Det är viktigt att följa sparplanen

Då läget på marknaden är turbulent kan man lätt tycka att det är dags att sälja alla placeringar och börja placera igen först då läget har klarnat. Med tanke på utvecklingen av förmögenheten är detta ofta ändå en dålig strategi. Det är nämligen ofta just då man får den bästa avkastningen. Då marknaden fluktuerar är det viktigt att placerarna har is i magen.

Till exempel på 2000-talet inföll sex av de tio bästa marknadsdagarna under fluktuationen till följd av finanskrisen och de övriga dagarna under annan marknadsturbulens. Genom att lämna marknaden under dessa dagar gick placeraren i praktiken miste om all avkastning på aktiemarknaden på 2000-talet.

Ur placerarens synvinkel är detta särskilt utmanande då det ofta är svårt att bedöma om hög daglig avkastning tyder på en vändning på marknaden eller om det bara är fråga om ett litet uppsving efter en svag utveckling. På lång sikt gör placeraren klokt i att hellre öka än minska aktievikten efter en kraftig marknadsnedgång. För att tillämpa denna strategi måste placeraren dock ha is i magen och kunna tåla något större förluster då utvecklingen är negativ. Detta är ändå en mycket bättre strategi om man vill öka sin förmögenhet än att lämna marknaden då turbulensen tar fart. 

Det bästa sättet att undvika fluktuation är att göra upp en placeringsplan – antingen själv, på ett möte med en rådgivare eller med hjälp av vår digitala placeringsrådgivare Nora – och hålla fast vid den. I planen är det viktigt att se till att placeringarna har diversifierats geografiskt samt mellan olika sektorer och tillgångsslag. Med andra ord är det bra att portföljen innehåller: 

  • placeringar på aktiemarknaden, till exempel i fonder eller börsaktier överallt i världen och i alla sektorer.
  • Utöver dessa är det bra att placera på obligationsmarknaden i rätt proportion, exempelvis via fonder.
  • Om portföljen innehåller Nordeas placeringsförsäkring eller pensionsförsäkring går det att skydda tillgångar mot marknadsfluktuationer genom att flytta placeringar till ett försäkringskonto. Försäkringskontot är en trygg förvaringsplats för de placerade tillgångarna.

När man har valt viktningen mellan olika placeringsobjekt är det bra att hålla fast vid den och acceptera att marknaden tidvis fluktuerar. Risker är nämligen en väsentlig del av placeringsverksamheten som syftar till att öka förmögenheten. Hur placeraren själv känner under marknadsturbulens är ändå ett bra tecken på huruvida viktningen mellan tillgångsslagen är lämplig. Om man känner att portföljen fluktuerar för kraftigt kan det hända att man har tagit för mycket risk. Om man däremot skulle tåla ännu större fluktuationer kan en mer avkastningsinriktad placeringsprofil med större risk vara motiverad.

Varför är det viktigt att ha is i magen också då marknaden fluktuerar? (videon på finska)

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Ett vanligt misstag är att sluta spara eller börja sälja innehav i ett oroligt läge och sedan spara mer när det vänder tillbaka upp. Men effekten blir att du får sämre avkastning än du skulle kunna ha fått om du inte hade sålt.

Vad gör jag om börsen rasar?

Man kan känna sig orolig när börsen rasar. Alla som placerar i aktier eller fonder kommer förr eller senare att uppleva börsnedgångar. Vad ska jag göra?

1. Undvik att försöka pricka rätt i marknaden

Det finns två huvudsakliga skäl till att det är svårt att köpa och sälja i rätt tid.

a) Du ser mönster som inte finns

Vi är experter på att hitta mönster. I efterhand kan vi tycka oss se mönster i historiska prisrörelser, men i själva verket är rörelserna lika oförutsägbara som slumpen. Ofta hör vi historier om hur man har lyckats köpa eller sälja vid just rätt tidpunkt. Ännu vanligare är ändå att affären går snett. 

b) Du har känslor

Våra beslut styrs i stor utsträckning av våra känslor. Det är därför det är svårt att sälja på toppen, när alla är som mest optimistiska och att köpa på botten när alla är som mest pessimistiska. Känslorna styr oss sannolikt till att sälja vid helt fel tidpunkt då börsen redan har börjat sjunka och alla är oroliga. På motsvarande sätt köper vi alltför sent då börser redan har börjat stiga och placerarna är optimistiska igen. 

2. Tänk långsiktigt

Så länge som finansmarknaden fungerar normalt gör du klokt i att spara regelbundet både då marknaden stiger och då den sjunker. 

Du har större chans till positiv avkastning på lång sikt om du sparar regelbundet än om du försöker sälja och köpa vid rätt tillfällen. När du till exempel fondsparar regelbundet då börsen sjunker får du fondandelar till ett lägre pris. På så sätt köper du en ordentlig andel av fonden som du får avkastning på när marknaden väl vänder.

Se videon om varför frånvaro från marknaden kan kosta placeraren dyrt

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Nycklar till framgångsrika placeringsbeslut Frånvaro från marknaden kan bli dyrt