Samhällsansvar och företagande

Goda ekonomiska kunskaper är grundpelaren för all företagsverksamhet. Därför hjälper vi årligen över 100 000 finländare att hantera sin ekonomi och utveckla sina kunskaper i företagande. Vi stöder såväl unga företagare som stora företag och alla där emellan. På den här sidan hittar du information om Nordeas samarbetspartnerskap och projekt som stöder företagsamhet.

Våra aktuella samhällsansvarsprojekt

Företagarens dag

Trevlig Företagarens dag! Nordea stöder företag av olika storlek, allt från unga företagare till tillväxtföretag. Under veckan då Företagarens dag firas arrangerar vi en workshop på TAT:s affärsevenemang TakeoffÖppnas i nytt fönster. Takeoff 2022 arrangeras 7.9.2022 på Dipoli i Otnäs. Takeoff är Europas största affärsevenemang för studeranden på andra stadiet.

I evenemanget Bisnestä KehiinÖppnas i nytt fönster den 8 september kl. 10–11 har unga 20 minuter på sig att utveckla företagsidéer. Programvärden är youtubaren Roni Back. Evenemanget är avsett för unga och alla som är intresserade av ungdomars företagsamhet. Evenemanget arrangeras i samarbete med Finlands 4H-förbund.

Investor Speed Dating
Slush

Investor Speed Dating Öppnas i nytt fönster

Investor Speed Dating är Nordeas virtuella program där ägare av uppstartsföretag kan speeddejta finska och utländska investerare. I Investor Speed Dating förenar Nordea olika parter och speeddejtar passar bra i synnerhet uppstarts- och tillväxtföretag

Gå till Investor Speed Datings webbplats Öppnas i nytt fönster

Kasvu Open Öppnas i nytt fönster

Kasvu Open är ett avgiftsfritt landsomfattande program för att sparra små och medelstora företag. Vi samarbetar året runt. Tillsammans med Kasvu Open strävar vi efter att Finland blir världens bästa land för tillväxtföretag.

Gå till Kasvu Opens webbplats Öppnas i nytt fönster

SLUSH Öppnas i nytt fönster

SLUSH är globalt sett ett av de mest betydande evenemangen för investerare och uppstartsföretag. Syftet med evenemanget är att hjälpa uppstartsföretag att växa och skapa nätverk så att de i sin tur kan förbättra världen.

Gå till SLUSH:s webbplats Öppnas i nytt fönster

Kasvuryhmä Öppnas i nytt fönster

Kasvuryhmä är ett nätverk för finska tillväxtföretag som hjälper varandra att skapa globala framgångshistorier. Nordea förser nätverket med expertis i såväl finansiering som hållbar affärsledning.

Gå till Kasvuryhmäs webbplats Öppnas i nytt fönster

4H Öppnas i nytt fönster

4H och Nordea samarbetar för att främja ungas möjligheter att jobba som företagare på sommaren. 4H är ett tryggt sätt att ta de första stegen i företagande. Under sommaren hjälper och handleder frivilliga medarbetare i Nordea unga att bekanta sig med företagarlivet.

Gå till 4H:s webbplats Öppnas i nytt fönster

Maria 01 Öppnas i nytt fönster

Maria 01 är Nordens ledande campus för uppstartsföretag och ett aktivt nätverk för investerare, uppstartsföretag och specialister på ekosystem.

Gå till Maria 01:s webbplats Öppnas i nytt fönster

Samarbetspartnerskap

Vårt mål är att främja hållbar tillväxt i företagen och uppmuntra unga att bli företagare. Vi genomför många projekt i samarbete med vårt partnernätverk. Våra medarbetare har varje år möjlighet att delta i projekt under två arbetsdagar med lön och på så sätt främja företagande i samhället.