Detta kan vi göra för dig

All vår rådgivning tar avstamp i hur ditt liv och din situation ser ut. För att ge relevanta råd och rekommendationer är det därför viktigt att vi lär känna dig och får en inblick i vad du tycker är betydelsefullt och vad som driver dig. Därefter pratar vi om hur vi kan lägga upp din placeringsportfölj. 

Tillsammans går vi igenom din ekonomiska situation, hur du ser på din förmögenhet, din inställning till avkastning och risk, samt hur erfaren och intresserad du är av finansmarknaden och av att fatta placeringsbeslut. Men också hur du ser på framtiden, vilka planer och drömmar du har. 

Med detta som utgångspunkt utformar vi sedan en investeringsstrategi och en placeringsplan som ligger till grund för alla råd som vi ger.

Placeringsplanen följs fortlöpande upp. Vi ser över och ombalanserar din portfölj efter de behov och möjligheter som uppstår. Och kom ihåg, det är alltid upp till dig hur engagerad du vill vara. 

Oavsett vilken strategi du väljer – allt detta ingår

  • Service & trygghet: En egen placeringschef i Private Banking som ser till att du känner dig trygg och alltid är väl uppdaterad.
  • Experthjälp: Förstklassig rådgivning och lösningar anpassade till dina individuella behov.
  • Öppenhet & dialog: Transparent rapportering om hur din portfölj utvecklas.
  • Nyheter & rapporter: Information om marknadshändelser och förändringar som kan påverka din portfölj.

Kontakta oss

Vill du bli Private Banking-kund?

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift