Genomföra förändringar

Att förändra ett företag kan ta tid, men med noggranna förberedelser ökar chansen att processen blir smidig. Varje fall är unikt och ibland komplicerat, så det kan löna sig att ta hjälp av experter. 

En vacker dag kanske du också börjar fundera på ditt företags framtid. Kanhända vill du överföra ägandet men vet inte hur du ska gå till väga, eller när. Kanske vill du involvera dina barn eller andra partners och föra över hela eller delar av ägandet till dem. Du kanske till och med funderar på att sälja. Oavsett hur din situation ser ut finns det många frågor att ta itu med, samtidigt som du måste ha fullt fokus på att driva verksamheten. 

Prata med din rådgivare i Private Banking, som kan sätta dig i kontakt med kunnig expertis. De kan hjälpa dig att planera och genomföra förändringarna, samtidigt som du får rådgivning om din personliga förmögenhet och företagets långfristiga tillgångar.

Kontakta oss

Vill du bli Private Banking-kund?

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift