Kombinerar innovation och hållbarhetsfokus

En aktivt förvaltad fond som investerar i innovativa bolag framför allt i Norden men även globalt.

  • Fokus på investeringar inom Hälsovård, Teknik, Konsument och Hållbara lösningar.
  • Inriktad på att hitta innovativa bolag med tillväxtpotential som kan ta sig in på nya marknader och utkonkurrera gamla affärsmodeller.
  • Investerar ca 70 procent av fonden i Norden och 30 procent globalt.
  • Följer Nordeas etablerade STARS-koncept och använder en utvärdering av företagens ESG-arbete som underlag i investeringsbesluten (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik).

Vilka bolag väljs in till portföljen? 

Fonden investerar i mellan 30-60 bolag och förvaltas av Nordeas erfarna förvaltningsteam som förvaltar nordiska aktier. Förvaltarna anser att Norden är en mycket bra marknad för innovativa bolag eftersom det finns många bolag här som också går bra internationellt. Fokus för förvaltarna handlar om att hitta affärsmodeller med hög potentiell avkastning som har både konkurrensfördelar och en lång tillväxtbana.

Läs mer om Nordea Innovation Stars i tjänsten Fonder NyttÖppnas i nytt fönster.

Spara i Nordea Innovation Stars

Spara med extra fokus på innovation och hållbarhet. Du kan teckna fonder i Nätbanken.

Börja spara i Nordea Innovation Stars Öppnas i nytt fönster

Viktigt att veta när du sparar i fonder

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor. 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.