Vad är aktier och hur fungerar de?

Aktier är en bra komponent i en väldiversifierad portfölj där medlen har spritts mellan fler än ett objekt. För att placera i aktier ska man följa upp företagen och marknaden regelbundet.

Läs mer om aktier och aktieplaceringar

Vad är utdelning?

Vad är utdelning egentligen och hur placerar man i utdelningsbolag? Vad är utdelning på aktier och vad baserar sig utdelningen på? Varför lönar det sig att placera i utdelningsbolag och vad ska man tänka på om man placerar i sådana?

Läs mer om utdelning

Vad är diversifiering och varför är det viktigt?

En genomtänkt diversifiering är bra riskhantering. Genom att diversifiera ditt sparkapital och dina placeringar kan du skydda dig mot fluktuationer på marknaden. Betydelsen av att diversifiera ökar då du förvaltar din portfölj själv.

Läs mer om varför det är viktigt att diversifiera

Aktiesparkonto eller värdeandelskonto?

Vad är skillnaden mellan aktiesparkonto och värdeandelskonto? Man kan handla med aktier på bägge konton, men det finns grundläggande skillnader mellan kontoegenskaperna som placerare bör beakta.

Läs ett uttömmande och koncist infopaket om skillnaderna mellan de här kontona

Vad är ett aktiesparkonto?

Inom ett aktiesparkonto kan du handla med såväl finska som utländska börslistade aktier utan omedelbara skattekonsekvenser. Öppna ett aktiesparkonto och börja aktiespara redan idag.

Läs mer om aktiesparkontot

Mikä on arvo-osuustili?

Arvo-osuustili on tili, jossa säilytetään sähköisiä arvopapereita, kuten esimerkiksi osakkeita tai joukkovelkakirjalainoja. Näiden sähköisten arvo-osuuksien säilyttämistä sekä verkkopankin kaupankäyntipalvelussa tehtävää kaupankäyntiä varten sinun tulee avata arvo-osuustili.

Lue lisää arvo-osuustilistä

Hur öppnar jag Nordeas avgiftsfria handelstjänst?

I våra handelstjänster kan du sköta alla dina besparingar och placeringar samt handla förmånligt på alla viktiga marknader. I våra tjänster kan du välja en helhet efter dina behov.

Läs mer om våra handelstjänster

Vilka tilläggstjänster för handel erbjuder Nordea?

Du kan komplettera handelstjänsten med olika avgiftsbelagda tilläggstjänster. Vi erbjuder bland annat kurser i realtid, ökad köpkraft och bolagsanalyser. Läs mer om vårt sortiment här.

Läs mer om våra tilläggstjänster

Vad är SPAC?

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) är ett annat sätt för företag att få sina aktier noterade som offentliga handelsobjekt. Jämfört med en vanlig listningsemission är processen för SPAC-listning mer komplicerad även om slutresultatet är detsamma, alltså att företaget får sina aktier noterade på börsen.

Läs mer SPAC-placeringar

Vad är börsintroduktion alltså IPO?

Vid en börsintroduktion (IPO) lägger ett företag för första gången ut sina aktier på en börs för offentlig handel. Då man deltar i en börsintroduktion har man möjlighet att köpa av aktien innan den offentliga handeln börjar.

Läs mer om börsintroduktion

Vad är andra börsnoterade produkter?

Vad är börsnoterade produkter och hur fungerar de? Vad menar man med warranter, turbowarranter och minifutures? Vad ska man tänka på i fråga om de här produkterna?

Läs mer om börsnoterade produkter

Vad är ETF? Hur fungerar ETF:er?

Du kan handla med ETF:er, dvs. börsnoterade fonder, på samma sätt som med aktier. Läs här vad ETF:er egentligen är och hur du kan börja placera i dem redan idag.

Läs mer om ETF:er

Vad är indexfonder och hur fungerar de?

Indexfonder är i regel passiva aktiefonder som följer ett visst jämförelseindex. Fondens köp- och säljtransaktioner fastställs automatiskt utifrån jämförelseindexet som fonden följer.

Läs mer om indexfonder

Vad är aktiefonder?

Aktiefonder är långsiktiga placeringsobjekt och passar dig som söker hög avkastning och tolererar den fluktuation som förknippas med aktiemarknaden. Aktiemarknaden kan ge bättre avkastning än räntemarknaden.

Läs mer om aktiefonder

Sparkalkylatorn, dvs. kalkylatorn för att beräkna ränta på ränta

Med hjälp av vår kalkylator kan du planera ditt sparande och beräkna hur mycket din förmögenhet kunde öka med den spartid du valt. Beräkna och testa.

Läs mer och testa vår sparkalkylator

Fonder eller aktier?

Ska jag placera i aktier eller fonder eller både och? Hur skiljer sig aktier och fonder från varandra som placeringsobjekt?

Läs mer om skillnaderna mellan fonder och aktier

Vad ska du tänka på innan du säljer placeringar?

Då du är i färd med att sälja placeringar gör du klokt i att fundera lite kring varför du vill sälja. Det finns skäl att överväga försäljning till exempel om du behöver dina fondtillgångar till ett annat ändamål, såsom bostadsköp. Du gör ändå klokt i att fundera på många aspekter innan du säljer.

Läs mer om vad du ska tänka på innan du säljer placeringar

Hur korrelerar placeringsrisker med avkastning på placeringar?

Hurdan är avkastningen jämfört med risken på placeringen? Hurdan avkastning kan jag sträva efter? Hur vet jag hurdana risker jag kan ta? Nordea Funds verkställande direktör Tanja Eronen berättar om avkastning på placeringar, risker med placeringar och tidsperspektiv.

Läs mer om risker med och avkastning på placeringar

Vad ska man göra då det råder osäkerhet på marknaderna?

Ibland orsakar marknadsturbulensen rastlöshet. Det kan vara svårt som sparare eller placerare att ta reda på vad som är den bästa lösningen i ett osäkert marknadsläge.

Läs mer om att placera i turbulenta tider

Hur börjar jag spara och placera?

Det lönar sig att spara. Redan med ett litet belopp som du sparar regelbundet kan du få ihop en reservfond och öka din förmögenhet.

Läs mer om hur du börjar spara

Vad är inflation?

Du har säkert hört talas om inflation, men vad menar man egentligen med inflation och hur kan man gardera sig mot den? På den här sidan kan du läsa mer om inflationen, hur den uppstår och hur den påverkar dig som konsument.

Läs mer inflationen

Vad är försäkringssparande och hur fungerar placeringsförsäkringar?

En placeringsförsäkring är avsedd för sparande och placeringar på lång sikt till dig och kommande generationer. Du kan göra en engångsplacering eller spara flexibelt månatligen. Inom en placeringsförsäkring kan du byta placeringsobjekt utan att eventuell avkastning beskattas i samband med bytet.

Läs mer om försäkringssparande

Vad menas med hållbara fonder?

Vi erbjuder tre olika hållbara blandfonder med olika fördelning mellan aktier och räntor. Spara i fonder med fokus på hållbarhet.

Läs mer om våra hållbara fonder

Hur kan jag bli kund och börja spara?

Det har aldrig varit lika lätt och snabbt att öppna banktjänster och börja spara. På nätet öppnar du banktjänster på ett par minuter – utan att besöka bankkontoret.

Läs mer och bli kund

Vad betyder alla olika spar- och placeringstermer?

Tanken på att börja spara intresserar, men då du söker information verkar texten obegriplig? Du behöver inte oroa dig. Vi har gjort en ordlista med de vanligaste spartermerna.

Ta en titt på spararens ordlista och bli herre över termerna

Behöver du hjälp med att göra upp en sparplan?

Vill du öka din förmögenhet och förbereda dig för morgondagen, spara för att förverkliga drömmar eller börja spara till ditt barn? Vi hjälper dig. Här kan du boka tid till ett avgiftsfritt placeringsmöte så gör vi upp en lämplig plan för dig.

Läs mer och boka tid för rådgivning