Tillgänglighetsutlåtande för de allmänna delarna i Nordeas digitala tjänst webbplatsen Nordea.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller de tekniska egenskaperna hos samt det visuella och det textuella innehållet i de allmänna delarna på webbplatsen Nordea.fi. Utlåtandet har uppdaterats 2.11.2021. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är i fråga om bland annat det visuella och det textuella innehållet. En extern tjänsteleverantör som specialiserat sig på tillgänglighet har bedömt de tekniska egenskaperna för tillgängligheten.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Nedan finns en förteckning över de brister i det allmänna innehållet på Nordea.fi som vi har kännedom om. Det allmänna innehållet avser texter, bilder, videoklipp och den tekniska plattformen på webbplatsen Nordea.fi. Tillgängligheten till bilagorna på webbplatsen Nordea.fi är bristfällig och bristerna kommer att åtgärdas år 2021. Observera att du i regel ska ladda ner pdf-filer med nuvarande teknik på din egen dator för att kunna använda dem med skärmläsare. På sidan finns också till exempel kalkylatorer och blanketter för ansökan vars tillgänglighet kan ha bedömts i separata utlåtanden. De separata tillgänglighetsutlåtandena för kalkylatorer och blanketter finns på webbplatsen nordea.fi/saavutettavuus. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2021, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Möjligt att uppfatta

1.1.1 Innehåll som inte är text:

 • Vissa bilder och navigeringselement saknar alternativ text eller texten är på fel språk. På sidan finns också dekorativa bilder med alternativ text.

1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade): 

 • Videoklipp som publicerats på webbsidan har inte alltid text enligt språkvalet.

1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelat): 

 • På sidan finns videoklipp som saknar ljudbeskrivning eller manuskript.

1.3.1 Information och relationer: 

 • Rubriknivåer framskrider inte i rätt ordning på alla sidor.

1.4.3 Kontrast:

 • Färgkontrasten är ställvis bristfällig, till exempel i fråga om bilder och navigeringselement.

Hanterbart

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget): 

 • Namnen på vissa länkar är inte tillräckligt beskrivande och vissa bildlänkar saknar textmotsvarighet.
 • Vissa sidor har länkar som för användaren till densamma sidan.
 • Länktexten på vissa länkar är för lång och orsakar problem för skärmläsare.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter: 

 • Vissa rubriker på webbplatsen är inte tillräckligt beskrivande

Begripligt

3.1.2 Språk för del av sida:

 • Eftersom språkvalet inte har fastställts för webbplatsen registrerar de assisterande teknikerna inte byte av språk.

3.2.4 Konsekvent identifiering:

 • Breadcrumb-navigeringen är inte alltid konsekvent.

Robust

4.1.2 Namn, roll och värde: 

 • Vissa delar, såsom flikar för sökning av länder och betalningar, har bristfälliga namn och roller som gör dem svårtillgängliga med skärmläsare.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster