Samhällsansvar

Goda ekonomiska kunskaper hjälper att klara sig bra i både livet och affärslivet. Vi vill att alla har tillgång till verktygen för hanteringen av den personliga ekonomin och företagande och därför hjälper vi årligen över 100 000 finländare i våra samhällsansvarsprojekt.

Distansworkshoppar i ekonomi för ungdomar och digital handledning för seniorer

Distansworkshoppar i ekonomi för ungdomar och digital handledning för seniorer

Distansworkshoppar i ekonomi för ungdomar

Vi arrangerar distansworkshoppar i ekonomi för läroanstalter. I workshoppar lär man sig bland annat att spara och placera samt ta hand om sin ekonomi och levnadskostnader. Drygt 3 000 elever runt om i landet har deltagit i distansworkshoppar i ekonomi.

Anmälningstiden för workshoppar våren 2021 börjar i december 2020. 

“Lektionen var mycket bra, eleverna fick delta utmärkt och deras kunskapsnivå togs i beaktande. Jag njöt också som lärare när det var någon annan som ledde lektionen och jag fick lyssna.” 

Prao på distans

Nordea arrangerade prao på distans för första gången hösten 2020.

Prao på distans genomförs via Teams och den består av olika workshoppar om ekonomiska kunskaper och företagande. Under praoperioden lär sig unga många olika slags arbetslivsfärdigheter. Prao på distans är avsedd för elever i årskurserna 8 och 9 runt om i Finland. 

Skicka en fritt formulerad ansökan till

Prao på distans hålls på finska.

Samhällsansvar - Ungdomar - small

Vi handleder årligen över 10 000 seniorer att använda digitala tjänster. 

I framtiden betonas digitala kunskaper i ekonomi allt mer och med rådgivning vill vi främja seniorernas möjligheter att delta i samhället som myndiga medborgare. 

Vi samarbetar med organisationerna Enter ry, Valli ry, Savonetti ry, Mukanetti ry, Joen severi ry och Turun kansalliset seniorit ry.

Samhällsansvar - Seniorer - small

Företagsbyn
Mobilspelet Cashhjälte
Affärskurser
Taloustaito – projektet för att främja ekonomisk kunskap
Projektet Matkalla (på resa)

Ekonomi och ungdom TAT Öppnas i nytt fönster

Ekonomi och ungdom TAT är en riksomfattande påverkare som hjälper unga att utveckla färdigheter i ekonomi och arbetsliv samt uppmuntrar och ger information om att bli företagare.

Gå till Ekonomi och ungdom TAT:s webbplats Öppnas i nytt fönster

Vamos! Öppnas i nytt fönster

Vamos hjälper ungdomar i 16–29 års ålder att klara sig i vardagen. Projektet hjälper ungdomar i ärenden som handlar om bland annat pengar, mental hälsa, boende och framtidsplaner.

Gå till Vamos webbplats Öppnas i nytt fönster

Plan International Öppnas i nytt fönster

Barnrättsorganisationen Plan jobbar för att främja barns och ungdomars rättigheter och jämställdhet. Organisationens mål är att främja barns rätt till bland annat utbildning, hälsa och att få dem att delta i beslutsfattande i ärenden som gäller dem.

Gå till Plan Internationals webbplats Öppnas i nytt fönster