Samhällsansvar – vi hjälper finländare att lära sig företagsamhet samt ekonomiska och digitala kunskaper

Vi stödjer samhället genom att hjälpa både yngre och äldre att utveckla sina ekonomiska och digitala kunskaper samt färdigheter som företagare. Vi hjälper årligen över 100 000 finländare genom att dela med oss av vår ekonomiska expertis via våra egna projekt och samarbetsprojekt. Ett exempel på detta är det avgiftsfria projektet Taloustaito som främjar ekonomiska kunskaper i skolor och läroanstalter.

Ekonomiska kunskaper är viktiga för alla

Genom att stödja unga människors ekonomiska kunskaper och uppmuntra dem till företagande främjar vi deras välbefinnande. 

Vi ordnar varje år flera webbinarier som är öppna för alla som vill lära sig digitala färdigheter. Vi sparrar också alla från unga som grundar sitt första företag till tillväxtföretag med en omsättning på flera miljoner. Nordeas enhet för tillväxtföretag ordnar hundratals möten mellan investerare och tillväxtföretag.

Också i år fortsätter vi med detta arbete för att så många ungdomar som möjligt kan lära sig viktiga kunskaper i ekonomi och fatta bra beslut med tanke på den personliga ekonomin. Varje nordeaanställd kan använda två arbetsdagar per år till att främja ekonomiska kunskaper och företagsamhet.

Finland vill vara bäst på ekonomiska kunskaper

  1. Finlands mål är att vara bäst på ekonomiska kunskaper i världen senast 2030. 
  2. Nordeas mål är att vara den mest inflytelserika aktören i finanssektorn i att främja ekonomiska kunskaper och företagsamhet. 
Ungdomars ekonomiska kunskaper – samarbete med läroanstalter

Samarbetet med läroanstalter främjar ungdomars ekonomiska kunskaper

Vi arrangerar interaktiva lektioner om ekonomiska kunskaper för läroanstalter. Under lektionerna lär deltagarna sig bland annat att spara, placera och ta hand om sin ekonomi. Redan drygt 15 000 elever runt om i landet har deltagit i lektionerna. 

Grundskola

Grundskoleelever kan delta i tre olika workshoppar:

  • Oman talouden eväät – redskap för att hantera den egna ekonomin för elever i klasserna 1–4
  • Oman talouden eväät – redskap för att hantera den egna ekonomin för elever i klasserna 5–9, och

Workshoppen för klasserna 1–4 fokuserar på att gå igenom priser på produkter och tjänster. Workshoppen för klasserna 5–9 fokuserar på levnadskostnader i form av frågesport. Syftet är att barn ska lära sig att använda pengar på ett sätt som passar deras livssituation och förstå hur familjens kostnader uppstår. 

Anmäl din klass till distansworkshoppar för klasserna 1–4 och 5–9Öppnas i nytt fönster

Lärarens respons på lektionen: “Lektionen var mycket bra, eleverna fick delta i stor utsträckning och deras kunskapsnivå togs i beaktande. Jag njöt också som lärare när det var någon annan som ledde lektionen och jag fick lyssna.”

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Gymnasier och yrkesskolor

Studiehelheten Oman talouden eväät – redskap för att hantera den egna ekonomin för studeranden på andra stadiet består av två lektioner: Förhållande till pengar och budgetering samt Sparande och egen bostad. 

På lektionen diskuterar man hurdan inställning man har till att använda pengar, hur man kan hantera sin egen ekonomi med hjälp av budget och dra nytta av sparande. Dessutom diskuteras olika boendeformer. Unga får tips och verktyg för att hantera sina egna pengar och förverkliga sina drömmar på ett hållbart sätt. Syftet är att unga ska lära känna hur de använder pengar och hur de kan planera sin ekonomi nu och i framtiden.

Anmäl din klass till lektion 1 av workshoppen om den egna ekonomin Lektion 2 Förhållande till pengar och budgetering samt Sparande och egen bostadÖppnas i nytt fönster

PRAO – praktisk arbetslivsorientering
Mobilspelet Cashhjälte
Digital handledning för seniorer
Samarbetsprojekt

Gymnasier och yrkesskolor

Studiehelheten Oman talouden eväät – redskap för att hantera den egna ekonomin för studeranden på andra stadiet består av två lektioner: Förhållande till pengar och budgetering samt Sparande och egen bostad. 

På lektionen diskuterar man hurdan inställning man har till att använda pengar, hur man kan hantera sin egen ekonomi med hjälp av budget och dra nytta av sparande. Dessutom diskuteras olika boendeformer. Unga får tips och verktyg för att hantera sina egna pengar och förverkliga sina drömmar på ett hållbart sätt. Syftet är att unga ska lära känna hur de använder pengar och hur de kan planera sin ekonomi nu och i framtiden.

Anmäl din klass till lektion 1 av workshoppen om den egna ekonomin Lektion 2 Förhållande till pengar och budgetering samt Sparande och egen bostadÖppnas i nytt fönster

PRAO – praktisk arbetslivsorientering

Sedan hösten 2020 har vi via Teams arrangerat PRAO-perioder på distans för unga. De har visat sig vara mycket populära: ”Det var min bästa PRAO och jag lärde mig mycket nytt om penningärenden, ekonomi och annat viktigt”, berättar en elev som deltog i distansPRAO. 

Under PRAO-perioden arbetar ungdomar i team med olika ekonomiska uppgifter och lär sig nyttiga färdigheter om att vara företagare och söka arbete i framtiden. 

Läs mer om distansPRAO.Öppnas i nytt fönster

Våren 2022 arrangerar vi för klasserna 8–9 en landsomfattande PRAO-period på distans i samarbete med Finlands 4H-förbund. Eleverna får kolla hur det ser ut att arbeta i Nordea och lyssna på olika karriärhistorier. Avsikten med distansPRAO är att hjälpa unga att identifiera sina styrkor och utveckla ekonomiska kunskaper. DistansPRAO arrangeras 4–8.4.2022.

Eleverna kan anmäla sig via denna länkÖppnas i nytt fönster

Hösten 2022 deltar vi även i världens största distansPRAO som Ekonomi och ungdom TAT arrangerar 21–25.11.2022.

Samhällsansvar - Ungdomar - small

Digital handledning för seniorer

Vi handleder årligen över 10 000 seniorer att använda digitala tjänster.

I framtiden betonas digitala kunskaper i ekonomi allt mer. Med hjälp av rådgivning om digitala tjänster vill vi främja seniorers möjligheter att delta i samhället som digitaliseras i en allt högre grad.

På sidorna för rådgivning om digitala banktjänster hittar du digihjälp. 

Vi samarbetar med organisationerna Enter ryÖppnas i nytt fönster, Valli ryÖppnas i nytt fönster, Savonetti ryÖppnas i nytt fönster, Mukanetti ry,Öppnas i nytt fönsterJoen severi ryÖppnas i nytt fönster och Turun kansalliset seniorit ryÖppnas i nytt fönster.

Samhällsansvar - Seniorer - small

Ekonomi och ungdom TAT Öppnas i nytt fönster

Ekonomi och ungdom TAT är en riksomfattande påverkare som hjälper unga att utveckla färdigheter i ekonomi och arbetsliv samt uppmuntrar och ger information om att bli företagare.

Gå till Ekonomi och ungdom TAT:s webbplats Öppnas i nytt fönster

Vamos! Öppnas i nytt fönster

Vamos hjälper ungdomar i 16–29 års ålder att klara sig i vardagen. Projektet hjälper ungdomar i ärenden som handlar om bland annat pengar, mental hälsa, boende och framtidsplaner.

Gå till Vamos webbplats Öppnas i nytt fönster

Plan International Öppnas i nytt fönster

Barnrättsorganisationen Plan jobbar för att främja barns och ungdomars rättigheter och jämställdhet. Organisationens mål är att främja barns rätt till bland annat utbildning, hälsa och att få dem att delta i beslutsfattande i ärenden som gäller dem.

Gå till Plan Internationals webbplats Öppnas i nytt fönster

Opopassi Öppnas i nytt fönster

Opopassi är ett uppmuntrande verktyg för att planera framtiden. Genom att samla poäng kan du samtidigt avlägga en studieperiod av gymnasiekursen i enlighet med läroplanen.

Läs mer om studiehelheten på Opopassis webbplats Öppnas i nytt fönster