Statistik om hur vi främjar företagsamhet

Företagsamhet är en viktig del av det finländska samhället och därför vill vi hjälpa varje tillväxtorienterat finländskt företag att uppnå sina mål och därmed bidra till att nya arbetstillfällen skapas i Finland. 

Enligt en undersökning som Kasvu Open lät utföra 2023 tycker över 30 procent av företagen att brist på finansiering är ett hinder för tillväxten. Nordea beviljar tillväxtföretag finansiering upp till 150–200 miljoner euro per år. Vi erbjuder företagen även sparrning och olika diverse program för att öka kunskaper och kännedom om olika finansieringsalternativ. Över 1 000 nordeaanställda deltar årligen i sparrningsprogram som främjar företagsamhet, och hela 80 procent av uppstarts- och tillväxtföretagen väljer Nordea som partner.

Hur främjar Nordea företagsamhet?

Unga företagare

4H Small

4H och Nordea samarbetar för att främja ungas möjligheter att jobba som företagare på sommaren. 

  • 4H är ett tryggt sätt att ta de första stegen som företagare. 
  • Under sommaren hjälper och handleder frivilliga medarbetare i Nordea unga att bekanta sig med företagarlivet. 

Uppstarts- och tillväxtföretag

Investor Speed Dating Small

Vi erbjuder flera alternativ som stöd för din företagsverksamhet:

  • Nordea Investor Speed Dating är ett virtuellt evenemang där finska och globala investerare samt företagare i uppstarts- och tillväxtföretag kan diskutera på 1:1-möten.
  • Kasvu Open är ett avgiftsfritt landsomfattande program för att sparra små och medelstora företag.
  • Genom programmet Fearless Founders erbjuder vi kvinnliga företagare ett eget nätverk.

Vi samarbetar också med Maria 01 som är Nordens ledande campus för uppstartsföretag.

Företag som blir internationella

Kasvu Open Small

Företaget behöver nya slags nätverk och finansieringskunskaper för att bli internationellt. 

  • Redan i sju år har vi samarbetat med Slush som globalt sett är ett av viktigaste evenemangen för investerare och uppstartsföretag.
  • Året runt arrangerar vi virtuella Investor Speed Dating-evenemang där du kan träffa investerare i världsklass.
  • Programmet Superfinns hjälper etablerade små företag att söka global tillväxt. 

Partnerskap

Vårt mål är att främja hållbar tillväxt i företagen och uppmuntra unga att bli företagare. Vi genomför många projekt i samarbete med vårt partnernätverk. 

Våra medarbetare har varje år möjlighet att delta i projekt under två arbetsdagar med lön för att främja företagande i samhället.