Coronavirus – inverkan på banktjänster och placeringsmarknader

På denna sida hittar du anvisningar om hur du sköter bankärenden under exceptionella omständigheter. Läs bl.a. om hur du ansöker om amorteringsfrihet från ditt bostadslån samt sköter dina ärenden i självbetjäningskanalerna och på kontoren. Här kan du också följa med läget på placeringsmarknaden.

Aktuellt

Undvik besök på kontoren som erbjuder kontanttjänster 1–9.4.2020

Ingången av månaden är ofta brådskande på de kontor som erbjuder kontanttjänster. Då utbetalas många pensioner och FPA:s stöd. För att undvika rusning hoppas vi att så många kunder som möjligt använder självbetjäningskanaler och andra metoder för att ta ut kontanter i stället för att besöka kontoret.

Hjälp din närstående att sköta ärenden utan att besöka kontoret

Om någon av dina närstående hör till en riskgrupp, hjälp hen att sköta sina bankärenden så att hen inte behöver besöka kontoret. 

  • Behovet att använda kontanter är mycket litet i nuläget och man borde undvika kontantbetalningar i synnerhet under de rådande omständigheterna. Se till att din närstående har ett betalkort. 
  • Om personen i fråga inte använder kort kan hen beställa kontanter via posten
  • Det är enkelt att betala fakturor med hjälp av direktbetalning. Du kan också använda betalningstjänsten. 
  • Ring Nordea Kundtjänst för att reda ut andra möjligheter att sköta dina ärenden.

Läs mer om hur du kan sköta sedvanliga bankärenden lätt och säkertÖppnas i nytt fönster

Ändringar i tjänster på kontoren i Nyland och kontoren som erbjuder kontanttjänster i hela Finland

Från och med måndagen den 30 mars 2020 betjänar Nordeas kontor i Nyland privatkunder endast med tidsbeställning. Vi rekommenderar att du besöker kontoret endast om ditt ärende är akut. Kunder som hör till en riskgrupp eller behöver särskilt stöd kan fortfarande sköta sina ärenden på kontoren genom att boka tid via kundtjänsten. 

Kassatjänsterna betjänar fortfarande överallt i Finland, dock i fortsättningen på så sätt att högst 10 personer i taget får komma in på kontoret. Kontoren med kassatjänster i Nyland betjänar i andra ärenden än de som har med kontanter att göra bara med tidsbeställning. 

Med dessa åtgärder skyddar vi våra kunder och anställda mot coronaviruset och följer Finlands regerings anvisningar om att undvika alla extra närkontakter.

Vår telefontjänst betjänar dig vardagar kl. 8–18

Nordeas kundtjänst betjänar dig per telefon på finska från måndag 30.3 vardagar kl. 8–20 och under veckoslut kl. 9–17. På svenska betjänar kundtjänsten vardagar kl. 8–18 såsom hittills. Vi blir nu kontaktade mer än normalt i synnerhet under dagtid. Vi vill betjäna våra kunder också då efterfrågan på betjäning per telefon, chatt och kundmeddelanden är som störst och ytterligare förbättra vår servicenivå. Med dessa ändringar kan vi betjäna våra kunder bättre under rusningstid. 

Banktjänster på nätet och mobila betalningar

Sköt dina dagliga bankärenden i nät- och mobilbanken.
Läs mer om självbetjäningskanalerna

Behöver du hjälp med att använda bankkoder? Läs anvisningarna:

Se även hur du kan använda mobila och kontaktlösa betalningar för att betala på ett hygieniskt sätt.

Flexibilitet till bostadslån

Vi erbjuder dig flexibilitet för att återbetala bostadslånet. Flexibilitet får du enklast genom att utnyttja FlexAmortering som ger dig amorteringsfrihet. FlexAmortering ingår automatiskt i våra nya bostadslån. 

Läs närmare anvisningar om hur du exempelvis kan kolla om du redan har FlexAmortering. Läs mer om amorteringsfrihet.

Spartjänster, placeringar och marknader

Marknaden har fluktuerat exceptionellt kraftigt på grund av nervositeten som spridningen av coronaviruset har orsakat. Då börskurserna sjunker är det viktigt att ha is i magen.

Läs våra nyaste marknadskommentarer

Flexibilitet i kort- och konsumentkrediter

Genom att utnyttja möjligheterna med Nordeas kreditkort eller Flexkredit kan du få mer flexibilitet i din ekonomi.

 Läs mer

Kortförsäkringar och reklamationer

Med avbeställningsskydd i ditt kreditkort kan du avbeställa en resa om du eller din nära anhörig blir sjuk före avresan. Läs mera om reseförsäkring.

Om coronaepidemin har orsakat förändringar i dina resplaner, läs denna avvisning innan du gör en reklamation.

Tjänster på kontor

Kontanttjänster överbelastas ofta i början av månaden då pensioner och FPA:s stöd utbetalas. Undvik besök på kontoren som erbjuder kontanttjänster 1–9.4.2020.

I stället för tjänster på kontoren betjänar vi våra kunder i första hand per telefon och via distanskanaler. Kontanttjänster fortsätter enligt normala öppettider för de kontor som erbjuder kassatjänster. För rådgivning måste du boka tid. 

På kontoren betjänar vi med tidsbokning kunder som hör till riskgrupper eller behöver särskilt stöd.

Läs mer om tjänster på kontoren och kontanttjänster