Tillgänglighetsutlåtande för de allmänna delarna i Nordeas digitala tjänst webbplatsen Nordea.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller de tekniska egenskaperna hos samt det visuella och det textuella innehållet i de allmänna delarna på webbplatsen Nordea.fi. Utlåtandet har publicerats den 18 december 2020 och har uppdaterats den 6 oktober 2022. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är i fråga om bland annat det visuella och det textuella innehållet. En extern tjänsteleverantör som specialiserat sig på tillgänglighet har den 22 april 2022 bedömt de tekniska egenskaperna för tillgängligheten.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Nedan finns en förteckning över de brister i det allmänna innehållet på Nordea.fi som vi har kännedom om. Det allmänna innehållet avser texter, bilder, videoklipp och den tekniska plattformen på webbplatsen Nordea.fi. Tillgängligheten till bilagorna på webbplatsen Nordea.fi är bristfällig och bristerna kommer att åtgärdas åren 2022-2023. Observera att du i regel ska ladda ner pdf-filer med nuvarande teknik på din egen dator för att kunna använda dem med skärmläsare. På sidan finns också till exempel kalkylatorer och blanketter för ansökan vars tillgänglighet kan ha bedömts i separata utlåtanden. De separata tillgänglighetsutlåtandena för kalkylatorer och blanketter finns på webbplatsen nordea.fi/saavutettavuus. De upptäckta bristerna kommer att åtgärdas åren 2022–2023. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Möjligt att uppfatta

1.1.1 Innehåll som inte är text:

 • Vissa bilder och navigeringselement saknar alternativ text eller texten är på fel språk. På sidan finns också dekorativa bilder med alternativ text.

1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade): 

 • Videoklipp som publicerats på webbsidan har inte alltid text enligt språkvalet.

1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelat): 

 • På sidan finns videoklipp som saknar ljudbeskrivning eller manuskript.

1.3.1 Information och relationer: 

 • Rubriknivåer framskrider inte i rätt ordning på alla sidor.

1.4.3 Kontrast:

 • Färgkontrasten är ställvis bristfällig, till exempel i fråga om bilder och navigeringselement.

1.4.5 Text i form av bild:

 • Vissa bilder innehåller viktig information som inte går att läsa med skärmläsaren.

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm:

 • En del av de responsiva elementen på webbplatsen fungerar inte på en liten skärm, till exempel på mobila enheter.

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik:

 • Färgkontrasten är bristfällig på vissa element och fokusområden.

Hanterbart

2.1.1 Tangentbord:

 • Esc-tangenten används som Enter-tangent på vissa ställen på webbplatsen.

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla:

 • I inloggningsmenyn uppstår en tangentbordsfälla om man använder den med operativsystemet iOS.

2.1.4 Snabbtangenter med ett tecken:

 • Länkar som man använder för att övergå till innehållet på webbplatsen innehåller snabbtangenter med ett tecken.

2.4.3 Fokusordning:

 • Fokusordningen fungerar inte med mobila enheter om skärmläsaren läser innehållet bakom en modul eller ett popupfönster.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget): 

 • Namnen på vissa länkar är inte tillräckligt beskrivande och vissa bildlänkar saknar textmotsvarighet.
 • Vissa sidor har länkar som för användaren till densamma sidan.
 • Länktexten på vissa länkar är för lång och orsakar problem för skärmläsare.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter: 

 • Vissa rubriker på webbplatsen är inte tillräckligt beskrivande.

2.4.7 Synligt fokus:

 • Synligt fokus fungerar inte på popupfönster med mobila enheter.
 • Det synliga fokuset är för litet i vissa delar av navigeringen.

2.5.1 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser:

 • En del av elementen på webbplatsen kräver komplexa fingerrörelser och det kan vara svårt att använda dessa element med skärmläsaren.

Begripligt

3.1.2 Språk för del av sida:

 • Eftersom språkvalet inte har fastställts för webbplatsen registrerar de assisterande teknikerna inte byte av språk.

3.2.4 Konsekvent identifiering:

 • Breadcrumb-navigeringen är inte alltid konsekvent.
 • Länkarna på webbplatsen har inte antecknats konsekvent.

Robust

4.1.2 Namn, roll och värde: 

 • Vissa delar, såsom flikar för sökning av länder och betalningar, har bristfälliga namn och roller som gör dem svårtillgängliga med skärmläsare.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster