Juridiska uppdrag som hänför sig till säkerheter

Uppdrag som hänför sig till säkerheter som kommer till banken tas emot på alla kontor som ägnar sig åt kreditgivning. En del av nedan nämnda uppdrag förutsätter speciell juridisk sakkunskap. 

För juridiska uppdrag som hänför sig till säkerheter uppbär banken arvode i första hand på basis av använd arbetstid. Om i samma uppdrag ingår flera åtgärder, kommer man överens om arvodet från fall till fall, med beaktande av prislistans priser till lämpliga delar.

Nedan angivna enhetspriser är åtgärdernas minimipriser.

Förutom arvodet uppbär banken de myndighets- och övriga motsvarande kostnader som uppdraget förorsakat. (Lantmäteriverkets prislista)Öppnas i nytt fönster

För tjänsterna uppbärs i huvudsak mervärdesskatt. ( 24 % sedan 1.1.2013) 

Timpriset som bestäms enligt använd tid finns Prislistan för Företag och organisationer  under Allmänt.

Timpriset för uppdrag som förutsätter speciell juridisk sakkunskap är 200,00 e. 

Lagfart 
SpecifikationPris
Fastställande av lagfart310,00 €
Lagfart och inteckning420,00 €
Lagfart och utvidgning av inteckning eller upplösning av gemensam inteckning420,00 €
Dödande av arrenderätt, överföring av inteckningar i arrenderätt till fastighet och ansökan om lagfart 
420,00 €
Förtydligande lagfart310,00 €
Höjning av avgiften en part är ett bolag eller dödsbo60,00 €
Tilläggsavgift ör ärende som lämnats vilande110,00 €
Specifikation
Pris
Inteckning 
Fastställande av inteckning280,00 €
Utvidgning av inteckning, ändring av företrädesordning eller upplösning av gemensam inteckning310,00 €
Dödande av inteckning310,00 €
Samtidigt dödande av pantbrev och fastighetsinteckning325,00 €
För överföring av elektroniskt pantbrev till kunden eller en annan bank debiteras per inteckning15,00 €
Höjning av avgiften då en part är ett bolag eller dödsbo60,00 €
Tilläggsavgift för ärende som lämnats vilande 
110,00 €
Inteckning i företag, fordon, fartyg och luftfartyg 
Specifikation
Pris
Fastställande av inteckning260,00 €
Förnyelse av inteckning110,00 €
Dödande av företagsinteckning200,00 €
Dödande av pantbrev290,00 €
Tilläggsavgift för ärende som lämnas vilande110,00 €
Höjning av avgiften då en part är ett bolag eller dödsbo (exkl. företagsinteckningar)
60,00 €
Inskrivning av särskild rättighet  
Specifikation
Pris
Inskrivning av arrenderätt eller överföring av arrenderätt310,00 €
Inskrivning av arrenderätt eller överföring av arrenderätt och inteckning420,00 €
Inskrivning av avtal om delning av besittningsrätten310,00 €
Inskrivning av avtal om delning av besittningsrätten i samband med annat upp­drag165,00 €
Dödande av särskild rättighet310,00 €
Tilläggsavgift för ärende som lämnas vilande110,00 €
Höjning av avgiften då en part är ett bolag eller dödsbo60,00 €
Inskrivning av annan särskild rättighet, avgiften fastställs enligt verklig arbetsmängd + moms 24%
Uppdrag i anslutning till bostads- och fastighetsbolag 
Specifikation
Pris
Tryckning av aktiebrev200,00 €
Uppgörande av interimsbevis/st.110,00 €
Dödande av aktiebrev290,00 €
Andra avgifter i anslutning till uppdrag som hänför sig till bostads- och fastighetsaktiebolag fastställs enligt verklig arbetsmängd + moms 24 %