Hurdan är din sparplan?

Har du pengar på ditt konto som du skulle vilja placera för att få bättre avkastning? Vad ska du göra? Hur börjar du spara smart? Hurdan är din plan och vad omfattar den? Och vem är Nora? Läs smarta spartips av Tanja Eronen, chef för placeringsprodukter.

Så här börjar du spara smart för att nå ditt mål

Det krävs inga underverk för att spara smart. Enligt Eronen räcker det att du börjar. Det är viktigt att du diversifierar dina placeringar tidsmässigt. Du kan börja spara mindre belopp månatligen eller göra en större engångsplacering. Innan du börjar är det bra att göra upp en egen placerings- eller sparplan.

Nora hjälper dig att komma igång

Du kan diskutera din plan med vår placeringsexpert och själv göra upp den enkelt i nätbanken med hjälp av vår digitala placeringsrådgivare Nora. För att kartlägga vilket spar- eller placeringsalternativ som passar just dig ställer Nora först bl.a. följande frågor till dig: Hurdan avkastning är du ute efter, hurdan risk tål du och hurdan är din ekonomiska ställning? Utifrån dina svar ger Nora dig ett placeringsalternativ och gör upp en placeringsplan just för dig. Av planen framgår hur mycket det på ditt avkastningsmål och med din risknivå är bra att placera i aktier, ränteinstrument och andra placeringsobjekt. Nora lämpar sig för placerare som vill ha en enkel lösning. 

Tid är pengar

Placeringstiden är alltid behäftad med risk. Det är tryggare att placera på en tidshorisont på några år. Men om du vill ha högre avkastning ska placeringstiden enligt Eronen vara klart över sex år. 

Om du har pengar på kontot och vill börja spara kan du göra det via flera olika kanaler. 

– Om du är van vid att använda digitala tjänster kan du börja placera självständigt. Du hittar Nora t.ex. i Nordeas nätbank under Spara och placera. Klicka bara på länken för att testa hur Nora fungerar. Du kan testa tjänsten flera gånger om du inte genast vill börja placera. Om du vill diskutera sparande med oss, kan du i nätbanken boka tid till en placeringsrådgivare eller ringa vår kundtjänst för att boka tid. Det är alltså relativt enkelt att komma igång, säger Eronen.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Tanjas spartips:

  • Det viktigaste är att börja.
  • Din plan är en placeringslösning som skräddarsytts för dig.
  • Den kan du få elektroniskt av vår digitala placeringsrådgivare Nora.
  • Om du vill diskutera planen ansikte mot ansikte kan du boka tid till vår placeringsrådgivare.

Börja månadsspara med hjälp av vår digitala placeringsrådgivare Nora

Du behöver bara sju minuter och 10 euro.

Börja spara med Nora

Läs mer om olika sparalternativ

Fondsparande

Har du en långsiktig sparplan och ett högre avkastningsmål än ränta på konto? Tycker du att det är jobbigt och tidskrävande att följa marknader och placeringar? Vid fondsparande får du en färdigt diversifierad fond som portföljförvaltaren förvaltar för din räkning. Du kan välja ett alternativ utifrån din riskvilja och spartid. Fonderna placerar på väldigt många sätt i olika objekt. Dessutom kan du välja mellan avkastnings- och tillväxtandelar.

Det är också bra att förstå skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder. I passivt förvaltade fonder strävar man efter en sammansättning som liknar jämförelseindexet så mycket som möjligt. Därför kallas de ibland också för indexfonder. 

En passiv fond handlar bara när indexet uppdateras för att motsvara läget på marknaden. Det händer till exempel två eller fyra gånger per år. Därför behöver portföljförvaltaren av en passiv fond inte göra någon marknadsanalys eller tillämpa sin syn. Därmed är kostnaderna lägre än för aktiva fonder som genom sina aktie- och sektorval försöker få bättre avkastning än vad marknaden ger i genomsnitt.

Fonderna kan utifrån val av placeringsobjekt delas in i:

Genom regelbundet fondsparande ökar du ditt sparkapital smart och flexibelt i den takt som passar din livssituation.

Aktiesparande

Det är tekniskt sett enkelt att direkt placera i aktier: du behöver bara öppna ett aktiesparkonto eller värdeandelskonto och en handelstjänst. Därefter kan du börja handla med aktier i Nordeas nättjänster. Du ska dock vara insatt i marknader och företagens nyckeltal för att kunna välja rätta aktier.

Diversifiering är det viktigaste med tanke på riskhantering. Att diversifiera placeringar smart är till och med viktigare än att aktivt följa marknaden eller ha kännedom om bolagen. Då placeringar är väldiversifierade utvecklas värdet på placeringsportföljen jämnare än utan diversifiering. Värdet på en väldiversifierad portfölj rasar inte trots att det skulle gå sämre för en enskild aktie.

Placeringar kan diversifieras geografiskt, per sektor och tidsmässigt samt mellan olika tillgångsslag. Då du diversifierar dina placeringar minskar du risken genom att köpa aktier i flera olika bolag i olika sektorer samt i olika länder och världsdelar. Du diversifierar placeringarna tidsmässigt då du exempelvis köper regelbundet aktier på lång sikt. På så sätt placerar du i både låg- och högkonjunkturer.

Försäkringssparande

Placeringsförsäkring, sparförsäkring, sparlivförsäkring och kapitaliseringsavtal är vanliga termer då man talar om försäkringssparande. Trots namnet handlar försäkringssparande inte om en traditionell försäkring. Det är en långsiktig spar- och placeringsform som passar olika slags sparare och placerare.

Kontosparande

Det finns många olika sätt att spara. För många är kontosparande det vanligaste alternativet. Det är bra att spara en reservkassa på ett vanligt brukskonto. Nordea rekommenderar att man har en reservkassa som ungefär motsvarar nettoinkomsterna under två till tre månader.  

  • På sparkonton får du lite bättre ränta på sparmedlen än på brukskonton. Du kan också ta ut medlen när som helst. 
  • Ett tidsbundet konto kan du öppna för en viss period, t.ex. för fem år, och dina medel är bundna till kontot under den perioden. Du får fast ränta på medlen på ett tidsbundet konto. 
  • På BSP-kontot sparar du för köp av din första bostad i minst två år. Fördelen med det är bättre ränta än på brukskontot. Du får också tilläggsränta på kontot då du köper din första bostad. 

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.