Vad är blandfonder?

Fondplacerare får med en placering tillgång till flera placeringsobjekt. Med hjälp av diversifieringen minskar risken med placeringarna. Fondernas medel sprids på olika marknader och sektorer, så de ger tillgång till många olika placeringsobjekt. Fonderna passar placerare som vill att experter sköter placeringarna för dem i enlighet med marknadsläget.

  • Minsta teckning 10 euro
  • Portföljförvaltaren följer upp marknaden: när aktiekurserna väntas gå ned ökas ränteplaceringarnas andel och vice versa.
  • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.

Osäker på hur du vill spara?

Ifall du är osäker på din profil som investerare, hjälper vi dig gärna.

Boka tid för placegingrådgivning

Blandfonder placerar på ränte- och aktiemarknaden

Blandfonder placerar både i aktier och räntepapper och allokeringen mellan aktier och ränteinstrument kan ändras enligt marknadsläget. Tillgångsslagens minimi- och maximiandelar fastställs i fondstadgarna.

Allokeringen av medlen mellan ränte- och aktiemarknaden avgör fondens avkastnings- och risknivå. Den långsiktiga förväntade avkastningen beror på hur medlen allokerats mellan ränte- och aktiemarknaden vid normalt marknadsläge.

Antalet aktieplaceringar inverkar på risken

Risken med blandfonder påverkas av

  • allokeringen av fondtillgångarna mellan ränte- och aktieplaceringar
  • ränteplaceringarnas ränte- och kreditrisk samt 
  • den risk som förknippas med aktiemarknaden i aktieplaceringarna.

Ofta tänker man att ju mer en blandfond placerar på aktiemarknaden, desto större är risken med placeringen. Det är ändå bra att komma ihåg att då fondens aktiemarknadsandel är större ökar även avkastningspotentialen. Andelen ränteplaceringar i blandfonden har då som uppgift att balansera riskerna som förknippas med aktieplaceringarna och sänka totalrisken i blandfonden. 

Risken som förknippas med blandfonder är alltså större än med räntefonder eftersom en del av blandfonders medel placeras i aktier. Risken som förknippas med blandfonder är ändå mindre än för aktiefonder eftersom ränteplaceringarna stabiliserar blandfonden.

Vi har ett brett utbud av olika slags blandfonder

I Nordeas utbud hittar du sex olika blandfonder. Exempelvis Nordeas Fonder för sparare innehåller också blandfonderna: Spara 15, Spara 30, Spara 50 och Spara 75. 

Fonder för sparare är klassade enligt spridningen i dem: Spara 15 och Spara 30 är ränteviktade blandfonder medan Spara 75 är en aktieviktad blandfond. Spara 50 är som namnet säger en blandfond med jämn fördelning mellan aktier och ränteinstrument. De här fonderna placerar sina tillgångar främst i Nordeas övriga ränte- och aktiefonder, men de kan också göra direkta placeringar. 

Utöver Fonder för sparare finns också blandfonderna Stabil Avkastning A och Stabil Avkastning I. Dessa blandfonder följer placeringsprocessen för Stabila Aktier där valutarisken i huvudsak är säkrad. Blandfonderna ger tillgång till hundratals placeringsprodukter. Placeringarna kan allokeras också mellan olika geografiska regioner.

Avkastning och risk
Priser
Stadgar och prospekt