Samhällsansvar

Goda ekonomiska kunskaper hjälper att klara sig bra i både livet och affärslivet. Vi vill att alla har tillgång till verktygen för hanteringen av den personliga ekonomin och företagande och därför hjälper vi årligen över 100 000 finländare i våra samhällsansvarsprojekt.

Distansworkshoppar i ekonomi för ungdomar och digital handledning för seniorer

Distansworkshoppar i ekonomi för ungdomar och digital handledning för seniorer

Distansworkshoppar i ekonomi för ungdomar

Vi arrangerar distansworkshoppar i ekonomi för läroanstalter. I workshoppar lär man sig bland annat att spara och placera samt ta hand om sin ekonomi och levnadskostnader. Drygt 4 000 elever runt om i landet har deltagit i distansworkshoppar i ekonomi.

Anmälningstiden till distansworkshopparna Oman talouden eväät (redskap för att hantera den egna ekonomin) och Hur kan jag bli miljonär hösten 2021 har gått ut. Anmälningstiden till workshopparna våren 2022 börjar i december. 

Anmäl din klass till distansworkshoppen Oman talouden eväät!Öppnas i nytt fönster Workshoppen handlar om redskap för att hantera den egna ekonomin.

Anmäl din klass till distansworkshopparna om hur du kan bli miljonärÖppnas i nytt fönster. Workshopparna är avsedda för högstadieelever.

“Lektionen var mycket bra, eleverna fick delta utmärkt och deras kunskapsnivå togs i beaktande. Jag njöt också som lärare när det var någon annan som ledde lektionen och jag fick lyssna.” 

Prao på distans för unga

Sedan hösten 2020 har vi arrangerat Prao-perioder på distans via Teams för unga och de har visat sig vara populära: ”Det var den bästa Praon och jag lärde mig mycket nytt om penningärenden, ekonomi och annat viktigt.” 

Hösten 2021 kommer vi att arrangera två landsomfattande Prao-perioder på distans för elever i årskurserna 8 och 9. Den ena Prao-perioden arrangeras tillsammans med vår samarbetspartner 4H och den andra av Nordea.

Prao på distans hålls på finska.

Samhällsansvar - Ungdomar - small

Vi handleder årligen över 10 000 seniorer att använda digitala tjänster. 

I framtiden betonas digitala kunskaper i ekonomi allt mer och med rådgivning vill vi främja seniorernas möjligheter att delta i samhället som myndiga medborgare. 

Du hittar digihjälp på sidorna för rådgivning om digitala banktjänster.

Vi samarbetar med organisationerna Enter ry, Valli ry, Savonetti ry, Mukanetti ry, Joen severi ry och Turun kansalliset seniorit ry.

Samhällsansvar - Seniorer - small

Företagsbyn
Mobilspelet Cashhjälte
Affärskurser
Taloustaito – projektet för att främja ekonomisk kunskap
Projektet Matkalla (på resa)

Ekonomi och ungdom TAT Öppnas i nytt fönster

Ekonomi och ungdom TAT är en riksomfattande påverkare som hjälper unga att utveckla färdigheter i ekonomi och arbetsliv samt uppmuntrar och ger information om att bli företagare.

Gå till Ekonomi och ungdom TAT:s webbplats Öppnas i nytt fönster

Vamos! Öppnas i nytt fönster

Vamos hjälper ungdomar i 16–29 års ålder att klara sig i vardagen. Projektet hjälper ungdomar i ärenden som handlar om bland annat pengar, mental hälsa, boende och framtidsplaner.

Gå till Vamos webbplats Öppnas i nytt fönster

Plan International Öppnas i nytt fönster

Barnrättsorganisationen Plan jobbar för att främja barns och ungdomars rättigheter och jämställdhet. Organisationens mål är att främja barns rätt till bland annat utbildning, hälsa och att få dem att delta i beslutsfattande i ärenden som gäller dem.

Gå till Plan Internationals webbplats Öppnas i nytt fönster