Exempel på lån och effektiv ränta

Du kan få BSP-lån när du i minst åtta kvartal har sparat på ditt BSP-konto med en insättning på 150–4 500 euro per kvartal. Du kan få BSP-lån 9-faldigt av BSP- sparsumman och högst 90 procent av bostadens anskaffningspris. Dessutom inverkar den kommun där bostaden är belägen pä beloppet av BSP-lån med räntestöd. (OBS. Från och med 1.4.2023 går det under ett kvartal att sätta in 4 500 euro på ett BSP-konto.)

Läs mer om BSP-lån

Exempel på BSP-lån 

Du tar upp ett lån på 120 000 euro. Lånetiden är 24 år och räntan på lånet 4,40% (10/2023). Den effektiva räntan är 4,6 % och omfattar uppläggningsavgift på 480 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,50 euro/ månad. Antalet betalningsrater är 288. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 196 998 euro. Månadsraten (annuitet) är 679 euro.

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett beräkningsmässigt representativt exempel på BSP-lån som Nordea erbjuder. Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden.

Exemplet på BSP-lånet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.