Vad innebär det att spara regelbundet och hur kan jag börja?

Med regelbundet sparande avses att du sätter undan ett lämpligt belopp regelbundet, till exempel månatligen.

Du kan enkelt komma igång då du planerar ditt sparande till exempel så här: 

 1. Bestäm dig för att börja.
 2. Fundera på hur du skulle kunna lägga undan pengar för sparande. Om du måste minska på kostnader gör du klokt i att fundera på om du i nuläget spenderar dina pengar på något mindre nödvändigt. Kan du kanske koka ditt morgonkaffe hemma och ta med det i en termosmugg i stället för att köpa en dyr take away-kaffe varje dag?
 3. Bestäm hur mycket du vill spara regelbundet och kom ihåg att vara realistisk. Hur mycket du sparar kan variera utifrån din situation. Vissa månader kan det hända att du kan spara några tior och under andra månader hundratals euro. 
 4. Lägg undan sparbeloppet genast då du får lönen på kontot. Det är lättare att planera budgeten för resten av månaden då du redan har beaktat sparandet som en del av de månatliga utgifterna. Då kan du också beräkna om du under månaden kan spara till och med ett större belopp än ditt målbelopp.

När du har en bra plan för regelbundet sparande blir det en del av din vardag och det kan hända att du inte ens märker att du sparar.

Det råder en allmän missuppfattning om att man behöver stora summor för att kunna placera. 

Många tror att de inte har möjlighet att placera eftersom det kräver stora summor. Så är emellertid inte fallet utan i själva verket kan så gott som alla placera. Du kan nämligen börja spara redan med ett så litet belopp som 10 euro – exempelvis i en väldiversifierad placeringsfond som förvaltas av proffs.

Om du sparar till exempel 50 euro i månaden i ett objekt som i genomsnitt ger en årlig avkastning på 7 % (som är den historiska avkastningen på aktiemarknaden på lång sikt), kan du under 18 år ha fått en reservfond på 21 500 euro för dig själv eller din familj.*

Oberoende av beloppet är tumregeln om målinriktat sparande följande: ju mer avkastning du vill få på ditt sparkapital, desto högre risktolerans måste du ha. Om du sparar regelbundet med en måttlig profil, är riskerna mindre men även avkastningen blir sannolikt mindre på lång sikt. Större riskvilja kan däremot innebära att avkastningen ökar.

* Avgifter, provisioner och andra kostnader som tas ut för placeringsfonden har en minskande effekt på värdeutvecklingen. Värdet på fondandelar kan öka eller minska till följd av marknadens utveckling och den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida utvecklingen.

Vi rekommenderar regelbundet sparande med tre olika tidsperspektiv för tre olika ändamål:

 1. för överraskande utgifter i vardagen
 2. på lång sikt för att stabilt öka förmögenheten
 3. på en ännu längre sikt för tiden efter pensioneringen.

Börja spara på det sätt som passar dig

 • Vår digitala placeringsrådgivare Nora ger dig en rekommendation om långsiktigt sparande som passar just dig och du kan börja spara med detsamma. 
 • Fondväljaren passar dig som inte behöver placeringsrådgivning men ändå vill skapa en diversifierad fondportfölj enkelt och snabbt. 
 • Lämna en intresseanmälan så ringer vi dig. Vår placeringsrådgivning är gratis och binder inte dig till något.

Aktivera dina kontomedel

Om du har mer pengar än du behöver på ditt konto, kan du överväga placeringsobjekt som ger bättre avkastning. Därefter börjar tiden arbeta för dig tack vare ränta-på-ränta-effekten.

 1. Det lönar sig inte att låta pengarna ligga på kontot. Kontot ger inte mycket avkastning och dessutom minskar inflationen pengarnas köpkraft. Börja ändå med att försäkra dig om att du har tillräckligt med medel på ett spar- eller brukskonto för att täcka överraskande utgifter i 2–3 månader.
 2. Välj ett placeringsobjekt som ger bättre avkastning än ett konto – gör upp en sparplan med hjälp av Nora. Nora är vårt digitala verktyg för att göra upp en sparplan. Nora ger dig en rekommendation om en placeringsfond efter dina behov.  
 3. Vänta inte på en lämplig tidpunkt eller summa för att börja placera. Många bäckar små blir en stor å.
 4. Det är viktigt att placera på lång sikt. När du börjar spara regelbundet är avkastningen på sparkapitalet inte nödvändigtvis bra under de första åren. Som en långsiktig placerare får du avkastning tack vare ränta-på-ränta-effekten. Det innebär att du får avkastning utöver din ursprungliga placering också på den redan genererade avkastningen på placeringen, vilket innebär att du får ränta på ränta. 

Kolla videon om varför tajmning inte är avgörande för månadssparare:

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Med sparkalkylatorn kan du beräkna hur mycket ditt sparkapital kan växa med olika belopp och tidshorisonter.

Kalkylen beaktar inte skatter eller andra utgifter. Det är också bra att alltid komma ihåg att den historiska avkastningen inte är garanti för den framtida utvecklingen. Värdet på dina placeringar kan öka eller minska till följd av marknadens utveckling. Det är därför inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har placerat.

*Tips för val av avkastningsprocent

Vår kalkylator för ränta-på-ränta hjälper dig att få en uppfattning om hur avkastningen bildas.

 • Den förväntade avkastningen på mycket trygga placeringar är under en procent. Till exempel bruks- och sparkonton ger nästan ingen avkastning.
 • Avkastningen kan öka till 2–4 procent med genomsnittlig risk, exempelvis om du placerar i blandfonder. 
 • Den förväntade avkastningen på placeringar med högre risk, såsom aktier, kan vara över 4 procent.

Det går att minska risken till exempel genom att diversifiera placeringar. Du gör klokt i att placera i olika tillgångsslag, till exempel i både aktier och ränteinstrument och diversifiera dina innehav mellan olika sektorer, länder och regioner.

*Beakta att vi inte kan garantera att den avkastningsprocent som du valt i sparkalkylatorn förverkligas även om du väljer en placeringsstrategi enligt avkastningsprocenten. Syftet med sparkalkylatorn är att åskådliggöra och beskriva hur avkastningen utvecklas med olika belopp, spartider och avkastningsprocent. Värdet och/eller avkastningen på fondandelar, aktier eller andra placerings- eller sparprodukter kan öka eller minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.