Den optimala strukturen för din förmögenhet

Hur ser ditt ägande ut i dag? Är dina tillgångar samlade på ett optimalt sätt? Och hur ser din plan ut? Vi hjälper dig gärna att se över ditt ägande och lämnar vid behov förslag på förändringar. Ibland kan det till exempel vara lämpligt att samla tillgångarna i bolagssektorn i ett holding- eller ägarbolag. Men först måste naturligtvis affärsmässiga- och skatterättsliga överväganden göras.

En annan viktig aspekt är hur du funderar över dina tillgångar i ett längre perspektiv: Vill du sälja dem externt eller behålla dem inom familjen? Ska bolaget gå vidare till nästa generation? Ska det då ske genom gåva, arv eller försäljning? Men vad händer om någon behöver lösas ut? Och om du vill behålla kontrollen men samtidigt lämna över ägandet? Detta är några av många frågor som våra familje- och skattejurister hjälper dig att hitta lösningar på.

Kontakta oss

Vill du bli Private Banking-kund?

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift