Vad är en börsintroduktio (IPO)?

En börsintroduktion eller IPO (från engelskans Initial Public Offering) är när ett företag första gången noterar sina aktier på en börs. Om du vill investera i en IPO ansöker du om ett visst antal aktier att teckna. Du hittar alla börsintroduktioner i Nordea Investor.

Hur fungerar en börsintroduktion (IPO)?

En börsintroduktion eller IPO (från engelskans Initial Public Offering) är när ett företag första gången noterar sina aktier på en börs. Bakgrunden till börsnotering av företaget kan vara av olika skäl och här är de vanligaste, att de behöver få in mer kapital, betala skulder, eller för att stärka sitt varumärke. Företaget anlitar då ofta en bank som arrangör för noteringen och de bestämmer då hur många aktier som ska erbjudas i noteringen och till vilket pris. Samtidigt skapas alla nödvändiga legala dokument såsom prospekt och redovisningshandlingar att presentera för potentiella investerare. Prospektet måste godkännas av behörig myndighet, vilket är beroende av bolagets hemvist, vilket i Finland är Finansinspektionen. 

Kom ihåg att du kanske inte får alla aktier du tecknat

Om du vill investera i en IPO ansöker du om ett visst antal aktier att teckna. Det finns ingen garanti att du blir tilldelad samtliga aktier du ansökt om. Beroende på hur många andra som söker kan företaget välja att fördela lika många aktier till alla som sökt. Företaget skulle också kunna bestämma att alla exempelvis får 70 % tilldelning av det antal man ansökt om. 

Vad är fördelen med att investera i en IPO?

Fördelen med att investera i en IPO är att du köper aktien direkt vid noteringen. Generellt sett är priset du betalar i själva börsintroduktionen lägre än det pris aktien senare noteras på. Man kan alltså säga att du får köpa aktien till ”rabatt”. Om aktiekursen sedan stiger med tiden är det således bättre att du köpte aktien för lägsta möjliga pris.

Vad finns det för risker med att investera i en IPO?

Om du investerar i en IPO bör du förstå vad du investerar i. Vad har företaget för framtidsutsikter? Vad är anledningen bakom noteringen? Det finns ingen garanti att ett nyligen börsintroducerat företag gör vinst på kort sikt. Priset kan också falla efter noteringen.