändiga fält kan saknas.
 • Vissa rullgardinsmenyer, sök- eller textfält och balkar för att skrolla saknar etikett.
 • Vissa knappar saknar ett tydligt namn.
 • Platshållare kan saknas eller så är de inte beskrivande.

Funktionssäkerhet

WCAG 4.1.2 Namn, roll och värde (Nivå A)

 • I vissa fall är ARIA-rollen ”presentation” inte tillåten.
 • Vissa rullgardinsmenyer på webbplatsen saknar namn.
 • Vissa knappar och länkar har markerats fel eller saknar namn.
 • Vissa rullgardinsmenyer har markerats som knappar eller länkar.
 • I vissa rullgardinsmenyer på webbplatsen syns det första valet och inte den nuvarande webbplatsen.
 • Vissa flikar har markerats som knappar och i vissa fall saknar de roll eller rätt information på engelska.
 • I vissa fall anger skärmläsaren inte tydligt
  - att det finns ett nytt meddelande i chatten
  - vad den nuvarande sidan är
  - status för rullgardinsmenyn, fliken eller bilderna med tummar
  - att knappen är vald, språket är valt tummen upp/ned är vald, vilken status valrutan eller valknappen har.
 • I vissa fall läser skärmläsaren alla objekt i listan när rullgardinsmenyn är öppen samt minimi- och maximibeloppet med kommatecken.
 • I vissa fall är det svårt att märka vilken tjänst som är vald.

WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden (Nivå AA)

 • I vissa fall anger skärmläsaren inte tydligt att
  -  sidan har bytts i bakgrunden
  - chatten startar
  - det finns ett svar i det förminskade chattfönstret.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster