Vad är ett värdeandelskonto?

När du placerar i aktier eller andra värdepapper registreras de i ditt innehav som värdeandelar vilka är elektroniska motsvarigheter till traditionella tryckta värdepapper. För att kunna förvara och handla med dessa elektroniska värdeandelar i nätbankens handelstjänst måste du öppna ett värdeandelskonto.

När värdeandelskontot har öppnats är värdepappersförvaringen i skick och på kontot hittar du all väsentlig information om dina värdeandelar, t.ex. antalet och de enskilda värdeandelarnas typ. När du har öppnat ett värdeandelskonto kan du börja handla i nätbankens handelstjänst.

Skillnaden mellan värdeandelskonto och aktiesparkonto

Du kan ha både värdeandelskonton och ett aktiesparkonto eftersom de har olika egenskaper.

Värdeandelskontots egenskaper

 • Du kan använda värdeandelskontot för att handla med utländska och inhemska aktier, ETF:er, fonder, börsnoterade produkter och onoterade aktier.
 • Värdeandelskontot har inga begränsningar beträffande penningmedel som överförs till kontot.
 • Vinster och utdelningar på värdeandelskontot beskattas årligen.
 • Du kan ha flera värdeandelskonton.

Aktiesparkontots egenskaper

 • Aktiesparkontot kan du endast använda för att handla med inhemska och utländska aktier.
 • Den största fördelen med aktiesparkontot är att du  via det kan handla utan omedelbara skattekonsekvenser. 
 • Du kan sätta in högst 100 000 euro per gång eller i rater på aktiesparkontot.
 • Du kan överföra pengar men inte aktier till aktiesparkontot.
 • Du kan bara ha ett aktiesparkonto.
 • Aktiespardagen är infaller en gång i månaden.

Om prissättningen av tjänsterna för värdeandelskontot och förvaringen av värdepapper

Förvaringen av värdepapper är avgiftsfri under följande kvartal om kunden under kvartalet handlar med värdepapper i den grad att det medför upplupna avgifter. De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Förvaringen är avgiftsfri för både finska och utländska slag. Dessutom är förvaringen avgiftsfri i det fall att värdeandelskontot är tomt. Om kunden inte alls handlar under ett kvartal debiteras förvaringsavgiften enligt prislistan.

Priser - Värdeandelskonton och förvarsavgifter

Priser och förvaringsavgifter för värdeandelskonton

 • Du hittar priser för handel på värdeandelskonton i prislistan för handel.
 • Förvaringen av värdepapper på ett värdeandelskonto kostar ingenting under följande kvartal om du under innevarande kvartal handlar med värdepapper i den grad att det medför upplupna avgifter*. Förvaringen är också avgiftsfri om värdeandelskontot är tomt.
 • Om du inte handlar alls under ett kvartal debiteras förvaringskontot för värdeandelskontot med en avgift enligt gällande prislista.

*De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Det räcker med att du gör minst en affär med förmedlingsavgift.

Förvaringsavgifter för värdeandelskonton
AvgifterTilläggsinformation
Förvaringsavgifter
 • Förvaringsavgift 2,45 €/mån. Förvaringen är avgiftsfri om du har gjort minst en affär med förmedlingsavgift under föregående kvartal. 
 • Om minst en affär har genomförts eller värdeandelskontot är tomt debiteras inga förvaringsavgifter för faktureringsperioden.
 • Avgiften debiteras månatligen, men den beräknas kvartalsvis.
Debiteringsdag
 • Året delas in i fyra perioder, dvs. kvartal.
 • Förvaringsavgift debiteras för innevarande kvartal om du inte har handlat med värdepapper under föregående kvartal.
Förvaringsavgifter debiteras separat för varje kund

Om du till exempel har två värdeandelskonton och ett aktiesparkonto räcker det att du gör en affär på något av de här tre kontona för att få avgiftsfri förvaring under följande kvartal. Om du gör minst en affär med förmedlingsavgift nollställs förvaringsavgifterna för alla tre konton.

Obs. Om du har dispositionsrätt till en annan persons värdeandelskonto (t.ex. ditt barns) måste en affär genomföras också på detta konto för att förvaringsavgift inte ska debiteras för följande kvartal. 

Exempel
 • Avgiften debiteras för juli, augusti och september om du inte har handlat med värdepapper på värdeandelskontot i april, maj och juni. Debiteringen för juli görs i augusti, för augusti i september och för september i oktober.
 • Om du har handlat med värdepapper i april, maj eller juni debiteras ingen avgift för juli, augusti och september.
 • Det räcker med att du gör minst en affär med förmedlingsavgift.

Avgifter och provisioner som andra instanser tar ut

Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner som Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.

För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift även förvaltningsavgift. Förvaltningsavgifterna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar att du följer ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer.

Nordea Investor

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst.

Läs mer Öppnas i nytt fönster