Skillnaden mellan fonder och aktier

Fonder och aktier är båda två sparformer som har visat sig ge bra avkastning över tid. Men vad är egentligen skillnaden? Det kan jämföras med att köpa en tårta eller köpa ingredienser och baka tårtan själv.

Du kan betrakta fonden som en färdig tårta. Då du placerar i en fond får du en färdig helhet som fondbolaget har satt ihop. Det är en bekväm lösning för dig som inte vill lägga ner så mycket tid, utan låta proffs göra jobbet. Det finns olika slags fonder. Till exempel aktiefonder placerar främst i aktier och räntefonder främst på räntemarknaden. Fonder som placerar både på ränte- och aktiemarknader kallas blandfonder. Då du placerar i vilken fond som helst köper du fondandelar.

Då du placerar i ett aktiebolag köper du aktier. En aktie är en ägarandel i ett enskilt bolag. Då du köper aktier sätter du ihop ditt paket själv för att sprida riskerna. Det kräver lite mer kunskap, engagemang och intresse från din sida än att placera i fonder.

  • Du kan också börja spara i både fonder och aktier och fördela dina tillgångar mellan dem efter ditt önskemål. Och om du vill prova på något annat, kan en placeringsförsökring vara ett bra alternativ för dig. 

Vilka placeringsobjekt kan vara bra då marknadsläget är osäkert?

Även i ett osäkert marknadsläge kan du enkelt diversifiera dina placeringar exempelvis genom att månadsspara i en fond. Ur vårt sortiment hittar du fonder som passar just din risktolerans och spartid. Ta del av fördelarna med månadssparade här.

När ska jag spara i fonder?

När du sparar i fonder sprider du risken för hur du placerar dina pengar. Eftersom en fond innehåller många olika aktier, investerar du inte bara i ett enskilt bolag, utan i flera. Som fondägare blir du indirekt delägare i alla de bolag vars aktier ingår i fonden.

När du sparar i en fond förvaltas den av ett fondbolag. De köper och säljer aktier baserat på deras löpande analyser kring hur de tror att aktien kommer att prestera på börsen.

De sprider alltså riskerna åt dig, så att du inte är lika beroende av hur ett enskilt bolag presterar. För det betalar du en förvaltningsavgift som varierar från fond till fond.

Ett sparande i fonder passar dig som vill

  • sprida dina risker på ett enkelt sätt, men ändå ha chans till bra avkastning
  • låta en fondförvaltare sköta placeringarna
  • få tid över till annat än ditt sparande

Läs mer om fördelarna med fondsparande och varför du ska spara i fonder.

När ska jag spara i aktier?

I ett fondsparande sprider förvaltaren dina pengar över flera olika värdepapper. Men sparar du i enskilda aktier behöver du själv veta vilka bolag du ska investera i. Detta medför att risken kan vara högre för dig som sparare och du kan behöver också lägga ner lite mer tid på att förvalta ditt sparande själv.

Fördelarna med ett aktiesparande är att du slipper förvaltningsavgifterna som finns i en fond. Du betalar istället en avgift varje gång du köper en aktie, som kallas courtage. Vi har ett av marknadens lägsta courtage.

Du kan även ha chans till högre avkastning när du investerar i aktier jämfört med fonder. Men då gäller det att hänga med i vad som händer på marknaden, så att du vet när du ska köpa och sälja.

Ett sparande i aktier passar dig som

  • har ett intresse för börsen och vill lägga lite tid på ditt sparande
  • är bekväm med att själv välja dina placeringar
  • vill ha chans till högre avkastning

Läs mer om placering i aktier och hur du kommer igång.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.