Vad är fonder och hur fungerar de?

En fond är helt enkelt en spargris dit enskilda personer överför sina tillgångar. I retur får du fondandelar och en professionell portföljförvaltare tar hand om fonden för dig.

Läs mer om fonder och varför det lönar sig att placera i dem

Vad innebär månadssparande och vilken nytta har du av det?

Nu är rätt tillfälle att börja månadsspara. Du sköter en stor del av dina dagliga utgifter på månadsbasis – varför inte spara på samma enkla sätt? Genom att månadsspara i fonder kan du smidigt öka på ditt sparkapital och gardera dig mot inflation.

Läs mer om fördelarna med regelbundet sparande

Sparkalkylatorn, dvs. kalkylatorn för att beräkna ränta på ränta

Med hjälp av vår kalkylator kan du planera ditt sparande och beräkna hur mycket din förmögenhet kunde öka med den spartid du valt. Beräkna och testa.

Läs mer och testa vår sparkalkylator

Vad är aktiefonder?

Aktiefonder är långsiktiga placeringsobjekt och passar dig som söker hög avkastning och tolererar den fluktuation som förknippas med aktiemarknaden. Aktiemarknaden kan ge bättre avkastning än räntemarknaden.

Läs mer om aktiefonder

Vad är räntefonder?

Fonder som placerar i ränteinstrument, dvs. räntefonder, är ett alternativ till direkta ränteplaceringar, såsom till exempel obligationer. Räntefonder passar dig som vill undvika stora värdefluktuationer i dina placeringar.

Läs mer om räntefonder

Vad är blandfonder?

Blandfonder placerar både på ränte- och aktiemarknaden. De passar dig som vill ha ett färdigt diversifierat och smidigt alternativ för långsiktig placering.

Läs mer om blandfonder

Hur börjar jag spara och placera?

Det lönar sig att spara. Redan med ett litet belopp som du sparar regelbundet kan du få ihop en reservfond och öka din förmögenhet.

Läs mer om hur du börjar spara

Hur börjar jag spara till mitt barn?

Då man sparar till barn är placeringstiden flera år. På lång sikt blir det en nätt sparsumma som kan vara till stor glädje och nytta då barnet växer och det exempelvis blir dags att skaffa körkort, flytta till ett eget hem och börja studera. Den bästa tiden att börja är nu.

Läs mer om att spara till barn och börja

Hur fungerar den digitala placeringsrådgivaren Nora?

Vi ville göra det så enkelt som möjligt för alla att placera. Nordeas digitala placeringsrådgivare Nora hjälper dig att komma igång med fondsparande. Med hjälp av Nora kan du bli en fondsparare på 7 minuter.

Läs mer och prova Nora

Vad är indexfonder och hur fungerar de?

Indexfonder är i regel passiva aktiefonder som följer ett visst jämförelseindex. Fondens köp- och säljtransaktioner fastställs automatiskt utifrån jämförelseindexet som fonden följer.

Läs mer om indexfonder

Vad är ETF? Hur fungerar ETF:er?

Du kan handla med ETF:er, dvs. börsnoterade fonder, på samma sätt som med aktier. Läs här vad ETF:er egentligen är och hur du kan börja placera i dem redan idag.

Läs mer om ETF:er

Vad menas med hållbara fonder?

Vi erbjuder tre olika hållbara blandfonder med olika fördelning mellan aktier och räntor. Spara i fonder med fokus på hållbarhet.

Läs mer om våra hållbara fonder

Vad är inflation?

Du har säkert hört talas om inflation, men vad menar man egentligen med inflation och hur kan man gardera sig mot den? På den här sidan kan du läsa mer om inflationen, hur den uppstår och hur den påverkar dig som konsument.

Läs mer inflationen

Vad är försäkringssparande och hur fungerar placeringsförsäkringar?

En placeringsförsäkring är avsedd för sparande och placeringar på lång sikt till dig och kommande generationer. Du kan göra en engångsplacering eller spara flexibelt månatligen. Inom en placeringsförsäkring kan du byta placeringsobjekt utan att eventuell avkastning beskattas i samband med bytet.

Läs mer om försäkringssparande

Varför lönar det sig att spara under lånetiden? Hur kan man gardera sig mot räntehöjningar genom att spara?

Har du lån men inga sparmedel? Då du månadssparar i fonder samtidigt då du återbetalar lån har du med tiden en allt större buffert för överraskande utgifter och händelser. Samtidigt drar du nytta av ränta-på-ränta-effekten och får en väldiversifierad sparlösning som förvaltas av ett proffs.

Läs mer om sparande under lånetiden och varför det lönar sig

Vad är diversifiering och varför är det viktigt?

En genomtänkt diversifiering är bra riskhantering. Genom att diversifiera ditt sparkapital och dina placeringar kan du skydda dig mot fluktuationer på marknaden. Betydelsen av att diversifiera ökar då du förvaltar din portfölj själv.

Läs mer om varför det är viktigt att diversifiera

Vad ska du tänka på innan du säljer placeringar?

Då du är i färd med att sälja placeringar gör du klokt i att fundera lite kring varför du vill sälja. Det finns skäl att överväga försäljning till exempel om du behöver dina fondtillgångar till ett annat ändamål, såsom bostadsköp. Du gör ändå klokt i att fundera på många aspekter innan du säljer.

Läs mer om vad du ska tänka på innan du säljer placeringar

Vad ska man göra då det råder osäkerhet på marknaderna?

Ibland orsakar marknadsturbulensen rastlöshet. Det kan vara svårt som sparare eller placerare att ta reda på vad som är den bästa lösningen i ett osäkert marknadsläge.

Läs mer om att placera i turbulenta tider

Vad betyder alla olika spar- och placeringstermer?

Tanken på att börja spara intresserar, men då du söker information verkar texten obegriplig? Du behöver inte oroa dig. Vi har gjort en ordlista med de vanligaste spartermerna.

Ta en titt på spararens ordlista och bli herre över termerna

Behöver du hjälp med att göra upp en sparplan?

Vill du öka din förmögenhet och förbereda dig för morgondagen, spara för att förverkliga drömmar eller börja spara till ditt barn? Vi hjälper dig. Här kan du boka tid till ett avgiftsfritt placeringsmöte så gör vi upp en lämplig plan för dig.

Läs mer och boka tid för rådgivning

Hur kan jag bli kund och börja spara?

Det har aldrig varit lika lätt och snabbt att öppna banktjänster och börja spara. På nätet öppnar du banktjänster på ett par minuter – utan att besöka bankkontoret.

Läs mer och bli kund