Ordlista för lånesökande

Om du aldrig tidigare ansökt om lån har du inte nödvändigtvis hört om termerna som används för lån. Den här ordlistan hjälper dig att komma igång.

Lånealternativ

Lånealternativ

Studielån kan du ansöka om för studier på heltid. Studielånet har statsborgen, så du behöver inte ställa några andra säkerheter för lånet. 

Bostadslån är i allmänhet ett lån för att köpa en egen bostad. Du kan också ansöka om bostadslån för att köpa en placeringsbostad eller en fritidsbostad. Bostadslån har särskilda egenskaper som inte finns i andra lån. För bostadslån behövs alltid borgen eller säkerhet, och man kan få avdrag för en del av bolåneräntorna i beskattningen. Bostadslån är i allmänhet förmånligare än konsumentkredit. 

Säkerhet: För bostadslån och andra stora lån behöver man i regel en säkerhet, t.ex. bostadsaktier eller värdepapper. Idén med säkerhet är att den kan säljas för att återbetala lånet om du inte kan återbetala det. Den som beviljar lånet fastställer ett värde för säkerheten under låneprocessen. 

Borgen: Om du inte har säkerhet eller säkerheten inte räcker för lånesumman kan du också be en person som står dig nära att gå i borgen för dig. Om du inte kan återbetala lånet kan det drivas in av den som gått i borgen för dig. 

Pant: Om borgen inte känns som ett bra alternativ kan en närstående person med bra ekonomi också pantsätta ett visst belopp av sin egendom som säkerhet för lånet. Då begränsas hens ansvar till den pantsatta egendomen såsom en bostad, värdepapper el.dyl. 

EgenGaranti är en tilläggssäkerhet som Nordea beviljar och som du kan skaffa till ditt bostadslån om bostadslånets belopp är högre än bostadens belåningsvärde. Då du har EgenGaranti behöver du inte nödvändigtvis be någon gå i borgen för ditt bostadslån eller ställa övriga säkerheter för lånet. 

BSP-lån får du för att köpa din första bostad. Då du har sparat minst 10 procent av bostadens pris lånar Nordea resten till dig. Staten betalar under 10 år en del av låneräntan om räntan överstiger 3,8 procent. 

Konsumentkrediter: Andra lån är vanligen konsumentkrediter, alltså lån som du kan finansiera dina anskaffningar med. Vanliga krediter är t.ex. billån och renoveringslån. Konsumentkredit kan vara kredit med eller utan säkerhet. 

Konsumentkredit med säkerhet är ett förmånligt lån för större anskaffningar då du har säkerhet att ställa för lånet. Du kan ställa din bostad, sommarstuga eller andra tillgångar som säkerhet. 

Om du inte har säkerhet att ställa eller om du vill låna en mindre summa pengar kan du välja konsumentkredit utan säkerhet. På Nordea heter sådan kredit Flexkredit. Det är en engångskredit som du måste ansöka om att förhöja. Räntan är högre än i krediter med säkerhet. 

Engångskredit är ett lån som du lånar en gång av banken och sedan återbetalar enligt avtal. 

En fortlöpande kredit är en beviljad summa (t.ex. kreditgränsen i ett kreditkort) som du kan använda fortlöpande. Du återbetalar den enligt användning. 

Läs mer om olika lånealternativ

Låneränta
Amortering av lån

Amortering av lån

Hur vill du återbetala ditt lån?

Vanligtvis amorteras lån i en viss storleks betalningsrater under lånetiden. När du betalar betalningsraten betalar du lånekapital, räntor och kostnader (= låneamortering, amortering). Den totala räntan utgörs av referensränta och marginal som beräknas på referensräntan.

  • Betalningsrat = amortering + total ränta (referensränta + marginal) + kostnader. 

När du tar bostadslån kan du välja hur du vill amortera ditt lån. Du kan välja mellan annuitet, jämn amortering och jämna rater. Valet av amorteringssätt beror t.ex. på om du alltid vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigt för dig att återbetala hela lånet under en viss tid.

Amorteringssättet inverkar på räntekostnaderna under lånetiden. Prova med lånekalkylatorerÖppnas i nytt fönster (på finska) hur de olika amorteringssätten påverkar lånets betalningsrater.

Läs mer om olika sätt att amortera lån.