Tips inför bostadsköp

Bostadsaktie:

 • Det är klokt att bekanta sig noga med objektet till salu. I marknadsföringsbroschyren hittar du det viktigaste om bostaden, och därtill är det bra att be fastighetsmäklaren eller säljaren om disponentintyg, bostadens planlösning, bolagets bokslut och bolagsordningen.
 • I bostadsdokumenten ska du kontrollera de genomförda och kommande renoveringarna, bostadens bolagsskuld, yta, vederlag och eventuellt finansieringsvederlag.
 • Ring disponenten för att fråga om kommande renoveringar och långsiktiga renoveringsplaner. Det är viktigt att veta om husbolaget redan låtit utföra stora renoveringar såsom fasadrenovering och stambyte eller om de är på kommande. Ett välskött husbolag är ett klokt val.
 • Ta också reda på husbolagets ekonomiska situation, skulder, hyresintäkter osv. Konsultera ett proffs.
 • Ta reda på om försäljningspriset är det skuldfria priset.
 • Ta reda på om husbolaget ligger på en hyrestomt och när hyreskontraktet löper ut. Den eventuella hyran för tomten kan stiga och påverka vederlaget.
 • Räkna ihop alla boendekostander: vederlag, vattenavgifter, bastuavgifter osv. Lägg till kostnaderna för lånet såklart.
 • Fråga bostadens ägare eller mäklare om sådant som är viktigt för dig: när blir bostaden ledig, hörs trafikbruset in, finns det kabel i huset, är väggarna bärande eller kan de monteras ner osv.
 • Ta med dig ett proffs som kan hjälpa dig med att kontrollera bostadens skick och husbolagets gemensamma utrymmen: källare, bastu och tvättutrymmen.
 • Fråga grannar vad de tycker om husbolaget, invånarna och bostadsområdet.
 • Be om att få allt det som kommits överens om i skriftlig form.

Fastighet:

 • Det är klokt att bekanta sig noga med objektet till salu. I marknadsföringsbroschyren finner du det viktigaste om bostaden
 • ta reda på om objektet är en fastighet, ett outbrutet område av fastighet eller byggnad på arrendemark
 • be om att få se ett nyligen utskrivet lagfartsbevis, gravationsbevis samt utdrag ur fastighetsregistret
 • kontrollera stadsplanen för området och planerna att bygga på närliggande områden (stadens mätningsavdelning)
 • bekanta dig noga med byggnaderna, anlita expert vid behov, har fastighetens skick kontrollerats?
 • kontrollera fastighetens rättigheter och servitut, har fastigheten till exempel rätt till vattenområde eller belastas fastigheten av en väg till grannfastigheten?
 • ta reda på tomtgränserna
 • försäkra dig om hur vatten och avlopp fungerar
 • ta reda på vilka grundrenoveringar som har gjorts och boendekostnaderna
 • Be om att få allt det som kommits överens om i skriftlig form.

Ta del av stegen i vår guide för köp av första bostad