Hurdan avkastning kan jag sträva efter? Hur vet jag hurdana placeringsrisker jag kan ta?

Nordea Funds verkställande direktör Tanja Eronen berättar om risker med och avkastning på placeringar samt tidsperspektiv.

Allt fler har blivit intresserade av att placera och vill följa marknaden för att kolla hur den utvecklas och bli bättre på att placera. 

– Om man jämför placeringar med motion så älskar vissa lugna skogspromenader på kvällen medan andra ihärdigt vill träna en gren som är tekniskt mycket krävande. På liknande sätt finns det många olika slags placeringsformer – mycket enkla men också mycket tekniska, såsom direkta aktieval. Innan du börjar med det tekniska är det bra att träna för att undvika negativa överraskningar. Du kan skada dig när du motionerar och på samma sätt kan det bli förluster om du börjar placera tekniskt utan tillräckligt know-how, påminner Eronen. 

Placeringens avkastning vs risk

För tillfället ligger avkastningen på placeringar på en låg nivå. För 5–10 år sedan kunde man förvänta sig mycket högre avkastning. 

  • Den förväntade avkastningen på mycket trygga placeringar är under 1 procent, med en måttlig risk kan avkastningen stiga till 2–4 procent. 
  • Den förväntade avkastningen på placeringar med högre risk, såsom aktier, kan vara över 4 procent.

Alla dessa procenttal grundar sig på den förväntade avkastningen på lång sikt då man i regel placerar med en tidshorisont på minst 6 år. Fundera noggrant på hurdan avkastning du strävar efter, vilken risk som förknippas med den och om den passar just dig. Du kan minska risken i din placeringsportfölj till exempel genom att diversifiera. 

– Om vi igen jämför placeringar med motion så är det bra att träna både styrka och uthållighet, men hur mycket du tränar båda beror på ditt mål. I regel rekommenderas det ändå att en uthållighetslöpare också håller på med åtminstone lite styrketräning. Detsamma gäller val av aktier och ränteinstrument då du placerar. Om du är beredd att ta hög risk kan du placera i aktier, men om din risktolerans är låg gör du klokt i att välja ränteinstrument. Det viktigaste är ändå att ha båda tillgångsslagen i portföljen och att inte placera i bara två aktier utan att välja många olika aktier på olika marknader överallt i världen. På så sätt kan du undvika onödiga risker, säger Eronen.

Risktoleransen avgör

Det kan vara svårt att bedöma sin egen risktolerans. Men det kan vara lättare att fundera på vad du som placerare skulle göra om marknaden kraschar. Skulle du genast panikera och sälja? Det är i regel ett tecken på att placeringar med risk kanske inte lämpar sig för dig. 

– Om du däremot tar saken med lugn och på riktigt är beredd att tänka på 10–11 års sikt samt litar på att marknaden stiger efter en nedgång kan du i regel bära risk. Din övriga ekonomiska situation spelar också en roll. Om du är företagare med stora variationer i inkomster är det bra att inte ta stor risk med dina placeringar. Om du däremot får en stabil lön och jobbar i en bransch med låg arbetslöshet kan du ta mycket större risk med till exempel ditt pensionssparande, säger Eronen. 

Om du är intresserad av att placera hjälper våra placeringsrådgivare dig att göra upp en egen placeringsplan. Enklast kommer du igång med att placera i en blandfond. Blandfonder förvaltas av professionella portföljförvaltare som tar hand om dina placeringar för din räkning. 

Tips för att placera

  • Placera på lång sikt och välj en risknivå som passar dig.
  • Låg risk = låg avkastning, högre risk = högre avkastning.
  • Börja inte placera i sådana instrument som du inte har bra kännedom om.
  • Diversifiering är ett bra sätt att minska risken.
  • Det är enkelt att börja placera i en blandfond.

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.