Vet du hur arbetslöshet eller lång sjukfrånvaro skulle påverka återbetalningen av ditt bostadslån?

Det är överraskande få finländare som vet. De verkliga effekterna brukar vara större än väntat och minskade inkomster är en tråkig överraskning.

Om du blir arbetslös eller långvarigt sjukskriven kan det vara svårt att återbetala bostadslånet och klara sig i vardagen på grund av den sänkta inkomstnivån. Under en lång sjukledighet kan inkomsterna minska till hälften av det normala. Vid arbetslöshet kan det vara rätt utmanande att upprätthålla den tidigare levnadsstandarden med den inkomstrelaterade arbetslöshetspenningen. 

Du gör klokt i att kartlägga riskerna i ditt eget liv och ekonomi vid olika vändpunkter i livet, till exempel när du köper bostad, startar familj eller vid skilsmässa. 

  • Hur skulle du klara av att betala räkningar och amortera ditt lån om du blir arbetsoförmögen i ett år på grund av en allvarlig sjukdom? 
  • Skulle det vara lätt att hitta nytt arbete om du plötsligt blir arbetslös?
  • Hur länge skulle du klara dig ekonomiskt om du blir permanent arbetsoförmögen? 
  • Hur skulle familjen klara sig ekonomiskt om du eller din make plötsligt dör? 

Mitt i en krissituation är det ändå möjligt att förhandla om en paus i återbetalningen av bostadslånet, men förr eller senare kommer amorteringsfriheten att upphöra och amorteringen av lånet fortsätta. Vad händer om den egna ekonomin ännu inte har återhämtat sig? Skulle du vara beredd att sälja ditt hem och eventuellt flytta från ditt sociala nätverk, barnens skolor och hobbyer? Mitt i stora förändringar i livet är det egna hemmet oerhört viktigt och värdefullt. Vardagsrutiner i en bekant miljö ger kontinuitet och trygghet i en svår situation.  

Du behöver inte ta alla risker själv 

Var och en av oss borde fundera på hurdana risker man vill ta. Det är bra att ha sparmedel i en reservfond för oväntade situationer, men räcker medlen i ett år eller längre? Vill du kanske använda ditt sparkapital när du är tvungen och sedan på nytt börja spara från noll i något skede? 

Du behöver och ska inte ta alla risker själv. Försäkringar hjälper dig att förbereda dig för överraskande risker som kan förändra både livet och ekonomin om de besannas. Trots att pengar inte känns viktiga vid sjukdom eller plötsligt dödsfall gör oron för den egna ekonomin situationen inte bättre. I den svåra situationen är det ändå en lättnad att veta att du inte behöver flytta från ditt hem. 

Vi hjälper dig – kontakta oss 

Vi på Nordea hjälper dig att identifiera risker i din ekonomi samt säkerställa att du kan återbetala lånet också i överraskande situationer. Kontakta oss då du tänker köpa eller byta bostad så går vi tillsammans igenom även ditt försäkringsbehov. Då din livssituation förändras under årens lopp hjälper vi dig att balansera din ekonomi.

Nordea MyLife – testvinnare enligt tidningen Kuluttaja

Nordea MyLife blev testvinnare i tidningen Kuluttajas jämförelse av låneskyddsförsäkringar i september 2022. I testet jämfördes villkoren och priserna för låneskyddsförsäkringar som bankerna tillhandahåller. Begränsade och omfattande försäkringar jämfördes i två olika kategorier – Nordea MyLife vann båda kategorierna och fick beröm för förmånliga priser och flexibla villkor.

Läs mer i tidningen KuluttajaÖppnas i nytt fönster (innehållet finns endast på finska, en del av innehållet är avgiftsbelagt)

Du kan skräddarsy personförsäkringen Nordea MyLife efter dina behov. Du kan teckna MyLife som en låneskyddsförsäkring eller utan koppling till lån.

Kuluttaja testivoitto

Fatta beslutet redan idag

Skydda dig själv och dina närmaste med en livförsäkring.

Räkna ut priset och teckna försäkring

Vill du diskutera försäkringar med oss?

Lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha personlig betjäning. Vi ringer dig.

Lämna en intresseanmälan