MyLife för bolånekunder

Söker du ett nytt hem? Ett flexibelt bostadslån tål livet och beaktar ekonomin även vid överraskningar. Skydda din egen och din familjs ekonomi med personförsäkringen MyLife.

Skydda din ekonomi och återbetalningen av lånet

Ett eget hem är en av de största och viktigaste anskaffningarna i livet. Under en lång lånetid kan du stöta på olika överraskningar i både familje- och arbetslivet. Personförsäkringen MyLife ger dig och dina närstående ekonomiskt skydd då livet överraskar.

Varför personförsäkringen MyLife?
 • Omfattande försäkringsskydd vid arbetslöshet, insjuknande, permanent arbetsoförmåga och dödsfall.
 • Försäkringsersättningen gör det lättare att återbetala lånet. 
 • Då det sker stora förändringar i livet ger ekonomisk trygghet kraft för återhämtning och du behöver inte avstå från ditt hem.
 • Du kan höja beloppet av försäkringsskydden med engångsersättning med upptill 25 % genom att motionera regelbundet med hjälp av tjänsten MyLife Go.
 • Du kan påverka genom att försäkra – delta i olika välgörenhetskampanjer och gör också andra gott. 

När du förhandlar om bostadslånet får du en rekommendation om lämpliga försäkringsskydd utifrån din livssituation. 

Hurdant försäkringsskydd passar dig?

 • Hurdan är min familje- och livssituation?
 • Hur inverkar mina inkomster och min förmögenhet på min familjs liv och ekonomiska situation? 
 • Hur ska jag klara av att amortera lånet och betala andra vardagliga utgifter om jag blir arbetslös?
 • Hur mycket skulle mina inkomster minska under en lång sjukledighet?
 • Hur har jag tryggat min egen ekonomi mot oförutsedda händelser?
Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga

Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga

Under arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet) sjunker inkomstnivån och det kan bli utmanande att betala de månatliga låneskötselkostnaderna. Personförsäkringen MyLife fungerar som låneskydd mot betalningsoförmåga.

Fördelar

 • Med låneskydd tryggar du återbetalningen av ditt lån då dina inkomster minskar.

 • Det här är särskilt viktigt då du ensam ansvarar för att återbetala ett lån eller om bara en av låntagarna har löneinkomster.

 • Försäkringsersättningen höjs med 10 % om du vid tidpunkten för försäkringsfallet har ett minderårigt barn.

Vad ersätter försäkringen? 

 • Om du blir arbetslös av ekonomiska eller produktionsrelaterade orsaker. 
 • Om du blir sjukledig på grund av sjukdom eller olycksfall.

Ersättningssumman kan vara 200–1 600 euro i månaden och du kan använda den för att betala de månatliga lånekostnaderna. Ersättningen beskattas som förvärvsinkomst.

Du kan teckna skyddet vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga i 18–63 års ålder. Försäkringen gäller fram till 65 års ålder.

Skydd vid allvarlig sjukdom
Skydd vid permanent arbetsoförmåga
Livförsäkring
MyLife Go - en unik egenskap i livförsäkringen

Kolla mer

Mer information om Nordea MyLife

Närmare uppgifter om innehållet av försäkringsskydden i Nordea MyLife hittar du i produktbeskrivningen (pdf, 693 KB)Öppnas i nytt fönster och villkoren (pdf, 189 KB)Öppnas i nytt fönster.
Kolla också faktablad: Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (pdf, 175 KB)Öppnas i nytt fönster, Skydd vid permanent arbetsoförmåga (pdf, 169 KB)Öppnas i nytt fönster, Skydd vid allvarlig sjukdom (pdf, 170 KB)Öppnas i nytt fönster, Skydd vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall (pdf, 171 KB)Öppnas i nytt fönster.
Närmare uppgifter om tjänsten MyLife Go hittar du i reglerna (pdf, 212 KB)Öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) och fråga mer. 

Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall och dödsfall till följd av olycksfall beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8). Dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab erbjuder MyLife Go som kan anslutas till Nordea MyLife. Bolaget säljer försäkringar via ombudet Nordea Bank Abp. Fullständiga uppgifter om grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna i de olika skydden finns i försäkringsvillkoren och i ett förtydligande produktblad. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Finansinspektionen övervakar verksamheten av Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab ombud, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 1.10.2019. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Appen Fjuul produceras av Fjuul Vision Oy (FO-nummer 2576529-6). Fjuul Vision Oy ansvarar för ärenden som gäller användningen av appen Fjuul. Du kan kontakta företaget per e-post: