Tillgänglighetsutlåtande för appen Nordea Business Mobile

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Nordea Business Mobile och har publicerats 22.6.2021. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Tjänsten uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Möjligt att uppfatta

1.3.1 Information och relationer:

 • Det är svårt att förstå kostnadshierarkin med skärmläsaren.

1.4.1 Användning av färger: 

 • En del av elementen borde vara markerade också på annat sätt än bara med färg.

1.4.3 Kontrast (minimum):

 • Då en del av texten på blanketterna är grå är kontrasten otillräcklig. Kontrasten borde vara minst 4,5:1. 

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik:

 • Då en del av texten på blanketterna är ljusgrå och ljusblå är kontrasten otillräcklig. Kontrasten borde vara minst 3:1.

Hanterbart

2.2.1 Justerbar tidsgräns:

 • Efter att användaren har lagt till en ny betalningsmottagare och går tillbaka till sidan där hen kan redigera betalningsmottagare stängs popupfönstret som visar att ändringen lyckades innan skärmläsaren har hunnit läsa texten som står på fönstret.

2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll:

 • Det går inte att hoppa över allt grupperat innehåll.
 • I vissa menyer flyttas fokus först till menyn på sidans övre del, sedan till menyn på sidans nedre del och först därefter till det egentliga innehållet på sidan.

2.4.3 Fokusordning:

Vissa element är inte tillgängliga med skärmläsaren: 

 • Fokus hoppar över en del av ikonerna och det går inte att läsa dem med skärmläsaren.
 • Fokus hoppar över en del av knapparna.
 • Fokus hoppar över en del av kryssrutorna. 

Skärmläsaren läser inte nummer (eller valutor):

 • Skärmläsaren läser ibland inte nummer och fokus hoppar över numren i vissa funktioner.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter:

 • Vissa knappar med bild saknar namn eller namnet är missvisande.
 • Fokus hoppar över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte markerats som rubriker.

2.4.7 Synligt fokus:

 • Det går inte att styra markören i alla rullgardinsmenyer.
 • Tangentbordets fokus stannar inte inne i elementen. Rullgardinsmenyerna stängs inte då fokus flyttas bort från elementet.
 • Tangentbordets fokus stannar inte inne i popupfönstret.

Begripligt

3.2.4 Konsekvent identifiering:

 • Det framgår inte tydligt av vissa funktioner om texten är en rubrik, länk eller knapp. Funktionerna borde markeras på ett mer konsekvent sätt.
 • Flikar har markerats som knappar.
 • Kryssrutor tolkas som knappar och deras status framgår inte.
 • Rullgardinsmenyer har markerats som knappar.
 • En del av knapparna har inte markerats som knappar.

Funktionssäkerhet:

4.1.2 Namn, roll och värde:

 • Vissa tabeller saknar namn.
 • Vissa knappar med bild saknar namn.
 • Vissa knappar med bild har ett missvisande namn.
 • Skärmläsaren upptäcker inte om ett element har valts eller om dess status är öppen eller stängd.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster