Tillgänglighetsutlåtande för appen Nordea Business Mobile

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Nordea Business Mobile och har uppdaterats 21.1.2022. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Tjänsten uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Möjligt att uppfatta

1.3.1 Information och relationer:

  • Det är svårt att förstå kostnadshierarkin med skärmläsaren

1.4.3 Kontrast (minimum):

  • Då en del av texten på blanketterna är grå är kontrasten otillräcklig. Kontrasten borde vara minst 4,5:1. 

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik:

  • Då en del av texten på blanketterna är ljusgrå och ljusblå är kontrasten otillräcklig. Kontrasten borde vara minst 3:1.

Hanterbart

2.4.3 Fokusordning:

Skärmläsaren läser inte nummer (eller valutor):

  • Skärmläsaren läser ibland inte nummer och fokus hoppar över numren i vissa funktioner.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

  • Vissa knappar med bild saknar namn eller namnet är missvisande.
  • Fokus hoppar över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte markerats som rubriker.

Begripligt

3.2.4 Konsekvent identifiering:

  • Kryssrutor tolkas som knappar och deras status framgår inte.
  • En del av knapparna har inte markerats som knappar.

Funktionssäkerhet:

4.1.2 Namn, roll och värde:

  • Vissa knappar med bild saknar namn.
  • Vissa knappar med bild har ett missvisande namn.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster