Prislista för BoFlex
Konsumentkreditinformation
Valutakredit

Priser på BoFlex

SpecifikationPris
Uppläggningsavgift,  förnyelse av lån eller byre av gälnenär100,00 €
250,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, per debitering2,30 €
Kreditbetalning, faktura på papper4,10 €
Mindre ändring av betalningsplanen0,00 €
Räntan föf BoFlex-lån och -konto *) Nordea Prime + 2,50 %
Räntan för BoFlex-lån och -konto avtal öppnade före  31.8.2019Nordea Prime + 2,20 %

Räntan för BoFlex-lån och -konto i avtal öppnade före 24.10.2013 

Nordea Prime + 1,90 %
Räntan för BoFlex-lån och -konto i avtal öppnade före 16.11.2012 
Nordea Prime + 1,60 %
Räntan för BoFlex-lån och -konto i avtal öppnade före 1.9.2009 
Nordea Prime + 1,40 %

* Lånets effektiva årsränta är 3,2 %, då lånebeloppet är 50 000 euro, lånetiden 10 år och räntan på lånet 3,10 % (Nordea Prime 0,60 % (11/2019) + 2,50 %). I den effektiva årsräntan ingår uppläggningsavgift 100 euro och automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,30 euro per månad. Antalet betalningsrater är 120. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 65 872 euro. 

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Valutakredit

Konsumenterna beviljas inte kredit i någon annan valuta än euro.

En bostadskredit betraktas som valutakredit om krediten beviljas i någon annan valutan i den medlemsstat i Europeiska unionen eller den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där konsumenten är bosatt eller i annan valuta än valutan i den stat där konsumenten får sin utkomst eller där hen har de tillgångar med vilka krediten ska återbetalas. 

Valutarisk uppstår då gäldenärens inkomster och tillgångar som är avsedda för betalning av krediten inte är i samma valuta som krediten eller on krediten inte är i samma valuta som valutan i gäldenärens bosättningsland. Med valutarisk avses värdeförändringar mellan olika valutor. Värdet på krediten och beloppet av betatalningsraten kan under lånetiden stiga i förhållande till gäldenärens inkomster eller tillgångar eller valutan i gäldenärens bosättningsland. Om valutan för kredittagarens inkomster eller tillgångar sjunker med 20 procent i förhållande till euro får kredittagaren en varning att kredittagarens kreditbelopp ökar i kredittagarens nationella valuta.