Hitta rätt balans i portföljen

Vår placeringsrådgivning bygger på en solid teoretisk grund och många års erfarenhet, där vi som storbank har tillgång till ett brett nätverk av de allra främsta experterna när vi gör våra analyser av framtida utveckling. 

Sedan är det också din syn på risk och avkastning som styr hur din portfölj i slutänden ser ut; hur räntepapper, aktier, alternativa placeringar, kontanter och andra tillgångsslag kombineras med varandra. 

Balansen i portföljen hittar du i samtal med din rådgivare. Olika tillgångsslag har nämligen olika avkastnings- och risknivåer och beter sig på olika sätt beroende av läget på marknaden. Om din portfölj innehåller flera typer av tillgångar bidrar det till att minska risken och stabilisera avkastningen, en så kallad strategisk allokering. Målet är så klart att nå den högsta avkastningen till den lägsta risken. Sedan är det oundvikligt att man alltid behöver ta en viss risk för att få avkastning, men man ska självklart undvika onödiga risker. 

Grunden till allt: Din placeringsplan 

Utifrån den placeringsstrategi du kommer fram till i samråd med din rådgivare arbetar vi fram din placeringsplan. Allt utgår från denna. Placeringsplanen är grunden för vår rådgivning och utgångspunkten när vi diskuterar nya placeringsmöjligheter eller rekommenderar förändringar i din portfölj. Om du bestämmer dig för att justera din placeringsprofil uppdateras din plan därefter, så att den speglar din nya strategi och riskvilja. 

Aktivt val: Placeringsmöjligheter baserade på vår marknadssyn

Om du föredrar att arbeta med dina placeringar på ett mer aktivt sätt kan vi även erbjuda kortsiktiga taktiska rekommendationer, som kompletterar den strategiska allokeringen. Syftet är att ytterligare öka din avkastning. 

Då tar vi fasta på marknadsläget globalt samt på analyser och rekommendationer från Nordeas kunniga experter inom makroekonomi, aktier, valuta och räntor. 

Kontakta oss

Vill du bli Private Banking-kund?

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift