1. Vad borde jag göra när marknaden är orolig? Är det klokt att fortsätta att placera?

Det kan kännas oroligt när börsen fluktuerar och kurserna sjunker. Alla som placerar i aktier eller fonder kommer förr eller senare att uppleva nedgång på marknaden. I ett oroligt marknadsläge är det motiverat att ha en något större reservkassa än normalt på sitt sparkonto. Du gör klokt i att lite åt gången placera de sparmedel som du har utöver reservkassan trots att marknaden skulle fluktuera. 

På marknaden är det omöjligt att förutspå toppar och bottnar exakt. I det långa loppet vänder kurserna ändå igen uppåt. Därför är det bra att du tar dig lite tid för att tänka på det ursprungliga syftet med dina placeringar. Vår rekommendation är att vara långsiktig när det gäller placeringar på aktiemarknaden. Med lång sikt brukar vi mena över 3 år. Det är inte klokt att placera på aktiemarknaden om du behöver pengar på kort sikt. 

2. Vad händer om marknaden rasar ännu kraftigare, är det dags att lösa in innehav? 

Om du inte behöver sparkapitalet just då gör du klokt i att behålla lugnet och fortsätta att spara som förut. Det bästa rådet i nuläget är att hålla fast vid den egna placeringsplanen och undvika att sälja om det inte är nödvändigt. Placeringar är alltid behäftade med risker och ibland realiseras de. På lång sikt vänder kurserna ändå uppåt, men det är i praktiken omöjligt att förutspå vändningen rätt. Läs mer om varför det är viktigt att följa placeringsplanen.

Om du behöver en del av pengarna på kort sikt kan det vara klokt att göra pengarna tillgängliga genom att sälja vissa tillgångsposter. Det händer ändå ofta att man vill sälja vid precis fel tillfälle, alltså då kursen är på bottennivå. Om det är motiverat att sälja är det fördelaktigt att systematiskt sälja tillgångsposterna vid olika tidpunkter. Det är nämligen vanligt med både upp- och nedgångar även på kort sikt på en volatil marknad. Därför är det mer sannolikt att få en bättre genomsnittlig säljkurs över ett antal säljtillfällen än att sälja allt vid ett och samma tillfälle.

3. Jag har ännu inte några placeringar, är det bra att exempelvis börja fondspara nu?

Oberoende av situationen är det bra att spara regelbundet. Regelbundet sparande ger tidsmässig diversifieringsnytta till både nybörjare och erfarna placerare. Då du fondsparar på lång sikt och gör placeringar varje månad behöver du inte fundera på om du placerar vid rätt tidpunkt. Avkastningen på till exempel aktiefonder beror på hur börskurserna, dvs. priset på aktierna utvecklas, och det är uppenbart att priset kan sjunka och stiga. Genom att spara månatligen kan du jämna ut marknadsfluktuationeras inverkan på dina placeringar. Då kurserna stiger får du en större avkastning och då kurserna sjunker drar du nytta av att du kan köpa billigare fondandelar.

Genom att spara månatligen gynnas du också av ränta på ränta-effekten. Det innebär att inte bara ditt ursprungliga sparbelopp samlar ränta utan också räntan på sparbeloppet gör det. Då ökar ditt sparkapital utan att du egentligen märker det. Läs mer om hur du kan börja månadsspara.

4. Kan jag ta paus från månadssparandet?

När det känns oroligt och ovisst kanske du vill pausa ditt månadssparande tills allt ordnat upp sig. Problemet är att det är svårt att veta exakt när det händer. Det är med andra ord lätt att missa vändningen. Det är naturligt att vilja köpa på botten men det är omöjligt att veta när botten är nådd. Om du däremot fortsätter att månadsspara som vanligt ligger du bra till då kurserna börjar stiga igen.

5. Finns det risk för att jag förlorar allt jag har sparat?

När det är oroligt på börsen blir det extra tydligt varför det är viktigt att alltid diversifiera sina placeringar. Det är svårt att veta i förväg vilka sektorer som kommer att reagera mest på oroligheterna, men med en mix, där inte alla delar av portföljen drabbas lika hårt är det osannolikt att förlora allt.

Det bästa rådet är att se till att placeringsportföljen innehåller olika tillgångsslag, både aktier och ränteinstrument samt en diversifiering över olika länder/regioner. Historiskt har börsen alltid återhämtat sig även om det ibland har tagit tid. Läs varför det är viktigt att du diversifierar dina placeringar.

6. Kan jag sänka risken i mitt sparande tillfälligt?

Om du oroar dig för marknadens rörelser har du sannolikt lite för hög risk i ditt sparande. Om du behöver sälja eller minska risken är det klokt att sprida försäljningen över olika tillfällen för att på så sätt sprida riskerna. Likaså om du ska köpa in dig på marknaden – sprid insättningarna över tid för att sprida risken så mycket som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att det är omöjligt att pricka toppar och bottnar på marknaden.

7. Om jag säljer mina placeringar nu, kan jag köpa dem tillbaka vid ett senare tillfälle?

Det kan du, men det kan hända att du går miste om eventuell avkastning om du gör så. Det finns inget facit för när du ska sälja eller köpa tillbaka, men det är viktigt att inte låta känslorna styra. Om du låter känslorna avgöra händer det lätt att du säljer när alla andra också har panik, det vill säga när marknaden redan sjunkit, och att du köper när alla är optimistiska, alltså när vändningen redan har skett. Det finns alltså en risk för att du säljer billigt och köper tillbaka dyrt.

Håll fast vid dina spardrömmar

Hos Nordea kan du spara och placera på ett sätt som passar just dig.

Boka tid för placeringsrådgivning

Varför är det viktigt att ha is i magen också då marknaden fluktuerar? (videon på finska)

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Ett vanligt misstag är att sluta spara eller börja sälja innehav i ett oroligt läge och sedan spara mer när det vänder tillbaka upp. Men effekten blir att du får sämre avkastning än du skulle kunna ha fått om du inte hade sålt.

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.