Ordlista för sparare

Få koll på termerna

Tanken på att börja spara lockar, men då du söker information verkar texten obegriplig? Oroa dig inte – de här begreppen hjälper dig att komma igång.

Konton, aktier och fonder
Placeringar
Ränta och avkastning

Ränta och avkastning

Kapital

Då man talar om sparmedel och placeringar menar man med kapital den summa pengar som man sparat eller placerat.

Pris

På placeringens pris inverkar förutom värdet också efterfrågan och utbud: om det finns många köpare till en placering stiger oftast priset på placeringen och tvärtom. Med marknadspris och kurs menar man det pris som bildats för värdepappret på marknaden.

Avkastning

Avkastning bildas av utdelning och värdeutveckling. Värdeutvecklingen kan också vara negativ och då minskar placeringens värde. Om man placerar en hundring och placeringen om ett år är värd 110 euro är avkastningen på placeringen +10 euro och +10 procent. Om placeringen om ett år har sjunkit och är värd bara 90 euro är avkastningen på placeringen -10 euro och -10 procent.

Förväntad avkastning

En uppskattning utifrån placeringsobjektets tidigare utveckling eller marknadsprognoserna om hurdan avkastning man kan få på placeringen. Utifrån den tidigare värdeutvecklingen kan man ändå inte göra tillförlitliga antaganden om kommande utveckling av avkastning eller värde.

Ränta 

Ränta är priset på pengar. En ersättning som betalas till spararen eller placeraren för den tid då pengarna sparas eller är placerade. Å andra sidan är det en ersättning som låntagaren betalar den som lånar pengarna för den tid låntagaren använder pengarna.

Ränteperiod

Ränteperiod betyder den tidsperiod för vilken räntan beräknas. Ränteperioden är vanligtvis ett år oberoende av hur lång insättningstiden är. Årsräntan anges ofta som per annum alltså p.a.

Fast ränta

Fast ränta ändras inte under insättningstiden.

Rörlig ränta

Rörlig ränta kan ändras mitt under insättningstiden.

Referensränta

Referensränta anger till vilken marknadsränta (vangligtvis euriborränta) eller bankens egen primeränta ditt lån bundits. Alltså vilken räntas växlingar som avtalet du har ingått följer. 

Avgift

Placeraren betalar banken eller placeringsföretaget en avgift för att de sköter hens placeringar och handeln med dem. T.ex. för köp av fondandelar kan banken ta ut en teckningsavgift och för försäljning en inlösenavgift. Med avgift kan man också mena t.ex. en förvaltningsprovision som fonden betalar till fondbolaget.