Blandfonder

Blandfonder placerar både på ränte- och aktiemarknaden. De passar dig som vill ha ett färdigt diversifierat och smidigt alternativ för långsiktig placering.

Vad är blandfonder?

Fondplacerare får med en placering tillgång till flera placeringsobjekt. Med hjälp av diversifieringen minskar risken med placeringarna. Fondernas medel sprids på olika marknader och sektorer, så de ger tillgång till många olika placeringsobjekt. Fonderna passar placerare som vill att experter sköter placeringarna för dem i enlighet med marknadsläget.

  • Minsta teckning 10 euro
  • Portföljförvaltaren följer upp marknaden: när aktiekurserna väntas gå ned ökas ränteplaceringarnas andel och vice versa.
  • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.

Osäker på hur du vill spara?

Ifall du är osäker på din profil som investerare, hjälper vi dig gärna.

Boka tid för placegingrådgivning

Blandfonder placerar på ränte- och aktiemarknaden

Blandfonder placerar både i aktier och räntepapper och allokeringen mellan aktier och ränteinstrument kan ändras enligt marknadsläget. Tillgångsslagens minimi- och maximiandelar fastställs i fondstadgarna.

Allokeringen av medlen mellan ränte- och aktiemarknaden avgör fondens avkastnings- och risknivå. Den långsiktiga förväntade avkastningen beror på hur medlen allokerats mellan ränte- och aktiemarknaden vid normalt marknadsläge.

Antalet aktieplaceringar inverkar på risken

Risken med blandfonder påverkas av

  • allokeringen av fondmedlen mellan ränte- och aktieplaceringar
  • ränteplaceringarnas ränte- och kreditrisk samt 
  • den risk som förknippas med aktiemarknaden i aktieplaceringarna.

I blandfonder är risken större än i räntefonder, eftersom en del av fondens medel placeras i aktier. Risken är ändå mindre än i aktiefonder eftersom ränteplaceringarna tillför fonden stabilitet.

I utbudet finns fonder av olika slag

Placeringarna kan allokeras också mellan olika geografiska regioner. I Nordeas utbud av Fonder för sparare ingår blandfonder: Spara 15, Spara 30, Spara 50 och Spara 75. De placerar sina medel främst i Nordeas övriga ränte- och aktiefonder, men kan också göra direkta placeringar. Fonderna ger tillgång till hundratals placeringsobjekt.

Avkastning och risk

Antalet aktieplaceringar inverkar på risken

Risken med blandfonder påverkas av

  • allokeringen av fondmedlen mellan ränte- och aktieplaceringar
  • ränteplaceringarnas ränte- och kreditrisk samt 
  • den risk som förknippas med aktiemarknaden i aktieplaceringarna.

I blandfonder är risken större än i räntefonder, eftersom en del av fondens medel placeras i aktier. Risken är ändå mindre än i aktiefonder eftersom ränteplaceringarna tillför fonden stabilitet.

Risknivån beror på andelen aktier i blandfonden. Till exempel fonden Spara 30 placerar 30 procent av medlen på aktiemarknaden, så fondens risknivå är lägre än risknivån för fonden Spara 75 där 75 procent av medlen placeras på aktiemarknaden.

Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka beroende på marknadsläget. Placeraren kan helt eller delvis förlora det placerade kapitalet.

Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab.

Priser
Stadgar och prospekt