Priser för saldointyg

Ett saldointyg är ett intyg över de uppgifter om banktjänster som en person har i Nordea (exempelvis konton, lån och försäkringar) vid en viss tidpunkt. I prislistan nedan ser du de vanligaste priserna för saldointyg.

Prislista

Priser för saldointyg
Konton och lånHinta
Upprättande av saldo- och ränteintyg (inkl. saldointyg för alla konton och lån + porto)
10,00 €
Värdeandelar
Utdrag över tillgångar, värdeandelskonto och värdepappersförvar
10,00 €
Fonder
Utdrag över tillgångar, fondportfölj
10,00 €
Flexkredit
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran
10,00 €