BoFlex

Försäljningen av BoFlex-lån har upphört. HemFlex-lånet ersätter BoFlex och med HemFlex kan du utnyttja din bostadsförmögenhet och sätta planerna i verket.

Prislista för BoFlex
Konsumentkreditinformation
Valutakredit