Familie leker i stue

Bostadslån som passar dig

Ta del av vår guide för köp av första bostad - steg 3

Ansök om bostadslån på webben

Du kan behändigt ansöka om bostadslån på webben. I ansökan ställs frågor om din ekonomi samt dina inkomster och utgifter. Det hjälper dig att få en uppfattning om hur mycket du kan amortera per månad. Vi kontaktar dig efter att du har fyllt i låneansökan, och du får ett låneanbud efter låneförhandlingarna. Med stöd av ett lånelöfte kan du lämna ett anbud på ditt drömhem och får ett försprång om det är många som lämnar anbud på samma bostad.

Om du ännu inte är kund hos Nordea

Fyll i ansökan på vår webbplats

Boka tid för låneförhandlingar

Ring 0200 5000

Hur fastställs räntan?

Räntan på bostadslånet utgörs av referensränta och marginal. Referensräntan är en offentligt noterad ränta medan du kommer överens om marginalen med din bank. Som referensränta kan du välja 12 månaders Euribor, Nordea Prime eller fast ränta. Under låneförhandlingarna kartlägger vi vilken ränta som passar dig.

Hur kan du skydda dig mot räntehöjningar?

En låg räntenivå är gynnsam för den som tar bostadslån. Då räntorna är låga kan du amortera lånet fortare. Även om räntorna skulle vara låga när du får låneanbudet, gör du alltid klokt i att förbereda dig på eventuell ränteuppgång. Därför är det viktigt att bostadslånet dimensioneras på så sätt att din betalningsförmåga tål eventuell ränteuppgång. Om du tar ett BSP-lån skyddar statens räntestöd dig mot stigande räntor i tio år. Om du inte har ett BSP-lån kan du också själv köpa skydd mot ränteuppgång.  

Läs mer om Nordeas ränteskyddsalternativ

Hurdan återbetalningsplan borde jag välja?

Då du tar bostadslån upprättas en återbetalningsplan. Du måste fundera hur lång du vill att lånetiden ska vara och hurdana månatliga amorteringar du vill förbinda dig till. Välj ett lämpligt amorteringssätt för ditt lån: jämna rater, annuitet eller jämn amortering. Då du tar bostadslån upprättas en återbetalningsplan. Du måste fundera hur lång du vill att lånetiden ska vara och hurdana månatliga amorteringar du vill förbinda dig till. Välj ett lämpligt amorteringssätt för ditt lån: jämna rater, annuitet eller jämn amortering.
Läs mer om olika amorteringssätt för bostadslån

Men om livet kommer med överraskningar?

Man kan aldrig veta vad livet för med sig, men lyckligtvis är det möjligt att förbereda sig för överraskningar. Hur skulle din ekonomi klara av att du exempelvis blev arbetslös eller allvarligt sjuk? 

Nordea MyLife är en flexibel personförsäkring som skyddar din och din familjs utkomst vid arbetslöshet, arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom och dödsfall. Välj en eller flera försäkringar efter ditt behov.

Läs mer om MyLife-försäkringar.

Frågor kring köpet av första bostad

Hos Nordea Kundtjänst får du information och råd i dina bankrelaterade ärenden. Smidigast identifierar du dig genom att ringa från Mobilbanken. Detta kan du göra genom att öppna applikationen för Mobilbanken, sedan välja fliken "Kontakta oss" och klicka på "Telefon"-knappen.

Nordea Kundtjänst

Fråga oss, vi berättar gärna mer!

Öppna chatten

Chat

Ta del av stegen i vår guide för köp av första bostad