Värdeandelskonto och värdepappersförvar

Placeraren ska öppna ett elektroniskt värdeandelskonto för förvaring av aktier och andra värdepapper. Det är enkelt att öppna ett värdeandelskonto, och när du har gjort det kan du börja handla i nätbankens handelstjänst.

Vad är ett värdeandelskonto?

När du placerar i aktier eller andra värdepapper registreras de i ditt innehav som värdeandelar vilka är elektroniska motsvarigheter till traditionella tryckta värdepapper. För att kunna förvara och handla med dessa elektroniska värdeandelar i nätbankens handelstjänst måste du öppna ett värdeandelskonto.

I Finland sker handeln med värdepapper via värdepappersmäklare som också förvaltar värdeandelskontona. Nordea är en av flera värdepappersmäklare i Finland och det är enkelt för våra kunder att öppna ett värdeandelskonto i nätbanken.

När värdeandelskontot har öppnats är värdepappersförvaringen i skick och på kontot hittar du all väsentlig information om dina värdeandelar, t.ex. antalet och de enskilda värdeandelarnas typ. När du har öppnat ett värdeandelskonto kan du också börja handla i nätbankens handelstjänst.

Kom ihåg att värdeandelskontot inte lämpar sig för att förvara pengar eller betala räkningar. För att kunna använda dessa tjänster måste du ha ett vanligt bankkonto.

Alla dina värdeandelar bokförs i värdeandelsregistret som i Finland upprätthålls av värdepapperscentralen Euroclear Finland Ab.

Skillnaden mellan värdeandelskonto och aktiesparkonto

Du kan ha både värdeandelskonton och ett aktiesparkonto eftersom de har olika egenskaper.

Värdeandelskonto

 • Du kan använda värdeandelskontot för att handla med utländska och inhemska aktier, ETF:er, fonder, börsnoterade produkter och onoterade aktier.
 • Värdeandelskontot har inga begränsningar beträffande penningmedel som överförs till kontot.
 • Vinster och utdelningar på värdeandelskontot beskattas årligen.
 • Du kan ha flera värdeandelskonton.

Aktiesparkonto

 • Aktiesparkontot kan du endast använda för att handla med inhemska och utländska aktier.
 • Den största fördelen med aktiesparkontot är att du  via det kan handla utan omedelbara skattekonsekvenser. 
 • Du kan sätta in högst 50 000 euro per gång eller i rater på aktiesparkontot.
 • Du kan överföra pengar men inte aktier till aktiesparkontot.
 • Du kan bara ha ett aktiesparkonto.
 • Aktiespardagen är infaller en gång i månaden.

Om prissättningen av tjänsterna för värdeandelskontot och förvaringen av värdepapper

Förvaringen av värdepapper är avgiftsfri under följande kvartal om kunden under kvartalet handlar med värdepapper i den grad att det medför upplupna avgifter. De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Förvaringen är avgiftsfri för både finska och utländska slag. Dessutom är förvaringen avgiftsfri i det fall att värdeandelskontot är tomt. Om kunden inte alls handlar under ett kvartal debiteras förvaringsavgiften enligt prislistan.

Priser - Värdeandelskonton och förvarsavgifter

Priser för värdeandelskonton och förvarsavgifter

 • Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.
 • För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift förvaltningskostnad. Förvaltningskostnaderna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar uppföljning av ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer.
 • Förvaringen blir avgiftsfri för följande kvartal om kunden gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal. De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Förvaringen är avgiftsfri för både finska och utländska slag. Dessutom är förvaringen avgiftsfri i det fall att värdeandelskontot är tomt. 
 • Om du inte alls handlar under ett kvartal, debiteras förvaringsavgiften enligt prislistan för handelskostnader. Bekanta dig med hela prislistan här.

Priser för värdeandelskonton och förvarsavgifter

 • Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.
 • För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift förvaltningskostnad. Förvaltningskostnaderna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar uppföljning av ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer.
 • Förvaringen blir avgiftsfri för följande kvartal om kunden gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal. De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Förvaringen är avgiftsfri för både finska och utländska slag. Dessutom är förvaringen avgiftsfri i det fall att värdeandelskontot är tomt. 
 • Om du inte alls handlar under ett kvartal, debiteras förvaringsavgiften enligt prislistan för handelskostnader. Bekanta dig med hela prislistan här.

Nordea Investor

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst.

Läs mer Öppnas i nytt fönster