Tillgänglighetsutlåtande för appen Nordea ID

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller appen Nordea ID i Finland och har uppdaterats 30.6.2021. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Appen Nordea ID i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2022, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. 

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte kraven till alla delar. 

Möjligt att uppfatta

8.1.1 Innehåll som inte är text 

  • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: en del av inmatningarna saknar ett beskrivande namn.

1.3.1 Information och relationer

  • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: skärmläsaren läser inte nummer, såsom versionsnummer, kontonummer och belopp, i begriplig form.
  • Användning av skärmläsaren: en del av underrubrikerna, texterna och knapparna tolkas som en lista.

1.3.2 Meningsfull ordning

  • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: fokus flyttas automatiskt till inmatningar och hoppar över både anvisningar och transaktionsuppgifter.

1.4.3 Kontrast (minimum)

  • Färgkontrasten mellan vissa knappar är inte i tillräckligt mörkt läge då de inte är aktiva.

1.4.4 Ändring av textstorlek

  • Storleken på vissa rubriker ändras inte då textstorleken ändras i inställningarna för enheten. 

Saavutettavuuspalaute

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten 

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister i tjänsten, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster