Ägar- eller hyresbostad?

Det egna hemmet är en av de viktigaste sakerna i livet och framför allt din livssituation påverkar valet av bostad: Är du student eller redan ute i arbetslivet? Vill du bo ensam eller tillsammans? Och, förstås, hurdan är din ekonomi? Både att bo på hyra och att köpa sig en egen bostad har sina fördelar.

Ta reda på hurdan bostad har du råd med

Innan du börjar leta efter en lämplig bostad ska du ta reda på hurdant lån du kan få. Lånets storlek beror på dina inkomster, besparingar och priset på bostaden. Bostadspriserna varierar mycket på olika håll i Finland. Du kan genast använda vår lånekalkylator för att ta reda på hur mycket ett bostadslån påverkar dina månatliga utgifter.

Hur mycket amorterar jag per månad?

Beräkna med lånekalkylatorn

Eget hem med BSP

För att få lån för köp av din första bostad måste du ha egna besparingar. Du måste exempelvis spara 10 % av bostadens pris för att få BSP-lån. Du gör alltså klokt i att börja spara i god tid för att kunna skaffa dig en egen bostad genast då livssituationen tillåter det. Ett bra sätt att börja spara är att öppna ett BSP-konto. Det är avsett för 15–44-åriga personer som ska köpa sin första bostad och kontot omfattar många värdefulla förmåner. Du får bra ränta på dina besparingar samt statsborgen!
Läs mer om fördelarna med BSP

Eget hem utan BSP

Du kan förstås också få lån för din första bostad utan ett BSP-konto – men då måste du ha betalningsförmåga, regelbundna inkomster och egna besparingar som utgör minst 5 % av bostadens värde. Av bostadens köpesumma kan högst 75 % användas som säkerhet för ditt lån, men för resten av lånet behöver du ofta fler realsäkerheter, till exempel dina föräldrars bostad. Om du inte kan få fler tilläggssäkerheter kan du också köpa borgen.
Läs mer om Nordeas EgenGaranti

Gemensam bostad

Bostäderna är dyra särskilt i huvudstadsregionen och därför är det klokt att dela på kostnaderna. Du kan skaffa en gemensam bostad tillsammans med din sambo eller till exempel med dina föräldrar. Lånet kan ni ta tillsammans eller separat.

Om ni tar ett gemensamt lån finns det skäl att göra upp en detaljerad betalningsplan och till exempel öppna ett gemensamt konto dit båda kontoinnehavarna månatligen lägger in pengar för lånet. På det här viset kan den andra alltid kontrollera att lånet har blivit skött enligt överenskommelse. Det enklaste sättet att undvika gräl är att båda tar ett eget bostadslån. På så sätt ansvarar båda endast för återbetalning av det egna lånet. Observera att du kan få BSP-lån om du äger minst 50 % av bostaden.

Det finns många sparmetoder

Du gör klokt i att börja bostadsspara i god tid vare sig du gör det på ett BSP-konto eller med hjälp av andra sparformer. Innan du ingår ett bostadssparavtal eller börjar spara på ett annat sätt, läs mer om bostadssparande här.

Frågor kring köpet av första bostad

Hos Nordea Kundtjänst får du information och råd i dina bankrelaterade ärenden. Smidigast identifierar du dig genom att ringa från Mobilbanken. Detta kan du göra genom att öppna applikationen för Mobilbanken, sedan välja fliken "Kontakta oss" och klicka på "Telefon"-knappen.

Nordea Kundtjänst

Fråga oss, vi berättar gärna mer!

Öppna chatten

Chat

Ta del av stegen i vår guide för köp av första bostad