Tillgänglighetsutlåtande för appen Nordea ID

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller appen Nordea ID som används i Finland. Tillgänglighetsutlåtandet publicerades 30.6.2021 och uppdaterades 13.6.2023. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har bedömt hur tillgänglig tjänsten är tillsammans med en tjänsteleverantör som har specialiserat sig på tillgänglighet.

Vi erbjuder våra kunder med synnedsättning också en talande kodkalkylator som vi har utvecklat tillsammans med Näkövammaisten liitto som är en serviceorganisation för personer med synnedsättning. Boka tid till ett Nordeakontor om du vill beställa en talande kodkalkylator.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Appen Nordea ID uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om 2023–2024, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte kraven till alla delar. 

Möjligt att uppfatta

1.1.1 Innehåll som inte är text 

 • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: en del av elementen saknar ett beskrivande namn.

1.3.1 Information och relationer

 • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: alla siffror läses inte i en förståelig form.
 • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: i vissa situationer gör den stora mängden information i en och samma text det svårare att förstå innehållet.
 • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: i vissa situationer läses en del av beskrivningen två gånger.

1.3.2 Meningsfull ordning

 • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: i en del vyer flyttas fokus inte automatiskt till det viktigaste innehållet.
 • Innehållets ordning: i vissa vyer beskrivs innehållet efter innehållet. 
 • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: i vissa situationer, där det finns ett kopplingselement, styrs fokuset momentant till ett felaktigt element efter att kopplingen har aktiverats.

1.4.3 Kontrast

 • I vyer som använder kamerans sökare kan hjälptextens kontrast vara svag, beroende på växlande bakgrund.

1.4.4 Ändring av textstorlek

 • Storleken på vissa rubriker ändras inte då textstorleken ändras i inställningarna för enheten.

Hanterbar

2.1.1 Tangentboard

 • I vissa situationer kan elementet inte navigeras med tangentbordet.

2.2.2 Paus, stopp, dölj

 • Meddelandet om att inloggningen eller bekräftelsen har lyckats syns bara en kort stund i appen. Användaren kan inte pausa eller stoppa meddelandet.

2.4.2 Sidrubriker

 • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: i vissa vyer förbigås sidrubriker eller läses fel, eller så är rubriken inte beskrivande.

2.4.4. Syftet med en länk (i sammanhanget)

 • En del av de länkar som för bort från appen har inte märkts på ett beskrivande sätt.

Begripligt

3.1.1 Sidans språk

 • Användning av skärmläsaren på en mobil enhet: Språkdefinitionerna på sidan licensuppgifter är felaktiga.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten 

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister i tjänsten, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster