7 vanliga frågor kring sparande i osäkra tider

Osäkra tider på marknaden har orsakat oro och det kan vara svårt att veta vad man borde tänka och göra med sitt sparande. Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna som uppkommer vid börsoro.

1. Vad ska jag göra när det är oroligt påmarknaden? Ska jag sälja?

I oroliga tider är det lätt att ångra att man inte tog ut pengarna från börsen tidigare. Det är lätt att anklaga sig själv och andra och tänka att ”jag visste det” och banna sig själv att du inte följde dina känslor. Vi rekommenderar placerarna att följa sina långsiktiga placeringsplaner och undvika onödig försäljning av sina innehav.

Det är omöjligt att pricka toppar och bottnar. Därför är det bra att ta ett steg tillbaka och tänka igenom vad ditt ursprungliga syfte med dina investeringar är. Vårt generella råd är att vara långsiktig när det gäller investeringar i aktiemarknaden. Med lång sikt brukar vi mena över 3 år. De pengar du behöver på kort sikt lämpar sig inte att investera i aktiemarknaden. 

2. Vad händer om marknaden rasar ännu kraftigare, är det dags att sälja sina investeringar?

Endast om du behöver pengarna snabbt, men i annat fall inte. Vanligtvis infaller även dagarna med den starkaste uppgången mitt i marknadsturbulensen. Därför är det viktigt att vara med i uppgången för att kunna nå sina placeringsmål. Placeringar är alltid behäftade med risker, och ibland blir riskerna verklighet. På lång sikt vänder kurserna ändå uppåt och det är i praktiken omöjligt att förutspå vändningen. 

3. Jag har ännu inga investeringar. Lönar det sig att börja t.ex. fondspara nu?

Regelbundet sparande lönar sig alltid. När du placerar regelbundet kan du på lång sikt jämna ut inverkan av marknadsfluktuationer. Då behöver du heller inte bli orolig för marknadsrörelserna. 

Läs mer om hur du kommer igång med att månadsspara.

4. Kan jag ta en paus från månadssparandet?

När det känns oroligt och ovisst kanske man vill pausa sitt månadsspara tills allt ordnat upp sig. Problemet är att det är svårt att veta exakt när allt har ordnat upp sig. Det är med andra ord lätt att missa vändningen. Det är naturligt att vilja köpa på botten men det är omöjligt att veta när botten är nådd. Om du istället fortsätter att månadsspara som vanligt så investerar du till ett lägre och lägre pris och är bra rustad när det sedan väl vänder.

5. Är det risk att jag förlorar allt jag har sparat?

När det är oroligt på börsen blir det extra tydligt varför det är viktigt att alltid vara diversifierad i sina investeringar. Det är svårt att veta i förväg vilka branscher som kommer reagera mest på oroligheterna, men med en mix, där inte alla delar av portföljen drabbas lika hårt är det osannolikt att förlora allt. Det bästa rådet är att ha en sparportfölj som innehåller olika tillgångsslag, både aktier och räntor samt en spridning på olika länder/regioner.

Historiskt har börsen alltid återhämtat sig även om det ibland tagit tid. Om du behöver sälja/sänka risken för att du mår dåligt över marknadens kraftiga rörelser är det generella rådet att sprida försäljningen över flera olika tillfällen för att på så sätt sprida riskerna.

6. Kan jag tillfälligt sänka risken i mitt sparande?

Om du mår dåligt över marknadens rörelser har du sannolikt lite för hög risk i ditt sparande. Om du behöver sälja/sänka risken är det generella rådet att sprida försäljningen över flera olika tillfällen för att på så sätt sprida riskerna. Likaså om du ska köpa in dig i marknaden – sprid insättningarna över tid för att sprida risken så mycket som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att det är omöjligt att pricka toppar och bottnar i marknaden.

7. Om jag säljer nu, kan jag köpa in mig i fonder igen vid ett senare tillfälle?

Det finns inget facit för när du ska sälja eller köpa tillbaka, men det är viktigt att inte låta känslorna styra. Om du agerar känslostyrt är det lätt att du säljer när alla har panik, det vill säga när marknaden redan sjunkit, och att du köper när alla är optimistiska, alltså när vändningen redan har skett. Du riskerar alltså att alltid hamna steget efter.

Om du behöver sälja/sänka risken för att du mår dåligt över marknadens kraftiga rörelser är det generella rådet att sprida försäljningen över flera olika tillfällen för att på så sätt sprida riskerna. Likaså om du ska köpa in dig i marknaden – sprid insättningarna över tid för att sprida risken så mycket som möjligt.

Funderar du över marknadsläget och dina placeringar?

Våra rådgivare hjälper dig gärna, lämna oss en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Lämna intresseanmälan