Statistik över kortköp

Nordea anonymiserar dessa data med stöd av sitt berättigade intresse

Vi har ett berättigat intresse att anonymisera ekonomiska och demografiska uppgifter för att ta fram statistik i syfte att utveckla nya produkter och tjänster. Statistik kan också delas till företag i den offentliga och den privata sektorn.

Nordea anonymiserar dessa data med stöd av sitt berättigade intresse. Du har rätt att motsätta dig att uppgifter om dina kortköp och demografiska förhållanden behandlas i syfte att ta fram statistik som grundar sig Nordeas berättigade intresse. Detta påverkar inte dina tjänster i Nordea.

De statistiska uppgifterna kan inte kopplas till enskilda individer eller dig personligen. Om du inte har något Nordeakort omfattas du inte av rätten att motsätta dig. 

Läs mer i Nordeas dataskyddsbeskrivningÖppnas i nytt fönster

  1. Fyll i formuläret ”Förbud mot behandling av uppgifter om kortköp” och spara det på datornÖppnas i nytt fönster.
  2. Logga in i nätbanken och skicka formuläret till Nordea genom Omaposti kanalen. Välj ”GDPR” som ämne för meddelandet i menyn.
  3. Utifrån din begäran analyserar Nordea i fortsättningen inte de kort som du anger i formuläret. Vi hör av oss om vi behöver ytterligare information.