Prisändringar

Mobil Plus och Baspaket

Ändring av priset på Nordea Debit-kort, det nya priset gäller från och med 1.7.2018
  Gammalt prisNytt pris
Nordea Debit 2,00€/mån2,50€/mån
Ändringar i kortpriser fr.o.m. 1.8.2018
  Gammalt prisNytt pris
Valutatillägg
1,95%2,25%
Förvaltningsavgift för kreditkonto2,50€/mån.3,00€/mån.
Pappersfaktura0,00€/mån.3,00€/mån.
Ändringar i lånpriser fr.o.m. 1.9.2018
  Gammalt prisNytt pris
När ett kreditdokument sänds till en annan bank för att få garanti eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje sändning (inkl. moms 24 %). Gäller ej lån som förmedlats ur statens medel.20€30€
Leverans av dokument till Lantmäteriverket för lagfart som kunden eller köpvittnet ansökt om vid elektroniska fastighetsaffärer-30€
För överföring av elektroniskt pantbrev till annat penninginstitut debiteras utöver avgiften ovan som engångsavgift-50€
Gravationsbevis, lagfartsbevis eller annat bevis från Lantmäteriverket25,20€ eller 10€20€