Vad är börsintroduktion alltså IPO?

IPO är förkortning för engelskans Initial Public Offering.

Vid en börsintroduktion lägger ett företag för första gången ut sina aktier för offentlig handel på en börs. Det kan finnas många orsaker till börsintroduktionen, såsom behov att lyfta kapital, betala skulder eller förbättra företagets image. 

Företaget som introduceras beslutar tillsammans med den investeringsbank som arrangerar börsintroduktionen antalet aktier det vill erbjuda till offentlig handel. Efter det föreslår investeringsbanken ett lämpligt pris för aktierna. Investeringsbanken gör också upp om alla dokument som enligt lagen behövs för börsintroduktionen såsom börsprospekt. Börsprospektet ska godkännas av tillsynsmyndigheten som bestäms enligt företagets hemort. Vanligtvis är det den lokala Finansinspektionen.

Kom ihåg att du inte nödvändigtvis får alla aktier du tecknat

Vid börsintroduktioner meddelar man sitt intresse för att teckna ett visst antal aktier. Även om du tecknar ett visst antal aktier kan det ändå hända att du inte får dem alla. Vilket antal aktier du får beror på efterfrågan vid börsintroduktionen och antalet aktier som företaget erbjudit. Om efterfrågan är större än utbudet kan det hända att du endast får en viss procentandel av antalet aktier du tecknat.

Delta i börsintroduktioner via Nordea Investor

Under börsintroduktioner kan du teckna aktier på ditt värdeandelskonto eller aktiesparkonto via Nordea Investor. Läs noggrant igenom materialet om emissionen innan du fattar beslut om att teckna aktier.

Om du är intresserad av SPAC-notering kan du läsa mer här.

Vad är fördelen med att investera i en IPO?

Fördelen med att investera i en IPO är att du köper aktien direkt vid noteringen. Generellt sett är priset du betalar i själva börsintroduktionen lägre än det pris aktien senare noteras på. Man kan alltså säga att du får köpa aktien till ”rabatt”. Om aktiekursen sedan stiger med tiden är det således bättre att du köpte aktien för lägsta möjliga pris.

Vad finns det för risker med att investera i en IPO?

Om du investerar i en IPO bör du förstå vad du investerar i. Vad har företaget för framtidsutsikter? Vad är anledningen bakom noteringen? Det finns ingen garanti att ett nyligen börsintroducerat företag gör vinst på kort sikt. Priset kan också falla efter noteringen.