Mitä kannattaa ottaa huomioon säästämisen suunnitelma tehdessäsi?

Suunnitelmassa keskipisteenä ovat omat tavoitteesi, riskinottohalukkuutesi- ja kykysi sekä tuotto-odotuksesi. Nämä säästämisen tarpeesi ovat tärkeitä valitessasi säästökohteita.

Jos säästät vuoden päässä siintävää lomamatkaa varten, voi olla fiksumpaa laittaa rahaa sivuun tilille. Siksi, että tilillä rahan menettämisen riski on pieni. Jos taas haaveissa on asunto, joka on tarkoitus ostaa viiden vuoden päästä, voi rahoille pyrkiä hakemaan tuottoa esimerkiksi rahastosijoittamisella. Yksi asia on kuitenkin varmaa: oli säästämisen tavoite lähellä tai kaukana, pieni tai iso, aina kannattaa tehdä suunnitelma.

Oli elämäntilanteesi tai varallisuusasemasi mikä tahansa, meillä on ratkaisu niin vaurastumisen aloittamiseen kuin jo suureksi kasvaneen omaisuuden hoitoon.

Suosittelemme säästämään säännöllisesti kolmella eri aikajänteellä ja kolmeen eri tarkoitukseen:

  1. Arkisten yllätysten tuomien odottamattomien menojen varalle.
  2. Pitkäaikaisesti varallisuutta tasaisesti kasvattaen.
  3. Vielä pidemmällä tähtäimellä omia eläkepäiviä silmällä pitäen.

Millainen sijoittaja sinä olet?

Ilman riskiä ei voi olla tuottoa. Yksi tavoittelee isoa tuottoa ja kestää isoa riskiä, eikä menetä yöuniaan markkinoiden myllerryksessä. Toiselle taas tärkeää on varallisuuden suojaaminen ja kolmannelle maltillinen kasvattaminen. Meillä voit sijoittaa olit sitten riskinkaihtaja tai -ottaja.

Kaipaatko apua sijoitussuunnitelman tekemisessä? Tutustu vaihtoehtoihimme:

Kontosparande

Det finns många olika sätt att spara. För många är kontosparande det vanligaste alternativet. Det är bra att spara en reservkassa på ett vanligt brukskonto. Nordea rekommenderar att man har en reservkassa som ungefär motsvarar nettoinkomsterna under två till tre månader.  

  • På sparkonton får du lite bättre ränta på sparmedlen än på brukskonton. Du kan också ta ut medlen när som helst. 
  • Ett tidsbundet konto kan du öppna för en viss period, t.ex. för fem år, och dina medel är bundna till kontot under den perioden. Du får fast ränta på medlen på ett tidsbundet konto. 
  • På BSP-kontot sparar du för köp av din första bostad i minst två år. Fördelen med det är bättre ränta än på brukskontot. Du får också tilläggsränta på kontot då du köper din första bostad. 

Fondsparande

Har du en långsiktig sparplan och ett högre avkastningsmål än ränta på konto? Tycker du att det är jobbigt och tidskrävande att följa marknader och placeringar? Vid fondsparande får du en färdigt diversifierad fond som portföljförvaltaren förvaltar för din räkning. Du kan välja ett alternativ utifrån din riskvilja och spartid. Fonderna placerar på väldigt många sätt i olika objekt. Dessutom kan du välja mellan avkastnings- och tillväxtandelar.

Det är också bra att förstå skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder. I passivt förvaltade fonder strävar man efter en sammansättning som liknar jämförelseindexet så mycket som möjligt. Därför kallas de ibland också för indexfonder. 

En passiv fond handlar bara när indexet uppdateras för att motsvara läget på marknaden. Det händer till exempel två eller fyra gånger per år. Därför behöver portföljförvaltaren av en passiv fond inte göra någon marknadsanalys eller tillämpa sin syn. Därmed är kostnaderna lägre än för aktiva fonder som genom sina aktie- och sektorval försöker få bättre avkastning än vad marknaden ger i genomsnitt.

Fonderna kan utifrån val av placeringsobjekt delas in i:

Genom regelbundet fondsparande ökar du ditt sparkapital smart och flexibelt i den takt som passar din livssituation.

Aktiesparande

Det är tekniskt sett enkelt att direkt placera i aktier: du behöver bara öppna ett aktiesparkonto eller värdeandelskonto och en handelstjänst. Därefter kan du börja handla med aktier i Nordeas nättjänster. Du ska dock vara insatt i marknader och företagens nyckeltal för att kunna välja rätta aktier.

Diversifiering är det viktigaste med tanke på riskhantering. Att diversifiera placeringar smart är till och med viktigare än att aktivt följa marknaden eller ha kännedom om bolagen. Då placeringar är väldiversifierade utvecklas värdet på placeringsportföljen jämnare än utan diversifiering. Värdet på en väldiversifierad portfölj rasar inte trots att det skulle gå sämre för en enskild aktie.

Placeringar kan diversifieras geografiskt, per sektor och tidsmässigt samt mellan olika tillgångsslag. Då du diversifierar dina placeringar minskar du risken genom att köpa aktier i flera olika bolag i olika sektorer samt i olika länder och världsdelar. Du diversifierar placeringarna tidsmässigt då du exempelvis köper regelbundet aktier på lång sikt. På så sätt placerar du i både låg- och högkonjunkturer.

Försäkringssparande

Placeringsförsäkring, sparförsäkring, sparlivförsäkring och kapitaliseringsavtal är vanliga termer då man talar om försäkringssparande. Trots namnet handlar försäkringssparande inte om en traditionell försäkring. Det är en långsiktig spar- och placeringsform som passar olika slags sparare och placerare.

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.