Vad betyder inflation?

Vad är inflation? Inflation betyder att priset på produkter och tjänster stiger. Du kan alltså köpa mindre än tidigare för samma summa pengar. Med andra ord minskar värdet på dina pengar. Priset på vissa produkter och tjänster kan tidvis stiga också av många andra orsaker än inflation. Man pratar om inflation då den allmänna prisnivån stiger länge och utan avbrott.

Vad beror inflationen på?

  • Centralbanken ger ut för mycket pengar vilket gör att värdet på pengarna minskar.
  • Efterfrågan på produkter och tjänster är så pass stor att företagen inte hinner svara på den.
  • Produktionskostnaderna stiger och företagen höjer priserna för att kompensera för de ökade kostnaderna.
  • Förväntningarna på högre inflation kan öka kraven på lönehöjningar vilket leder till att företagen höjer sina priser. Den förväntade inflationen kan alltså sätta fart på den verkliga inflationen.

Värdet på dina pengar kan minska

Det kan kännas tryggt att ha pengar på ett sparkonto, men inflationen äter upp deras värde på lång sikt. När prisnivån höjs får du inte längre lika mycket produkter och tjänster som tidigare med samma belopp. Exemplet nedan visar hur värdet på dina pengar kan minska med tiden och vad du kan göra för att istället få värdet att öka.

Exempel: prisnivån stiger och köpkraften försvagas på grund av inflationen

Då inflationen är 2 procent per år kostar en matkasse på 100 euro 102 euro nästa år. Att prisnivån höjs betyder att din köpkraft minskar då du inte kan köpa lika mycket som förut med samma belopp. Då inflationen årligen ökar med 2 procent under 10 år kostar samma matkasse 100*1,02^10 = 122 euro om 10 år. Om du sparar dessa 100 euro på ditt sparkonto kan du alltså köpa bara 82 procent av matkassens innehåll om 10 år.

Förenklat minskar värdet på 100 euro med 18 procent under 10 år om inflationen är 2 procent per år.

    Vad betyder stagflation?

    Ekonomer talar om stagflation då den ekonomiska tillväxten är mycket långsam (=stagnation) och arbetslösheten hög samtidigt som den allmänna prisnivån stiger snabbt (=inflation). Normalt anses förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och arbetslöshet vara det motsatta. Orsaken till stagflation anses i allmänhet vara störningar i utbudet eller misslyckad penning- eller finanspolitik, eller en kombination av dessa.

Minska inflationens inverkan genom att fondspara

Om du har pengar som du inte kommer att behöva under de kommande tre åren rekommenderar vi att du börjar spara i fonder. Då växer ditt sparkapital med tiden snarare än att inflationen minskar värdet på kapitalet. Och då du månadssparar i fonder får du den största nyttan av ränta på ränta-effekten samtidigt som du diversifierar dina placeringar tidsmässigt. 

Boka tid till ett avgiftsfritt placeringsmöte för att göra en lämplig långsiktig plan för månadssparande eller prova Fondväljaren för att enkelt bygga upp en egen fondportfölj.

Vanliga frågor om inflation