Varför lönar det sig att diversifiera?

Enligt det gamla ordspråket lönar det sig inte att lägga alla ägg i samma korg. Det sammanfattar även grundtanken bakom diversifiering. Diversifiering minskar risken.

Varför är det viktigt att diversifiera?

Risken med placeringarna är högst då man gör en enskild aktieplacering där medlen koncentreras till ett och samma objekt. Avsikten med diversifiering är att jämna ut riskerna med placeringarna. Om ett placeringsobjekt avkastar dåligt kan ett annat objekt avkasta bra och bidra till att det totala värdet på portföljen ökar. Risken med diversifierade placeringar är i regel mindre än med placeringar som inte har diversifierats.

Diversifiering är också en väsentlig del av att spara och placera målinriktat då det på lång sikt är lättare att förutspå avkastningen på, risken med och utvecklingen av en väldiversifierad placeringsportfölj. Ofta tycker man också att förluster har en större effekt på den egna ekonomin än vinster. Då du har diversifierat dina placeringar mångsidigt kan du dock eventuellt undvika förluster. Genom att diversifiera kan du ändå inte undvika förluster i enskilda objekt, men diversifiering kan minska deras effekt på placeringsportföljen.

Hur diversifierar man placeringar i praktiken?

  • Du kan placera direkt i aktier eller ränteinstrument och välja placeringsobjekten själv. Då ansvarar du naturligtvis själv för diversifieringen. 
  • Fondsparande är ett enklare alternativ då fondbolaget väljer placeringsobjekten i fonden och diversifierar tillgångarna. Du behöver bara välja en lämplig risknivå. Utifrån detta val kan exempelvis placeringsrådgivaren i din bank hjälpa dig att välja en lämplig placeringsfond.

Det viktigaste med tanke på avkastningen på och risken med en väldiversifierad placeringsportfölj är förhållandet mellan aktier och ränteinstrument i portföljen. En väldiversifierad portfölj har placerat i båda. När värdet på aktier sjunker kan vissa ränteinstrument, såsom stats- och företagsobligationer, ge bra avkastning och jämna ut utvecklingen av portföljen och skydda tillgångarna.

Diversifiera genom att månadsspara

Att månadsspara är ett utmärkt sätt att begränsa risken med portföljen. Det fungerar dock bäst då du får inkomster månatligen (t.ex. i form av lön eller hyresinkomster) som du kan placera. Om du låter pengarna ligga på kontot i väntan på nästa månad kan det hända att du går miste om potentiell avkastning om kurserna stiger.

Geografisk, sektorspecifik eller tidsmässig diversifiering? 

Det är klokt att diversifiera tillgångarna geografiskt, över sektorer och tidsmässigt. Geografiskt har marknaden i Nordamerika avkastat mycket bättre än Europa till exempel efter finanskrisen. Av sektorerna utvecklas till exempel aktier i basindustri och sällanköpsvaror i olika takt. 

Dessutom kan du med tidsmässig diversifiering, till exempel genom att månadsspara, se till att du placerar lite i gången och på lång sikt. Genom att diversifiera placeringar tidsmässigt kan du också jämna ut inverkan av marknadsfluktuationer på dina placeringar.

Kolla videon om varför diversifiering är placerarens viktigaste beslut:

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Nycklar till framgångsrika placeringsbeslut Placerarens viktigaste beslut

Uppföljning av placeringar

Det är bra att se över sina placeringar en gång om året.

Om du tar hand om dina placeringar själv gör du klokt i att försäkra dig om att innehållet i din portfölj fortfarande är sådant som du vill. Om du däremot har låtit banken förvalta dina placeringar kan du med ett års mellanrum kontrollera att din risktolerans och dina placeringar motsvarar dina önskemål.

Om värdet på dina placeringar har ökat markant under året är det bra att se över viktningarna i placeringsportföljen. Genom att justera viktningarna i placeringsportföljen kan du se till att vikten i enskilda placeringsobjekt inte blir för stor och orsakar risker som du inte har förberett dig på.

Kolla videon om varför det är viktigt att se över portföljen:

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Nycklar till framgångsrika placeringsbeslut Förvaltning av portföljen