Bostadslån som passar dig

Ta del av vår guide för köp av första bostad - steg 3

Ansök om bostadslån på webben

Du kan behändigt ansöka om bostadslån på webben. I ansökan ställs frågor om din ekonomi samt dina inkomster och utgifter. Det hjälper dig att få en uppfattning om hur mycket du kan amortera per månad.

Om du ännu inte är kund hos Nordea

Fyll i ansökan på vår webbplats

Boka tid för låneförhandlingar

Ring 0200 5000

Hur fastställs räntan?

Räntan på bostadslånet utgörs av referensränta och marginal. Referensräntan är en offentligt noterad ränta medan du kommer överens om marginalen med din bank. Som referensränta kan du välja 12 månaders Euribor, Nordea Prime eller fast ränta. Under låneförhandlingarna kartlägger vi vilken ränta som passar dig.

Hur kan du skydda dig mot räntehöjningar?

En låg räntenivå är gynnsam för den som tar bostadslån. Då räntorna är låga kan du amortera fortare. Du måste ändå alltid förbereda dig på att räntorna kan stiga. Därför är det viktigt att lånet dimensioneras på så sätt att din betalningsförmåga tål en möjlig räntehöjning. Om du tar ett BSP-lån skyddar statens räntestöd dig mot räntehöjningar i tio år. Om du inte har ett BSP-lån kan du också själv köpa skydd mot räntehöjning.
Läs mer om de alternativ som Nordea erbjuder

Hurdan återbetalningsplan borde jag välja?

Då du tar bostadslån upprättas en återbetalningsplan. Du måste fundera hur lång du vill att lånetiden ska vara och hurdana månatliga amorteringar du vill förbinda dig till. Välj ett lämpligt amorteringssätt för ditt lån: jämna rater, annuitet eller jämn amortering. Då du tar bostadslån upprättas en återbetalningsplan. Du måste fundera hur lång du vill att lånetiden ska vara och hurdana månatliga amorteringar du vill förbinda dig till. Välj ett lämpligt amorteringssätt för ditt lån: jämna rater, annuitet eller jämn amortering.
Läs mer om olika amorteringssätt för ditt lån

Men om livet kommer med överraskningar?

Man kan aldrig veta vad livet för med sig, men lyckligtvis är det möjligt att förbereda sig för överraskningar. Om du blir arbetslös eller allvarligt sjuk är det lugnande att veta att du inte behöver avstå från ditt hem. Låneskydd är en försäkring som skyddar din egen och familjens ekonomi i fall av arbetslöshet, allvarlig sjukdom, olycksfall och dödsfall.
Diskutera vidare med din egen bankrådgivare eller läs mer om låneskydd.

Frågor kring köpet av första bostad

Ring Nordea Kundtjänst

0200 5000

Fråga oss, vi berättar gärna mer!

Öppna chatten

Chat

Ta del av stegen i vår guide för köp av första bostad