Exempel på lån och effektiv ränta

Du kan få BSP-lån då du har sparat i minst åtta kvartal och sparsumman under varje kvartal uppgår till 150 - 3000 euro. Du kan få BSP-lån 9-faldigt av BSP- sparsumman och högst 90 procent av bostadens anskaffningspris. Dessutom inverkar den kommun där bostaden är belägen pä beloppet av BSP-lån med räntestöd.

Exempel på BSP-lån: Du tar upp ett lån på 100 000 euro. Lånetiden är 23 år och räntan på lånet 0,7 % (1/2018). Den effektiva räntan är 0,8 % och omfattar uppläggningsavgift på 400 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,30 euro/ månad. Antalet betalningsrater är 276. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 109 455 euro. Månadsraten (annuitet) är 392 euro. Den effektiva räntan har räknats utifrån Finansinspektionens antagande om lånetiden (15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter) som är ett representativt exempel på bostadslån som Nordea erbjuder. Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden. Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.

Om du köper en fastighet  ska du också beakta kostnader för lagfart ock inteckning samt Lantmäteriverkets kostnader. Dessutom ska fastigheten brandförsäkras.

I de situationer där banken inte kan värdera säkerheten för bostaden, avtalar banken med kunden om en separat värdering och kunden debiteras för värderingen.