Vad är Nordeas ränteprognos?

Nordeas analytiker räknar med att Europeiska centralbanken (ECB) fortsätter att sänka räntorna. ECB:s styrräntor påverkar marknadsräntorna, såsom euriborräntorna på bostadslån.  

Styrräntan har legat kring 4 procent ända sedan september 2023.

Vi förväntar oss att räntorna sjunker ytterligare i slutet av 2024 och nästa år – en räntesänkning på 0,25 procentenheter varje kvartal. Då skulle styrräntan vara 3,25 procent i slutet av 2024 och 2,25 procent i slutet av 2025.  

Eftersom ränteutvecklingen ändå beror på hur ekonomin och inflationen utvecklas i eurozonen förknippas vår ränteprognos med mycket osäkerhet.  

Bostadslån och bolånemarknaden

Bolånekunderna märker nedgången i referensräntorna när räntejusteringsdagen för bostadslånet infaller. Då sjunker räntan. 

I regel innebär räntenedgången också att bostadspriserna stiger. Därmed förväntar vi oss att bostadshandeln så småningom blir livligare. 

Läs mer om vad räntenedgång innebär för bolånekunder.

Spara och placera

Om räntenedgången gjort att du får mer pengar över efter låneamorteringarna kan det vara dags att börja spara och placera. Det är smart att börja samla en reservkassa på sparkontot. När du har nått ditt mål för reservkassan kan du börja fundera över fondplaceringar – och sträva efter en växande förmögenhet. 

Vi uppmuntrar alltid våra kunder att spara och placera utifrån sina behov och sin egen riskprofil. Om du har frågor kring förändringarna i ränteläget är du välkommen att diskutera med våra experter!

Boende
Spara och placera

Referensräntor på bostadslån och bostadsaffärer

Vilken effekt har sänkningen av styrräntan i juni på bolånekostnaderna? 

Förväntningarna på räntesänkningar har redan påverkat referensräntorna på bostadslån, såsom 3 och 12 månaders euriborräntor. 

Till exempel 12 månaders euriborränta har redan sjunkit till 3,7 procent då räntan i slutet av fjolåret var över 4 procent. Det beror på att nivån på 12 månaders euriborränta fastställs utifrån marknadens förväntningar på styrräntan under de följande 12 månaderna.

För bolånekunder realiseras räntenedgången då räntan justeras vilket för 12 månaders euriborränta sker en gång om året. Om räntejusteringsdagen infaller nu sjunker referensräntan på bostadslånet med 0,2 procentenheter eftersom referensräntan ligger 0,2 procentenheter lägre än för ett år sedan. Om räntejusteringsdagen infaller i slutet av året, kan referensräntan gå ned med hela 1 procentenhet. 

För ett bostadslån på exempelvis 200 000 euro (annuitetslån) med en återstående återbetalningstid på 20 år kan en nedgång på 1 procentenhet i referensräntan innebära att de månatliga lånekostnaderna minskar med cirka 100 euro. 

När förändras min rörliga ränta?

Referensräntan på lånet justeras alltid på räntejusteringsdagen som fastställs enligt lånets uttagsdag. Du kan kontrollera följande räntejusteringsdag för ditt bostadslån i nät- eller mobilbanken under låneinformation. 

Vilken ränta ska du välja?

Den ränta som passar dig beror på dina behov och mål. Någon vill planera sin ekonomi noggrannare medan andra tål förändringar bättre. Valet av räntan beror alltså på din räntesyn. 

Om du kan tåla räntefluktuationer kan du välja en kort ränta som följer marknaden i en snabb cykel. Om du däremot vill veta kommande ränteutgifter på förhand och planera din ekonomi noggrant är det bra att välja en så stabil ränta som möjligt. Alltså en ränta som inte fluktuerar mycket eller gör det långsamt.

Även om din ekonomi skulle tåla ränteförändringar är det i regel inte klokt att använda all flexibilitet i ekonomin till boende under småbarnsåren. Den populäraste referensräntan på bostadslån är fast i de flesta europeiska länder vilket gör hushållets månadsutgifter mer förutsebara. Då du väljer din låneränta gör du klokt i att fundera på vilka utgifter som är viktiga i din ekonomi och se till att du har tillräckligt med pengar för dem i olika räntelägen.

Du kan också fördela lånet till exempel i två delar så att den ena delen har rörlig och den andra fast ränta. Då vet du på förhand månadsraterna för den fasta delen av lånet, men kan ändå dra nytta av räntenedgång. Om du byter bostad kan du koppla lånet med fast ränta till ditt nya hem.

Hur säkert är det att räntorna fortsätter att sjunka? 

Det går inte att förutspå ränterörelser med säkerhet. Nordeas syn har redan länge varit att exempelvis 12 månaders euriborränta ligger på kring 3 procent vid årsskiftet och sjunker till cirka 2,75 procent under våren 2025.

Eftersom ränteutvecklingen ändå beror på hur ekonomin och inflationen utvecklas i eurozonen förknippas vår ränteprognos med mycket osäkerhet. 

Om ekonomin växer och inflationen utvecklas kraftigare än väntat kan räntorna sjunka långsammare än estimerat. Om inflationen däremot sjunker varaktigt och den ekonomiska tillväxten är långsam kan räntorna sjunka snabbare än väntat. Vi tror ändå inte att räntorna sjunker tillbaka till noll procent. 

Är det en bra tidpunkt att teckna ränteskydd nu om man ännu inte har det?

Det är sannolikt att räntorna sjunker, men vi vet inte hur räntorna utvecklas på lång sikt. Med hjälp av ränteskyddsprodukter vet du alltid på förhand hur mycket ränta du betalar. Du kan skydda ditt bostadslån mot ränteuppgång med räntekorridor, räntetak eller fast ränta.

Läs mer om ränteskydd och fast ränta.

Vilken nytta har man av att byta referensränta?

Det är bra att välja referensräntan utifrån din egen situation och inte byta den ofta på grund av avgifterna. Det går förstås att byta räntan, men det minskar inte månadskostnaderna för lånet särskilt snabbt.

Bostadslån har typiskt en lång lånetid på i genomsnitt 23 år. Därför spelar ränteförändringar inte så stor roll på kort sikt. Då man tänker på räntekostnaderna för hela lånet är det i regel viktigare att följa hur räntorna utvecklas under de kommande åren än inom några veckor eller månader.

Hur skiljer sig Nordea Prime från andra referensräntor?

Nordea Prime är stabilare än andra marknadsräntor. Värdet på den förändras i en långsammare takt än euriborräntorna och den följer dessa räntor med ett litet dröjsmål. För närvarande är Nordea Prime 3,5 procent. Vi informerar om ränteförändringen alltid två veckor på förhand.

Med ändringsansökan i mobil- eller nätbanken kan du ansöka om att byta referensräntan 12 månaders euriborränta till Nordea Prime eller vice versa. 

Läs mer om Nordea Prime.

Börjar bostadshandeln kvickna till då räntorna sjunker? 

Det är vanligt att bostadspriserna stiger då räntorna sjunker. 

Bostadsmarknaden har pekat nedåt i nästan två år. Ränteuppgången har tagit uttryck i att bostadsaffärerna har minskat och bostadspriserna sjunkit. Priserna på gamla aktielägenheter har sjunkit med 11,5 procent sedan mitten av 2022. Antalet bostadsaffärer har minskat med cirka 30 procent från den normala nivån. 

I april såg vi redan att bostadshandeln kvicknade till lite då antalet sålda gamla bostäder ökade jämfört med samma period året innan. Bostadshandeln är ändå fortfarande blygsam, men räntenedgången väntas sätta fart på handeln och även prisnedgången väntas plana ut. 

Just nu går det trögt på bostadsmarknaden också eftersom affärerna bildar kedjor. Det beror på att säljarna först försöker sälja sin nuvarande bostad innan de köper en ny. 

Läs mer om byte av bostad.

Är det rätt tidpunkt att köpa nu eller vänta på att räntorna sjunker ytterligare?

En bra tidpunkt för bostadsköpet är då det passar den egna livssituationen. Det kan vara klokt att köpa en bostad nu då bostadspriserna i genomsnitt är lägre än på två år. 

Om du har tagit lån för bostaden har det på sistone varit något dyrare att äga en bostad än att bo på hyra då räntorna har varit höga. Då räntorna sjunker minskar lånekostnaderna. 

Om du överväger att köpa eller byta bostad gör du klokt i att fundera på dina nuvarande och framtida boendekostnader. När du köper en egen bostad ökar du din förmögenhet då du återbetalar lånet i stället för att betala hyra till någon annan. 

Läs mer om skillnaderna mellan att äga en bostad och bo på hyra.

Spara och placera

Vad innebär räntenedgången för den som sparar på konto?

Nordeas analytiker bedömer att räntorna kommer att sjunka måttligt i år. Om räntorna sjunker till cirka tre procent har förändringen inte någon särskilt stor inverkan på insättningar. Om räntorna fortsätter att sjunka nästa år kan förändringen vara större då.

Eftersom räntorna väntas sjunka erbjuder vi nu högre ränta på kortfristiga insättningar än på långfristiga insättningar. För en insättning på 3 månader får du för närvarande högre årlig ränta än för insättningar på 12 månader. Å andra sidan får du samma ränta på en längre insättning under hela insättningsperioden även om räntorna skulle sjunka mer under perioden.

Du gör klokt i att samla en reservkassa på ett sparkonto även om räntorna skulle sjunka. När du har sparat ihop en reservkassa kan det vara dags att börja tänka på olika fonder.

Vad innebär räntenedgången för den som placerar i fonder?

Det är bra att planera fondplaceringar för en lång tid, med en placeringshorisont på flera år. Ge inte upp din placeringsplan eller ditt regelbundna månadssparande – det lönar sig alltid att spara och placera utifrån sina behov och sin riskprofil.

Räntenedgången påverkar olika fonder på olika sätt. Nedgång i korträntorna syns tydligast i penningmarknadsinstrument vars avkastning stiger eller sjunker i och med styrräntorna.

Räntefluktuationerna påverkar särskilt räntefonder eftersom avkastningen på dem beror på räntenivån. Uppgång och nedgång i räntorna har en omvänd inverkan på räntefondernas avkastning vilket betyder att en räntenedgång kan ge den som placerar i räntefonder bättre avkastningsmöjligheter.

Räntefonderna delas in i korta, medellånga och långa räntefonder. Då räntorna börjar sjunka syns förändringen först i avkastningen på långa räntefonder, medan räntesänkningar som väntas först senare ännu inte syns i korta räntefonder. Å andra sidan är långa räntor stabila vilket gör att du kan förutspå dem bättre under en längre tid medan korta räntor kan sjunka snabbare.

Hur inverkar räntenedgången på månadssparande?

Det lönar sig alltid att spara regelbundet. Vi rekommenderar att du håller fast i din egen spar- och placeringsplan även om marknaden skulle fluktuera. Om du vill diskutera din situation eller uppdatera din plan kan du boka ett avgiftsfritt möte med vår expert. Läs mer och boka tid till placeringsrådgivning

Vad innebär räntenedgången för aktieplacerare?

Under den senaste tiden har ekonomin återhämtat sig. För aktiemarknaden är detta av större betydelse än räntenivån, eftersom räntenedgången inte nödvändigtvis inverkar just alls på aktieplaceringar. 

Enligt nuvarande prognoser håller även ekonomin i Europa på att kvickna till lite vilket betyder att helhetsbilden fortsättningsvis är positiv för aktieplacerare. 

Centralbankens räntebeslut kan ha större inverkan på enskilda bolag. En långsiktig placerare gör ändå klokt i att se längre än till enskilda händelser. Det viktigaste är att göra upp en placeringsplan och följa den särskilt då marknaden fluktuerar.

Vad borde du veta om euriborräntorna?

Här hittar du Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerichs och Nordea Hypoteksbanks vd Jussi Pajalas svar på de viktigaste frågorna om euriborräntorna.

Läs vad experterna har att säga om euriborräntorna

Funderar du på att köpa bostad?

Att köpa en bostad är ett viktigt beslut och du gör klokt i att förbereda dig noggrant på det. Bekanta dig med bostadsmarknaden, beräkna din budget och diskutera med banken i god tid.

Läs våra tips på olika skeden vid bostadsköp så sker affären smidigt

Är du orolig för att räntorna stiger?

Då du garderar ditt lån antigen genom att spara eller med ett separat ränteskydd skyddar du din ekonomi för räntehöjning och ökade kostnader.

Läs mer om hur du kan skydda din ekonomi mot ränteuppgång