Tillgänglighetsutlåtande för appen Nordea ID

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller appen Nordea ID som används i Finland. Utlåtandet publicerades 30.6.2021 och uppdaterades 12.12.2022. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har bedömt hur tillgänglig tjänsten är tillsammans med en tjänsteleverantör som har specialiserat sig på tillgänglighet.

Vi erbjuder våra kunder med synnedsättning också en talande kodkalkylator som vi har utvecklat tillsammans med Näkövammaisten liitto som är en serviceorganisation för personer med synnedsättning. Boka tid till ett Nordeakontor om du vill beställa en talande kodkalkylator.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Appen Nordea ID uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om 2022–2023, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte kraven till alla delar. 

Möjligt att uppfatta

1.1.1 Innehåll som inte är text 

  • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: en del av inmatningarna saknar ett beskrivande namn.

1.3.1 Information och relationer

  • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: skärmläsaren läser inte nummer, såsom versionsnummer, kontonummer och belopp, i begriplig form.

1.3.2 Meningsfull ordning

  • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: i en del vyer flyttas fokus inte automatiskt till det viktigaste innehållet.
  • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: fokus flyttas automatiskt till inmatningar och hoppar över både anvisningar och transaktionsuppgifter.

1.4.4 Ändring av textstorlek

  • Storleken på vissa rubriker ändras inte då textstorleken ändras i inställningarna för enheten.

Hanterbar

2.2.2 Paus, stopp, dölj

  • Meddelandet om att inloggningen eller bekräftelsen har lyckats syns bara en kort stund i appen. Användaren kan inte pausa eller stoppa meddelandet.

2.4.2 Sidrubriker

  • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: i vissa vyer hoppar skärmläsaren över sidrubriker eller läser dem fel.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten 

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister i tjänsten, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster