Tillgänglighetsutlåtande för appen Nordea Business Mobile

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Nordea Business Mobile och har uppdaterats 31.10.2022. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. En tredje part som har specialiserat sig på tillgänglighet har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Mobilappen uppfyller ännu inte kraven till alla delar. Brister har upptäckts i följande punkter:

Möjligt att uppfatta

1.4.3 Kontrast (minimum):

 • På vissa ställen finns det vit text på ljus bakgrund eller tvärtom. Kombinationen ger inte en tillräcklig kontrast.
 • Då man använder tjänsten med skärmläsaren är kontrasten mot bakgrunden inte tillräcklig på vissa ställen av skärmen.

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik:

 • Konstrasten mellan bakgrunden och de ljusgråa och de ljusblåa texterna på blanketterna är inte tillräcklig.
 • Kontrasten mellan bakgrunden och vissa orangefärgade informationselement och ljusblåa knappar är inte tillräcklig.

Hanterbart

2.4.3 Fokusordning:

 • I vissa fall flyttas muspekaren till bakgrunden utanför den öppna dialogen.
 • Skärmläsaren känner igen och läser några tomma punkter och utrymmesavdelare.
 • Det går inte att fokusera på vissa länkar i mitten av texten.

2.4.7 Synligt fokus:

 • Vissa cirkeldiagram visar inte muspekaren direkt ovanpå elementet i fokus.

Begripligt

3.2.4 Konsekvent identifiering:

 • Flikar fungerar med två olika layouter.
 • Vissa punkter har duplicerade länkar till samma sida.
 • Vissa telefonnummer som visas i tjänsten kan inte aktiveras direkt då man väljer dem med muspekaren.

Funktionssäkerhet

4.1.2 Namn, roll och värde:

 • Vissa knappar med bild saknar namn.
 • Vissa knappar med bild har ett missvisande namn.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster