Värdeandelskonto och värdepappersförvar

Placeraren ska öppna ett elektroniskt värdeandelskonto för förvaring av aktier och andra värdepapper. Då du öppnar handelstjänster på nätet, öppnar vi också ett värdeandelskonto åt dig på samma gång.

Vad är ett värdeandelskonto?

När du placerar i aktier eller andra värdepapper registreras de i ditt innehav som värdeandelar vilka är elektroniska motsvarigheter till traditionella tryckta värdepapper. För att kunna förvara och handla med dessa elektroniska värdeandelar i nätbankens handelstjänst måste du öppna ett värdeandelskonto.

När värdeandelskontot har öppnats är värdepappersförvaringen i skick och på kontot hittar du all väsentlig information om dina värdeandelar, t.ex. antalet och de enskilda värdeandelarnas typ. När du har öppnat ett värdeandelskonto kan du börja handla i nätbankens handelstjänst.

Skillnaden mellan värdeandelskonto och aktiesparkonto

Du kan ha både värdeandelskonton och ett aktiesparkonto eftersom de har olika egenskaper.

Värdeandelskontots egenskaper

 • Du kan använda värdeandelskontot för att handla med utländska och inhemska aktier, ETF:er, fonder, börsnoterade produkter och onoterade aktier.
 • Värdeandelskontot har inga begränsningar beträffande penningmedel som överförs till kontot.
 • Vinster och utdelningar på värdeandelskontot beskattas årligen.
 • Du kan ha flera värdeandelskonton.

Aktiesparkontots egenskaper

 • Aktiesparkontot kan du endast använda för att handla med inhemska och utländska aktier.
 • Den största fördelen med aktiesparkontot är att du  via det kan handla utan omedelbara skattekonsekvenser. 
 • Du kan sätta in högst 50 000 euro per gång eller i rater på aktiesparkontot.
 • Du kan överföra pengar men inte aktier till aktiesparkontot.
 • Du kan bara ha ett aktiesparkonto.
 • Aktiespardagen är infaller en gång i månaden.

Om prissättningen av tjänsterna för värdeandelskontot och förvaringen av värdepapper

Förvaringen av värdepapper är avgiftsfri under följande kvartal om kunden under kvartalet handlar med värdepapper i den grad att det medför upplupna avgifter. De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Förvaringen är avgiftsfri för både finska och utländska slag. Dessutom är förvaringen avgiftsfri i det fall att värdeandelskontot är tomt. Om kunden inte alls handlar under ett kvartal debiteras förvaringsavgiften enligt prislistan.

Priser - Värdeandelskonton och förvarsavgifter

Priser för värdeandelskonton och förvarsavgifter

 • Kostnader för handel hittar du i prislistan för handelskostnader.
 • Förvaringen blir avgiftsfri för följande kvartal om kunden gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal. De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Dessutom är förvaringen avgiftsfri i det fall att värdeandelskontot är tomt. 
 • Om du inte alls handlar under ett kvartal, debiteras förvaringsavgiften enligt prislistan för handelskostnader. 
Förvaringsvgifter för värdeandelskonton 
AvgifterTilläggsuppgifter
Förvaringsavgifter
 • Förvaringsavfift 2,45 € / mån. Förvaringen blir avgiftsfri för följande kvartal om kunden gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal. 
 • Förvaringsavgift debiteras inte ifall du utfört minst en värdepappersaffär med förmedlingsavgift under ett kvartal, eller ifal värdeandelskontot är tomt.
 • Avgiften debiteras månatligen, men räknas kvartalvis.
Debiteringsdag
 • Förvaringsafgiften debiteras under denna kvartal, ifall du inte gjort värdepappersaffärer under föregående kvartal.
Förvaringsavgifter debiteras kundvis

Ifall du har både ett eller flera värdeandelskonton och/eller ett aktirsparkonto, räcker det att du utfört en värdepappersaffär för ett av dina konton för att förvaringsavgiften inte skall debiteras.

Obs. Ifall du har andändningsrätt till en annan persons värdeandelskonto (t.ex. ditt barns), bör en affär också utföras för detta konto för att ingen förvsrsavgift skall debiteras.

Övriga avgifter

Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.

För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift förvaltningskostnad. Förvaltningskostnaderna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar uppföljning av ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer.

Priser för värdeandelskonton och förvarsavgifter

 • Kostnader för handel hittar du i prislistan för handelskostnader.
 • Förvaringen blir avgiftsfri för följande kvartal om kunden gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal. De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Dessutom är förvaringen avgiftsfri i det fall att värdeandelskontot är tomt. 
 • Om du inte alls handlar under ett kvartal, debiteras förvaringsavgiften enligt prislistan för handelskostnader. 
Förvaringsvgifter för värdeandelskonton 
AvgifterTilläggsuppgifter
Förvaringsavgifter
 • Förvaringsavfift 2,45 € / mån. Förvaringen blir avgiftsfri för följande kvartal om kunden gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal. 
 • Förvaringsavgift debiteras inte ifall du utfört minst en värdepappersaffär med förmedlingsavgift under ett kvartal, eller ifal värdeandelskontot är tomt.
 • Avgiften debiteras månatligen, men räknas kvartalvis.
Debiteringsdag
 • Förvaringsafgiften debiteras under denna kvartal, ifall du inte gjort värdepappersaffärer under föregående kvartal.
Förvaringsavgifter debiteras kundvis

Ifall du har både ett eller flera värdeandelskonton och/eller ett aktirsparkonto, räcker det att du utfört en värdepappersaffär för ett av dina konton för att förvaringsavgiften inte skall debiteras.

Obs. Ifall du har andändningsrätt till en annan persons värdeandelskonto (t.ex. ditt barns), bör en affär också utföras för detta konto för att ingen förvsrsavgift skall debiteras.

Övriga avgifter

Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.

För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift förvaltningskostnad. Förvaltningskostnaderna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar uppföljning av ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer.

Nordea Investor

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst.

Läs mer Öppnas i nytt fönster