Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita tuotosta tinkimistä. Tämä käy selvästi ilmi kaaviosta, jossa verrataan maailman osakemarkkinoiden (MSCI World) kehitystä vastuullisia yrityksiä maailmanlaajuisesti kuvaavan osakeindeksin (MSCI World ESG) kehitykseen. Kuten kuvasta näkyy, salkut ovat kehittyneet lähes identtisesti.

Bli Private Banking -kund

Vi erbjuder en helhetslösning för förmögenhetsförvaltning genom personlig rådgivning till privatpersoner, familjer, företagare och stiftelser, som har en placeringsbar förmögenhet på över 500 000€.

Är du intresserad av att bli kund hos Nordea Private Banking?

Vi vill hjälpa dig att uppnå hela potentialen av din förmögenhet. Med vårt breda perspektiv och stora utbud av tjänster som omfattar alla aspekter av förmögenhetsförvaltning, hittar vi en lösning som är anpassad efter just dina behov. Tillsammans går vi igenom din finansiella situation och hittar de bästa lösningarna för att bevara och utveckla din, din familjs och ditt företags framtida ekonomi.

Som kund i Nordea Private Banking får du en egen placeringschef är din personliga guide till vårt omfattande erbjudande.

För att kunna dra nytta av vårt erbjudande för Private Banking-kunder, behöver du en placeringsbar förmögenhet på minst 500 000 euro. Du kan träffa oss på något av våra kontor, eller boka ett onlinemöte om du föredrar det.

Om du är intresserad av förmögenhetsförvaltning och att bli kund hos Nordea Private Banking, skicka oss dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Om du redan är kund hos Nordea använd postfunktionen I nätbanken eller ring  0200 5000 (Nordea Kundtjänst).

Du ska helst inte skicka personuppgifter eller andra förtroliga uppgifter med denna blankett.

Vill du bli Private Banking-kund?  

Kontakta oss

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift