Innan du säljer

Beakta åtminstone följande innan du säljer dina placeringar:

  • Försäljning av fondandelar kan medföra kostnader eller skattekonsekvenser.
  • Om orsaken till försäljningen är att du oroar dig för marknadsturbulensen gör du klokt i att ännu fundera på om försäljningen är rätt lösning. Ibland kan det vara motiverat att inte sälja sina placeringar trots att marknaden fluktuerar. Det är nämligen ofta just då man får den bästa avkastningen. Läs de senaste analyserna om marknadsläget här.
  • Du kan också ändra diversifieringen av dina placeringar. Om du säljer dina placeringar gör du klokt i att försäkra dig om att innehållet i din portfölj fortfarande är sådant som du vill.  
  • Om du vill sälja eftersom du är missnöjd med fondens värdeutveckling är det bra att noggrant överväga innan du säljer. Det är normalt att värdet på placeringar fluktuerar och det betyder inte nödvändigtvis att fonden skulle ha presterat sämre än dess jämförelseindex eller andra motsvarande fonder.

När det är dags att sälja – sälj över en längre tid

Om din sparhorisont har ändrats eller du har nått ditt sparmål och bestämmer dig för att börja använda pengarna – överväg att sälja under en längre tid för att sprida risken.

Dags att uppdatera din sparplan?

Våra experter hjälper dig. Boka tid för möte i Nätbanken.

Boka tid Öppnas i nytt fönster

Varför är det viktigt att ha is i magen också då marknaden fluktuerar? (videon på finska)

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Ett vanligt misstag är att sluta spara eller börja sälja innehav i ett oroligt läge och sedan spara mer när det vänder tillbaka upp. Men effekten blir att du får sämre avkastning än du skulle kunna ha fått om du inte hade sålt.

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.