Tillgänglighetsutlåtande för Nordea Mobile

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller mobilbanken Nordea Mobile. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga webbplatser vara tillgängliga. Utlåtandet upprättades den 30 juni 2021 och uppdaterades 1 december 2023.

En extern expertorganisation har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi strävar efter att åtgärda de upptäckta bristerna. Tillgänglighetsutlåtandet uppdateras årligen.

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullständigt till följande delar:

Möjligt att uppfatta

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text (Nivå A) 

 • Skärmläsaren läser inte ikoner, knappar eller filter på vissa sidor.
 • Vissa knappar saknar beskrivande namn eller deras status har inte markerats.
 • Synligt fokus förblir synligt även om fokus är någon annanstans.
 • När användaren får ett felmeddelande saknar vissa bilder beskrivning.

WCAG 1.3.1 Information och relationer (Nivå A) 

 • Skärmläsaren anger inte innevarande dag, vecka eller månad då användaren väljer förfallodag för en betalning, godkänner e-fakturor eller uppdaterar betalningsuppgifter. 
 • Skärmläsaren anger inte statusen och funktionen för knappen på/av då användaren har klickat på den för att spara listan över betalningsmottagare efter att hen har lagt till eller uppdaterat en ny betalning eller transaktion.
 • Vissa rubriker har inte markerats och vissa samma rubriker finns på flera sidor.
 • Vissa skärmläsare läser inte infotexten eller anger inte tydligt att uppgifterna ännu uppdateras.
 • Skärmläsaren läser namnet på filtret och knappen Rensa filter separat.
 • Texten i telefonnumret syns nedtonad.
 • Skärmläsaren läser inte vissa länkar och antar att de är en komponent.
 • I vissa områden har valutan och landet som valts inte markerats.
 • Vissa knappar har samtidigt status ”på” och ”vald”.
 • Skärmläsaren skiljer inte från varandra information som redan gåtts igenom, statusen eller fokuset för knappen på/av.
 • I vissa texter står det ”Översta 5” även om det i vissa fall inte är fråga om de 5 översta raderna. 
 • Det kan hända att skärmläsaren läser alla fält och rubriker i kalendern en åt gången, extra rader och bara innevarande dag, men det har inte markerats.
 • Skärmläsaren läser en extra tom knapp och knappen med samma namn som ”Ändra”, kalendern i form av en tabell, veckodagarna som en egen rad, fel månad och uppgifterna i dokument separat.
 • Rubriken är inte beskrivande och samma rubrik finns på två sidor eller ändras och flyttas till en annan sida.
 • Vissa knappar för föregående/följande månad fungerar trots att det inte finns föregående/följande månad.
 • Etiketten på knappen är annorlunda än namnet på den sida dit man kommer via knappen.
 • Skärmläsaren anger inte att den gröna ikonen och knappen på/av fungerar även om de är nedtonade.
 • Vissa knappar för att dra och släppa finns på ett annat ställe än texten och knapparna har samma namn.
 • Vissa samma rubriker finns på flera sidor, de är inte beskrivande och syns bara delvis.
 • Skärmläsaren läser uppgifterna ”låg” och ”hög” samt ”100 %” och ”0” eller ger inte information om indrag ”till en tom sida”.
 • Skärmläsaren läser inte infotexterna, summorna eller att knappen Morning Star är nedtonad.
 • Vissa rubriker är inte beskrivande och samma rubrik finns på flera sidor eller är inte logisk. 
 • Vissa skärmläsare har problem med att läsa ikoner eller text eller att texten går att svepa.
 • Skärmläsaren läser högt tre gånger att uppgifterna om e-fakturan har raderats.
 • Skärmläsaren säger ingenting då användaren klickar på vissa sidor.
 • Skärmläsaren läser måttenheterna och datumen fel. 

WCAG 1.4.1 Användning av färger (Nivå A) 

 • Färgen tyder på att budgeten på fliken Få koll har överskridits.

WCAG 1.4.13 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla (WCAG 2.1) (Nivå AA) 

 • Det går inte att flytta muspekaren ovan på hjälptexten utan att muspekaren försvinner.

WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA) 

 • Kontrasten mellan texten och bakgrunden är för liten i länkarna, den innevarande dagen och länkarna till villkoren.
 • Kontrastfärgen på fokuset i länkarna till elektronisk underskrift ser annorlunda ut än på andra knappar.
 • Knappens konstrast är inte tillräcklig när man lägger till en betalning, e-faktura eller valutabetalning. 

Hanterbart

WCAG 2.1.1 Tangentbord (Nivå A) 

 • Det förekommer problem då användaren matar in eller väljer data genom att ange sitt användar-ID och väljer att prova TINK-demoversionen. Det går att mata in uppgifter, men inte uppdatera dem med skärmläsaren. Engångsval samt inmatning och val av text fungerar inte med skärmläsaren.
 • Vissa knappar och karusellkomponenter fungerar inte med skärmläsaren.
 • När användaren bekräftar en betalning eller valutabetalning finns det två länkar på den sista raden varav bara den första fungerar.
 • Det förekommer problem med att öppna och använda länken Visa mer på fondsidan.
 • När användaren väljer perioden för transaktioner syns fokuset på knappen år-månad ovan på knapparna för föregående/följande månad.
 • Det går inte att använda knappen Visa mindre med tangentbordet.

WCAG 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla (Nivå A)

 • Kontrasten mellan texten och bakgrunden är för liten i länkarna, den innevarande dagen och länkarna till villkoren.
 • Kontrastfärgen på länkarnas fokus ser annorlunda ut på sidan för elektronisk underskrift än på andra knappar.
 • Knapparnas kontrast är inte tillräcklig när man lägger till en betalning, e-faktura eller valutabetalning. 

WCAG 2.2.2 Paus, stopp, dölj (Nivå A)

 • Vissa notiser försvinner snabbt, texten är inte beskrivande och knappen Stäng saknas.

WCAG 2.4.3 Fokusordning (Nivå A)

 • Skärmläsaren har inte åtkomst till uppgifterna i slutet av sidan då användaren stänger konton eller ändrar inställningarna för en smartenhet eller ett betalningsinstrument.
 • Vissa uppgifter är dolda bakom menyn och fokuset flyttas inne på förminskade knappar. 
 • Vissa knappar stannar inte på sidan.
 • Vissa uppgifter är dolda bakom menyn.
 • När användaren öppnar ansökan läser skärmläsaren inte högt och det synliga fokuset fungerar inte.

WCAG 2.4.4 Syftet med en länk

 • Den externa länken ”Sök BIC” har markerats som knapp.
 • Telefonnummer och e-postlänkar har inte markerats som länkar.

WCAG 2.4.3 Fokusordning (Nivå A) 

 • När användaren granskar sitt fonduppdrag syns fokuset i anvisningarna som finns i slutet av sidan.
 • Fokuset går inte tillbaka till knappen på/av efter att man har gett eller vägrat ge samtycke.
 • På vissa sidor flyttas fokuset till ett annat fält, ger felmeddelanden eller hamnar på fel ställe efter en uppdatering. 
 • Skärmläsaren läser texten som delar eller läser rubriken och data separat. 
 • När användaren öppnar ansökan flyttas fokuset tillfälligt till knappen.
 • Fokuset flyttas till slutet/början då användaren scrollar månaden bak- eller framåt.
 • Vissa bilder får onödigt fokus. 

WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (Nivå A)

 • Vissa externa länkar och e-postlänkar har inte markerats rätt.
 • Den externa länken ”Sök BIC” har markerats som knapp.

WCAG 2.4.7 Synligt fokus (Nivå AA)

 • Synligt fokus fungerar inte på vissa knappar.
 • Fokuset stannar delvis på knapparna även om användaren går framåt.
 • Fokuset på knappen månad-år syns delvis ovan på knapparna för föregående/följande månad.

WCAG 2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter (Nivå A)

 • Skärmläsaren kan inte ange om vissa namn och etiketter på knapparna motsvarar samtalets längd.

Begripligt

WCAG 3.2.1 Vid fokus (Nivå A)

 • Skärmläsaren anger inte att månaden har bytts när användaren scrollar året framåt.
 • Uppgifterna upptill på sidan försvinner då användaren scrollar nedåt på sidan.
 • Färgen försvinner då vissa balkar får fokus. 

WCAG 3.2.2 Vid inmatning (Nivå A)

 • Vissa externa länkar har inte markerats rätt eller så har de markerats som knappar.
 • Den externa länken ”Använd Siirto” har markerats som knapp.
 • Skärmläsaren anger inte att beloppet har ändrats.
 • Användningen av knappen på/av medför ändringar i kontexten på vissa sidor.

WCAG 3.2.3 Konsekvent navigering (Nivå AA)

 • Vissa knappar ser ut som flikar, har markerats som länkar eller saknar visuella kanter.
 • Vissa rubriker har inte markerats.
 • Vissa skärmläsare läser vissa rubriker, ikoner och rubriker på värdepoäng separat. 
 • Skärmläsaren läser inte objektet/objekten på knappen Notiser.
 • Skärmläsaren anger inte statusen och funktionen för knappen på/av då användaren har klickat på den.
 • Vissa ikoner för andra banker saknas.
 • Vissa notiser är inte konsekventa i förhållande till andra notiser.
 • Det går inte att ta bort vissa datumfilter.
 • Namnet på knappen Dela borde vara ”Kopiera”.
 • Vissa tabeller har olika komponenter och i vissa fall är storleken på dem för liten.

WCAG 3.1.2 Språk för del av sida (Nivå AA)

 • Det finns finska på den engelskspråkiga sidan och språket på knapparna har inte markerats.
 • Vissa skärmläsare läser månaden på engelska på den finskspråkiga sidan och läser inte alls bindestrecket (“-”).

WCAG 3.2.1 Vid fokus (Nivå A)

 • Vissa uppgifter upptill på sidan försvinner då användaren scrollar nedåt på sidan.
 • Då fokus flyttas till balken försvinner färgerna på den.
 • Skärmläsaren anger inte att månaden har bytts när användaren scrollar året framåt.

WCAG 3.2.2 Vid inmatning (Nivå A) 

 • Vissa externa länkar har inte markerats rätt eller så har de markerats som knappar.
 • Skärmläsaren anger inte att beloppet har ändrats.
 • Vissa länkar till externa sidor har markerats som knappar.
 • Den externa länken ”Använd Siirto” har markerats som knapp i stället för länk.
 • En del av infotexten ersätter annan text då någonting har förändrats.

WCAG 3.2.3 Konsekvent navigering (Nivå AA)

 • Vissa knappar saknar visuella kanter eller länken syns inte.
 • Namnet på vissa knappar är annorlunda än namnet på den sida dit man kommer via knappen.
 • På vissa knappar borde namnet på knappen Dela vara ”Kopiera”. 
 • Vissa rubriker har inte markerats.
 • Skärmläsaren läser rubriken och etiketten separat eller läser skiljetecknet. 
 • Det går inte att ta bort datumfiltret.
 • När användaren har ändrat kontonamnet får man ingen notis om att sparandet lyckades.
 • Vissa ikoner för andra banker saknas.
 • Vissa felmeddelanden är inte fältspecifika.
 • Tabeller har olika komponenter och i vissa fall är storleken på dem för liten.
 • Vissa skärmläsare läser inte objektet/objekten på knappen Notiser.

WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (Nivå A)

 • Funktionen ”Dra och släpp” saknar tydlig beskrivning.
 • Av vissa anvisningar framgår inte tydligt hur många månader man kan välja.
 • En del av innehållet i lösenordet har inte specificerats tydligt.

WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (Nivå AA)

 • Av felmeddelandet framgår inte tydligt hur problemet kan lösas.

Funktionssäkerhet

WCAG 4.1.2 Namn, roll och värde (Nivå A)

 • Vissa knappar har inte markerats som knappar eller så har de markerats som rubriker eller länkar.
 • Vissa ”Kopiera”-knappar saknar namn eller har markerats som textfält.
 • Namnet på knappen är ”Gör till förvalt”, men sådant alternativ finns inte i inställningarna.
 • Statusen eller funktionen för knappen förstora/förminska är inte tydlig efter att användaren har klickat på den.
 • Samma knappnamn ”Rensa filter” har använts flera gånger.
 • ”Hantera enheter” har inte markerats som knapp och saknar en pil.
 • Skärmläsaren förstår inte hur filterknapparna fungerar.
 • Vissa valda filter har inte markerats som knappar. 
 • Vissa objekt i rullgardinsmenyn har markerats som knappar.
 • Skärmläsaren förstår inte hur filterknapparna fungerar.
 • Skärmläsaren läser inte knapparna som knappar och funktionen för knappen är inte tydlig.
 • Vissa flikar har inte markerats.
 • Vissa skärmläsare läser inte alla uppgifter, såsom stjärnor, olästa meddelanden eller veckodagar.
 • Skärmläsaren läser antalet rader fel då man har ändrat ordning på dem.
 • Skärmläsaren läser procenttalet även om det inte syns.
 • Vissa skärmläsare läser antalet rader fel då man har ändrat ordning på dem.
 • Vissa länkar har inte markerats som länkar.
 • Då användaren ringer ett videosamtal är namnet på knappen Förstora felaktigt.
 • Skärmläsaren anger inte att etiketten är en valruta och inställningen syns nedtonad.
 • Skärmläsaren skiljer inte på bindestrecket (”-”).

WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden (Nivå AA)

 • Skärmläsaren anger inte tydligt att uppgifterna har uppdaterats eller att sökning pågår.
 • Vissa dokumentlänkar har inte markerats som länkar.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten 

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.  

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster