Juridiska tjänster för Premiumkunder

Vi erbjuder våra Premiumkunder särskilda juridiska tjänster i samband med planen Förmögenhet 360 eller som separata uppdrag.

Arvodet för ett uppdrag avtalas i uppdragsavtalet och fastställs utifrån ett fast pris eller den tid uppdraget tagit att genomföra. 

Uppdraget kan utöver upprättandet av en handling dessutom omfatta nödvändig rådgivning och utredning för att sköta uppdraget. Om ett uppdrag med fast pris förutsätter betydligt mer utredning än vanligt eller att juristen upprättar betydligt fler handlingar än vanligt avtalar vi separat med kunden om hur den tid som uppdraget tagit ska beaktas i priset.  

Paketet för juridiska tjänster kan innehålla upprättande eller uppdatering av följande handlingar: äktenskapsförord (inklusive registrering), testamente, inbördes testamente, intressebevakningsfullmakt eller gåvobrev. Det är möjligt att avtala om handlingarna i paketet för juridiska tjänster under tre månader efter att planen Förmögenhet 360 har färdigställts.

Utöver arvodet tar vi ut myndighetsavgifter och andra avgifter för att genomföra uppdraget.

Prislista

Ett uppdrag om att upprätta eller uppdatera handlingar i samband med planen Förmögenhet 360 kan genomföras enligt följande prislista.

Servicepaket för juridiska tjänster (Pris inkl. moms)
Planen Förmögenhet 360, utan upprättande av handlingar150,00 €
Planen Förmögenhet 360 och en handling430,00 €
Planen Förmögenhet 360 och två handlingar600,00 €
Planen Förmögenhet 360 och tre handlingar780,00 €
Planen Förmögenhet 360 och fyra handlingar910,00 €
Planen Förmögenhet 360 och fem handlingar1 050,00 €
Planen Förmögenhet 360 och sex handlingar1 170,00 €

Ett enskilt uppdrag om att upprätta eller uppdatera handlingar kan även genomföras utan planen Förmögenhet 360 enligt följande prislista.

Enskilt uppdrag, fast pris
Upprättande och registrering av äktenskapsförord300,00 €
Intressebevakningsfullmakt300,00 €
Intressebevakningsfullmakt 2 st. (makar)450,00 €
Testamente300,00 €
Inbördes testamente 500,00 €500,00 €
Gåvobrev, fastighet, bostadsaktie eller annat lösöre
300,00 €
Enskilt uppdrag, debitering enligt använd tid (Pris inkl. moms)
Köpebrev i samband med arvsplanering (fastighet, bostadsaktie eller annat lösöre)210,00 € /timme
Bouppteckning210,00 € /timme 
Avvittring av kvarlåtenskap och/eller arvskiftesinstrument210,00 € /timme 
Annat uppdrag210,00 € /timme