Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banken måste alltid kontrollera kundens identitet i en identitetshandling som banken godkänner och som är intakt när kunden sköter ärenden på banken. Nordea godkänner följande giltiga identitetshandlingar för kontroll av kundens identitet:

Handlingar utfärdade av finsk myndighet:

 • Pass (inte Främlingspass)
 • ID-kort (utfärdat efter 1.3.1999)
 • Sjömanspass

Från 1.1.2019 är körkortet inte giltigt som identitetshandling för ny eller befintlig kund när kunden söker stark e-identifiering. 

Resedokument som utländsk myndighet har utfärdat och som Finland godkänner:

 • Pass (inte Främlingspass)
 • ID-kort utfärdat i EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), även San Marino och Schweiz, om det är
  • försett med bild
  • giltigt under en viss tid
  • försett med chip, hologram eller andra säkerhetsdetaljer

Eftersom följande europeiska länder inte har ID-kort, accepteras endast pass som identitetshandling från dessa länder: Irland, Norge och Danmark.

E-identifiering

För e-identifiering krävs finsk personbeteckning eftersom bankerna har utvecklat den tekniska plattformen för e-identifiering för att kunna identifiera kunderna i enlighet med lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster. Från januari 2019 är körkortet inte längre ett giltigt identifieringsverktyg då e-identifiering beviljas. E-identifiering fungerar bara med finsk personbeteckning. För tillfället kan e-identifiering bara beviljas med identitetshandlingar som utfärdats av myndigheter inom EES, i San Marino eller Schweiz.