Redo för flytt? Här är en checklista

 • Fundera på om du klarar av flytten med hjälp av vänner och släktingar eller om du borde anlita en flyttfirma.
 • Kontrollera i ditt kollektivavtal om du har rätt till flyttledighet med lön.
 • Börja med att gå igenom dina saker. Du kan sälja kläder, kärl och möbler som du inte längre behöver på loppis, skänka dem vidare eller återvinna dem. På så sätt kan du minska flyttlasset.
 • Fundera samtidigt på om du behöver skaffa nya hushållsapparater eller möbler. Kom ihåg att leveranstiderna ibland är långa, upp till flera veckor.

Försäkra ditt hem och dig själv redan innan du flyttar

 • Oberoende om du ska flytta till en hyres- eller ägarbostad gör du klokt i att skaffa tilläggsskydd för flytten och vardagen i form av en hemförsäkring. Inbrott, brandskador eller en tv som gått sönder under flytten är aldrig trevliga överraskningar. 
 • Särskilt den som har familj gör klokt i att också teckna en livförsäkring som tilläggsskydd för familjen. Vardagen kan stanna upp om du t.ex. plötsligt blir allvarligt sjuk eller arbetslös. Med personförsäkringen kan du trygga vardagen. Läs mer om personförsäkringen Nordea MyLife.

Ta hand om avtal och anmälningar

 • Gör i god tid en uppsägnings- eller överlåtelseanmälan när du flyttar från en hyres- eller bostadsrättsbostad.
 • Om du får bostadsbidrag ska du meddela FPA att du flyttarÖppnas i nytt fönster, eftersom ändringarna kan inverka på bostadsbidragets storlek.
 • Sörj för avtal om olja eller fjärrvärme om ditt nya hem är ett egnahemshus eller du flyttar bort från ett egnahemshus.
 • I egnahemshus måste du också själv sköta avtal om avfallshantering och vatten. 
 • Kontakta bostadsbolagets disponent om du bor i flervånings- eller radhus och behöver hjälp med att läsa av bostadens vattenmätare.
 • Jämför elavtal och ingå avtal i god tid då du vet/i god tid före flyttdagen. På så sätt säkerställer du att du har el när du bär in dina saker. Kom också ihåg att säga upp ditt gamla elavtal.
 • Skaffa internetabonnemang eller se till att det följer med till det nya hemmet. Om det inte finns internet i bostaden kan du själv välja vilken operatör du vill ingå internetavtal med.
 • Kom ihåg att anmäla dina barn till ett nytt daghem eller en ny skola.
 • Det lönar sig att säga upp eller flytta gymmedlemskap och andra medlemskap.

Gör flyttanmälan

 • Flyttanmälan är en officiell anmälan. Du kan lämna den tidigast en månad före flyttdagen, men den måste vara hos magistraten senast en vecka efter att du flyttat. 
  Gör anmälan enkelt på adressen flyttanmalan.fiÖppnas i nytt fönster
 • Meddela också jobbet, studieplatsen och hobbyföreningar din nya adress. Många banker, försäkringsbolag, tidningar och operatörer får uppgiften via flyttanmalan.fi. På Befolkningsregistercentralens sidor ser du vem som automatiskt får uppgifterna från befolkningsdatasystemet.
 • Flytta vid behov tidningar och fakturor till din nya adress.
 • Skicka släkt och vänner din nya adress.
 • När du flyttar till ett bostadsbolag, meddela disponenten och vid behov serviceföretaget om din flytt för att få ditt namn på dörren och tavlan i trappuppgången. Samtidigt kan du anmäla dig till eventuella bastuturer och ansöka om bilplats. Skriv ner serviceföretagets kontaktuppgifter från anslagstavlan så har du dem om du till exempel glömmer nycklarna eller behöver hjälp med att lufta element.
 • Skaffa vid behov boendeparkeringstillstånd.

Städa och inspektera både den gamla och nya bostaden

 • Kontrollera att det finns tillräckligt av fungerande brandvarnare i bostaden då du flyttar in. Om det inte finns någon brandvarnare i bostaden ska du skaffa en innan du flyttar in.
 • Då du flyttar in i ett nytt hem bör du inspektera och städa bostaden. Om du har något att anmärka på, kontakta bostadsbolagets disponent och säljaren. Gör anmälan skriftligt, t.ex. per e-post, så fort som möjligt för att skadan ska undersökas och ansvaren redas ut. 
 • Kom ihåg att städa och inspektera också din gamla bostad så att inga saker blir kvar i skåpen eller källaren. Lämna garantibevis och bruksanvisningar för vitvaror till bostadens kommande boende.