Fullmakt att sköta dödsboets bankärenden

Genom att fylla i Nordeas digitala fullmakt för att sköta dödsboets bankärenden kan du smidigt uträtta alla ärenden och hittar alla uppgifter du behöver.

  • För att fullmakten ska vara giltig måste alla dödsbodelägare ge sitt bemyndigande med samma innehåll. 
  • Fullmaktsgivarna skickar fullmakten till Nordea elektroniskt via Omaposti på www.nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som ämne. 

Läs mer om hur du skickar fullmakten att sköta dödsboets bankärenden till Nordea

Fullmakt att sköta en minderårigs bankärenden

I första hand sköter vårdnadshavarna barnets ärenden gemensamt. Med en fullmakt kan den ena vårdnadshavaren befullmäktiga den andra vårdnadshavaren att sköta en minderårigs bankärenden.

Fullmakt till den andra vårdnadshavaren för att sköta en minderårigs bankärendenÖppnas i nytt fönster

Fullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren godkänner fullmakten som inloggad antingen via tjänsten Nordea Omaposti eller ett kundmeddelande till banken i Nordeas nätbank.

Du kan inte skicka fullmakten på papper till Nordeas kontor.

Så här skickar du fullmakten via Nordea Omaposti

Gör så här

  1. Öppna den fullmakt du behöver och fyll i alla uppgifter noggrant.
  2. Spara fullmakten.
  3. Logga in på Omaposti på www.nordea.fi/omaposti
  4. Välj ämne för fullmakten.
    Exempelvis i dödsboärenden: Dödsbohandlingar
  5. Skicka fullmakten elektroniskt via Omaposti.