Exempel på lån och effektiv ränta

Du kan få BSP-lån när du i minst åtta kvartal har sparat på ditt BSP-konto med en insättning på 150–3 000 euro per kvartal. Du kan få BSP-lån 9-faldigt av BSP- sparsumman och högst 90 procent av bostadens anskaffningspris. Dessutom inverkar den kommun där bostaden är belägen pä beloppet av BSP-lån med räntestöd. (OBS. Från och med 1.4.2023 går det under ett kvartal att sätta in 150−4 500 euro på ett BSP-konto.)

Läs mer om BSP-lån

Exempel på BSP-lån 

Du tar upp ett lån på 110 000 euro. Lånetiden är 24 år och räntan på lånet 4,32% (4/2023). Den effektiva räntan är 4,6 % och omfattar uppläggningsavgift på 440 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,50 euro/ månad. Antalet betalningsrater är 288. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 179 228 euro. Månadsraten (annuitet) är 620 euro.

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett beräkningsmässigt representativt exempel på BSP-lån som Nordea erbjuder. Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden.

Exemplet på BSP-lånet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.

Om du köper en fastighet  ska du också beakta kostnader för lagfart ock inteckning samt Lantmäteriverkets kostnader. Dessutom ska fastigheten brandförsäkras.

I de situationer där banken inte kan värdera säkerheten för bostaden, avtalar banken med kunden om en separat värdering och kunden debiteras för värderingen.