Vägen till ditt nya hem

Vägen till ditt nya hem fungerar som en minneslista när man köper ett hem. Dessa fem steg ger dig en fullständig bild av de olika stegen i att köpa ett hem.

Steg 1  - Skaffa ett lånelöfte

Tillsammans går vi igenom din ansökan, varefter du får ett  lånelöfte. lånelöfte av oss. Det gäller i sex månader. Samtidigt går vi tillsammans igenom hurdant skydd din ekonomi behöver, om något överraskande händer. Om vi bad dig bifoga dokument till din ansökan, vänligen skicka dem så snart som möjligt.

Steg 2  - Att hitta ett lämpligt hem

Då du hittar en lämplig bostad försäkra dig om att banken accepterar den som säkerhet. Skicka oss uppgifterna om bostaden för granskning innan du lämnar ett bindande anbud. Du kan lämna ett villkorligt anbud där villkoret är att banken ska acceptera säkerheten. Beakta även eventuellt renoveringsbehow och bolagslån. Kontakta oss när säljaren har godkänt ditt anbud.

Steg 3  - Dags att komma överens om tidtabellen och detaljerna för bostadslånet

Det är dags att komma överens om storleken på det månatliga avbetalningsbeloppet för bostadslånet, tryggandet av din ekonomi och detaljerna för en eventuell tilläggssäkerhet. Vi bokar in en tid för köpslutet om cirka en vecka, om du inte har andra önskemål. Därefter kan du informera även fastighetsmäklaren om tidtabellen.

Vi förbereder dokumenten 

Då vi har avtalat om detaljerna för bostadslånet, ser vi till att alla bankens dokument som ska undertecknas är färdiga för köpslutet. Vi skickar dig alla dokument till nätbanken så att du redan i förväg kan ta del av dem.

Steg 4  - Köpslut

Vid köpslutet ska du tillsammans med säljaren underteckna ett köpebrev. Senast nu ska ni omma överens om det exakta datumet för när bostaden ska bli ledig. Vi överför köpesumman till säljaren och sköter om betalningen av den eventuella överlåtelseskatten, mäklararvodet och de övriga avgifterna. Se till att du har en giltig hemförsäkring redan från och med den dag då köpet ingås.

Steg 5  - Flytt från den gamla bostaden till den nya

Vi hoppas att vägen till ditt nya hem har varit trevlig. Grattis till det nya hemmet!

Vi vill vara din partner också framöver

Det händer ett och annat i livet. Kontakta oss när som helst, låt oss fortsätta på den gemensamma vägen.

Lånelöfte

Förhandla med banken om ett lånelöfte så att du kan förverkliga dina bostadsdrömmar. Det är lättare att söka ett nytt hem om du redan har ett lånelöfte.

Läs mer om lånelöfte

Bostadslån

Hos Nordea får du ett förmånligt bostadslån som är som skapat för dig.

Läs mer om bostadslån

Tryggare boende med ränteskydd

Det lönar sig att tänka på att trygga återbetalningen av lånet redan då du lämnar in ansökan om lån. Tryggare boende.

Läs mer om ränteskydd