Tillgänglighetsutlåtande för Rahataitotesti (ekonomikunskapstest)

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Rahataitotesti som används i Finland. Utlåtandet har publicerats 17 december 2020 och uppdaterats den 25 oktober 2022. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nordeas tjänst Rahataitotesti som används i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte kraven till följande delar:

Möjligt att uppfatta

1.1.1 Innehåll som inte är text (A), erbjud textmotsvarigheter till icke-textuellt innehåll

  • Responsen på huruvida användaren har valt rätt, neutralt eller fel svar på respektive fråga anges bara med färg. Inget meddelande i form av text visas då man använder tangentbord eller mus.
  • Responsen på huruvida användaren har valt rätt, neutralt eller fel svar på respektive fråga anges bara med färg. Inget meddelande i form av ljud ges då man använder skärmläsare.

1.4.1 Användning av färger (A), färg används inte som den enda metoden för att förmedla information

  • Responsen på huruvida användaren har valt rätt, neutralt eller fel svar på respektive fråga anges bara med färg.

1.4.3 Kontrast (minimum)

  • Användaren ska välja svaret med tangentbordet genom att använda en svart ring som ligger alldeles intill en mörkblå knapp. Därför är färgkontrasten inte tillräcklig.
  • Användaren väljer knappen Lähdetään liikeelle (kom igång) med tangentbordet genom att använda en svart ring som ligger alldeles intill en mörkblå knapp. Därför är färgkontrasten inte tillräcklig.

Hanterbart 

2.1.1 Tangentbord (A), åtkomligt endast med tangentbord

  • Det går inte att rikta fokus till knappen Näytä enemmän (visa mer) med tabulatorknappen.

2.2.2 Paus, stopp, dölj (A), rörlig, blinkande, rullande

  • Responsen på huruvida användaren har valt rätt, neutralt eller fel svar på respektive fråga visas i mindre än fem sekunder och försvinner automatiskt oberoende av om användaren hann förstå den eller inte.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster